petak, novembar 24, 2017

 Sv Anastasija Rimljanka

Akatist prepodobnomučenici Anastasiji Rimljanki

praznuje se 29. oktobra (11. novembra)

 

 

Kondak 1.

Jagnješcetu Hristovom, ugodnici Hristovoj, dugotrpeljivoj prepodobnomučenici Anastasiji, hitroj pomoćnici i molitvenici našoj, usrdno pevamo i poklanjamo se, jer ona veliku smelost pred Gospodom ima da nas od svih iskušenja, nevolja i bolesti oslobađa, i s umiljenjem i ljubavlju kličemo joj:

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Ikos 1.

Angelu se upodobila jesi razumom čistim, poznavši Tvorca Svemogućeg, Koji je svega vidljivog i nevidljivog Večni Početak i Jedini željeni kraj svih bogoljubaca; hvaleći kako te je divno vaspitala podvižnica igumanija Sofija, s pobožnim poštovanjem mi ti kličemo:

Raduj se, jer si veru Hristovu od najranije mladosti u srce svoje smestila!

Raduj se, trogodišnja devojčice, izabrana i preslavna u monaštvu!

Raduj se, jer si, imajući lepotu duše i tela, i u bogopoznanju uzrastala!

Raduj se, jer si u grehovnom Rimu čistotu i krasotu izgleda svog i življenja sačuvala!

Raduj se, jer su te Angeli Božji uvek nevidljivo štitili!

Raduj se, jer si se svetom pravednošću svojom Ženiku Hristu približila!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 2.

Videvši blistanje lica tvog, sveta prepodobnomučenice Anastasijo, velikaši grada Rima divljahu se gledajući te stasitu, veselu i radosnu, ali ne mogahu videti lepotu duše tvoje i misli tvojih. Mi pak, sećajući se kako si kraj nogu starice Sofije slušala istoriju Crkve Saborne i život Spasitelja sveta, umnim se očima od zemaljskih stvari u oblast nebesku uznosimo, s verom kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Dubinom razuma prevazišla si um svetovnih mudraca, devojčice neporočna, razmišljajući od malena o Gospodu našem Isusu Hristu, i žudela si da Mu ugodiš podvizima duhovnim. Pominjući takvu revnost tvoju za spasenje i za život večni, ove ti pohvale iz dubine duše prinosimo:

Raduj se, jer si obrazac čistote i celomudrenosti !

Raduj se, jer si iskušenja i zablude mladosti pobedila !

Raduj se, jer si neverne svetlošću vere prosvetlila !

Raduj se, jer si u hram Gospodnji usrdno na molitvu dolazila !

Raduj se, devica hrišćanskih istinski ukrase !

Raduj se, ti koja se stalno za naše spasenje Hristu Bogu moliš !

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 3.

Divna sila Svevišnjeg čudesno te čuvaše, devojko prepodobna, kao sažiteljku angela i sabesednicu njihovu, i ti pred svim idoloslužiteljima pokaza svetu veru i molitvu tvoju. Zaista Duh Sveti govoraše kroz tebe: “Spremno je srce moje, spremna je duša moja umreti za Gospoda Isusa”. Zato te veličamo i molimo te usrdno: moli se da se spasu i prosvete duše naše, kako bismo s tobom slavoslovili Boga, Tvorca svega, i pevali Mu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući bogoprijatnu svetinju Evanđelja Hristovog, ti si, blažena djevo Anastasijo, u dane cara Dekija, njegovog savladara Valerijana i upravitelja Prova, dan i noć u malenoj obitelji Vladiki Hristu služila postom i molitvom. Zavidljivi i zlobni neprijatelj mnogo se truđaše da tebe, nevestu Hristovu, lukavstvima svojim od ravnoangelskog življenja odvoji, no ti Ženiku - Logosu neporočno devstvo i junačko stradanje prinese na dar. Zbog toga ti sa umiljenjem kličemo:

Raduj se, jer si Isusu Hristu najpre devstvenost, a potom i mučeničku krv kao alavaster skupocenog mira prinela !

Raduj se, jer si jakom voljom svojom blagi jaram Hristov ponela !

Raduj se, jer si čisto srce svoje od svake lukave obmane bezakonih mučitelja sačuvala !

Raduj se, prečudesna evangelska djevo, koja svetložarnu luču u sebi nosiš !

Raduj se, mnogohvalna mučenice, jer si silu blagodatnih isceljenja i božanski i netljeni venac od Spasitelja Hrista primila !

Raduj se, jer si veru, nadu, molitvu i trpljenje neprestano imala u sozercateljnoj duši svojoj !

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 4.

Zlobnu buru jarosti svoje podiže na tebe nečastivi mučitelj, sveta Anastasijo, videći te prekrasnog lika a leta blizu dvadeset, i mišljaše da si kakva robinja ili zarobljenica. A ti, svagda pamteći Gospoda Isusa Hrista, vitlejemskog Bogomladenca, Proroka i Deteta nazaretskog, mudrost hrama jerusalimskog, najčudesnijeg čuda istorije sveta, Spasitelja, Lekara duša i tela ljudskih, Njemu si jedinome ugoditi želela, pevajući pohvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Imajući uvek pred svetlim očima svojim Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, ti beše od nevernika oklevetana kod upravitelja Prova. Oni mu javiše da postoji takva devica, kojoj po lepoti nema ravne u celome Rimu, i da ona boravi kod nekih ubogih i bezmužno živećih žena, da se ne želi udati, nego veruje u Raspetoga i podsmeva se njihovom načinu života. A ti im iz dubine duše reče: “Moje je blago - Hristos, i umreti za Njega žudim svim bićem svojim”. Onima što ovaj tvoj svetlonosni odgovor poštuju, isprosi, bogomudra, prosvećenje s nebesa da ti pobožno kličemo:

Raduj se, jer si srcem videla Gospoda Hrista, koji se preobrazio na Tavoru !

Raduj se, jer si dušom patila pri pomisli na to kako su se Spasitelju sveta rugali, bičevali Ga, osudili i raspeli na krstu !

Raduj se, jer si sa suzama molitvenim celivala ikonu Hrista sa trnovim vencem !

Raduj se, jer si ustima svojim propovedala da je Hristos Životodavac vaskrsao telom !

Raduj se, jer si vaznesenje Gospodnje na gori Maslinskoj jasno zapečatila u umu svome !

Raduj se, jer si neprestano vapila ka Isusu Hristu, beskonačnoj Svetlosti i beskonačnom Životu, pristaništu vernih !

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 5.

Tamjanom molitve i svetlošću bogopoznanja kao bogovođena zvezda sijala si u zemlji rimskoj, sveta prepodobnomučenice Anastsijo. A kada upravitelj Prov posla sluge svoje da te na sud ljudski privedu, i oni, uzevši sekire, razvališe manastirska vrata, igumanija Sofija zboraše ti tada reči pune razuma i svetlosti: Čedo moje, Anastasijo, moli se, ne plaši se, evo je došlo vreme podviga, evo Ženik tvoj, Isus Hristos, hoće da te venča; budi Mu verna do smrti, blagorazumno i neprestano pojući: Aliluja!

 

Ikos 5.

Odežda tvoja prepodobnička, u kojoj si se molila u crkvi, sveta Anastasijo, ugodna beše Nebeskom Ženiku, Caru slave, Isusu Hristu. Verovala si i ispovedila pred mučiteljima da Gospod Sazdatelj i Spasitelj neće odstupiti od tebe, nego da će te uvesti u nebesku ložnicu Svoju, i pozvavši sve angelske sile i sabor svih svetih, večno ti veselje prirediti. Toga radi i mi nedostojni iz sveg srca kličemo ti:

Raduj se, jer si pred svetom ispovedila svesveto ime Boga svoga!

Raduj se, ti koja si radosnim glasom i psalmopojem ukrasila dušu svoju!

Raduj se, svehvalna kćeri nebeskog i neprolaznog Jerusalima!

Raduj se, prečudesna poslušnice svešte-nih pouka blažene Sofije!

Raduj se, jer si svu nadu na Preslatkog Gospoda Isusa Hrista položila!

Raduj se, sada nas molitvama svojim izbavljaš od svih bolesti i nevolja!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 6.

Bogopropovednička krv časnih tvojih stradanja, prepodobnomučenice Anastasijo, svedoči celom Rimu podvige svete snage tvoje, jer kada ti vojnici rimski staviše lance oko vrata i dovedoše te pred upravitelja, ti mu reče: “Ime mi je Anastasija, to jest Vaskresenka, jer me vaskrsnu Bog da istinu govorim pred tobom”. On pak, podražavajući ludim rečima Iroda, ne htede spoznati Gospoda slave Isusa Hrista i s tobom pevati Njemu, Suncu pravde: Aliluja!

 

Ikos 6.

Podvigom svojim ispovedničkim kao čudesno kandilo zasjala si među nevernima, sveta Anastasijo, ozarujući grad naš blagom i divnom svetlošću bogopoznanja. Zbog toga ti pohvale ovakve svi uznosimo:

Raduj se, jer si prilježno razmišljala kako da u umu i srcu svome sačuvaš božanske i životvorne zapovesti Božje!

Raduj se, jer si na grešnoj zemlji živela po svetom zavetu i svetoj pravdi Evanđelja Hristovog!

Raduj se, jer si mladu glavu svoju ukrasila razumevanjem suštine osnove i krajnjeg cilja svega postojećeg!

Raduj se, jer ti Ženik tvoj, Isus preslatki, dade snagu i premudrost kojoj se ne mogahu suprotstaviti svi oni što istinu ne znaju!

Raduj se, jer i nas gladne uvek krepiš i raduješ hranom duhovnom - blagodatnom i večnom rečju Božjom!

Raduj se, jer nepotrošivo i neiscrpno bogatstvo isceljenja svih bolesti i muka dade ti Vladika Gospod, Koga si srcem i dušom zavolela!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

               

Kondak 7.

Želeći da napustiš sujetu ovosvetsku, beskonačnom s nebesa lepotom dušu si oblagorodila, Anastasijo svehvalna, i upravitelju Provu rekla si: Ženik moj, bogatstvo moje, život života moga i veselje moje večno jeste Gospod moj, Isus Hristos, od Koga me nećeš odvratiti lukavim rečima svojim, niti me prevariti kao zmija Evu; nećeš me ni strahom od muka odvojiti od Gospoda moga, za Koga sam spremna i sto puta, ako je moguće, umreti, i Njemu, sa Ocem i Svetim Duhom, Svetoj Trojici poklanjam se i slavim Ga, na sav glas Mu, sa svima svetima, pojući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novu zversku jarost pokaza nečovečni mučitelj, kada naredi slugama da tebe, prepodobnomučenice Anastasijo, po licu biju i da ti odeću poderu, i obnaženo telo ranama da ti prekriju, a zatim, na četiri stuba privezanoj, da te muče vatrom, podloženom smolom i sumporom, još i smrdljivim dimom, pa na točak da te privežu i telo da ti kidaju. A ti ove muke trpljaše sve dok se mučitelji ne umoriše. Prisećajući se ovog natprirodnog mučenja tvog, mi ti, velika ugodnice Božja, s pobožnim poštovanjem prinosimo blagodarnu pesmu:

Raduj se, jer na ikonu tvoju gledajući, mi se lično tebi, neporočnoj i netljenoj nevesti Hristovoj, poklanjamo!

Raduj se, jer si za Gospoda slave, Hrista Boga, raznovrsne i nepodnošljive muke pretrpela!

Raduj se, jer si u strašnim mukama, moleći se, vapila: “Gospode, Pribežište moje i Zaštitniče moj, ne odstupi od mene, jer iznemogava duša moja od bolova i kosti se moje skršiše”!

Raduj se, jer si od stradanja nevidljivom silom ubrzo izbavljena bila, i telo se tvoje celo i zdravo pokaza, tako da se preslavnom čudu ovome svi divljahu!

Raduj se, jer si na nepravednom sudu propovedala Onoga o Kome apostolski zbor javno govoraše i Koga sabor proroka svagda imaše pred očima!

Raduj se, jer si se duhom i telom klanjala Onome Koga mučenici bogodolično ispovedahu i prepodobni preslavno slavoslovljahu!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 8.

Uz sve ovo, sveta Anastasijo, još i čudno i strašno drvo spremi za tebe upravitelj Prov, pa te u zlobi svojoj drugim mukama poče mučiti: naredi on da te obese na drvo i da ti rebra stružu i telo da ti kidaju. Ti pak, svetlonosna i predivna djevo, prisećajući se Gospoda Isusa Hrista, sve to hrabro trpljaše i, ka Bogu jedinome uznoseći oči svoje, govoraše: Vidi patnje moje, Ženiče moj, i kako stradam za Tebe; neka Ti bude po volji prolivanje krvi moje, da ne bih bila odbačena od hora svetih mučenica, nego da Ti pevam uzvišenu, na nebesima tri puta vozglašavanu, pesmu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Osenjivana si bila sladošću i željom da prebivaš u večnom i blaženom sjedinjenju sa Bogom, sveta prepodobnomučenice Anastasijo; no, sakaćena od mučitelja, koji naredi da ti britvom odseku dojke, iz kojih mnoštvo krvi isteče, ti veoma zanemoća, pa zamoli da ti daju vode da piješ. Jedan čovek, po imenu Kiril, koji blizu tebe stajaše, donese vode i napoji te. Popivši malo, ti mu kaza: Neka ti uzvrati Gospod po reči Svojoj: “Ko vas napoji čašom hladne vode u Moje ime, neće mu propasti nagrada”. Pamteći ove reči tvoje i junačke podvige ispovedništva tvog, umilno ti kličemo:

Raduj se, sveta Anastasijo, bogomudrijem uzvišenim preispunjena i preproslavljena!

Raduj se, jer ti odežda beše angelska nevinost, hrana - sveta pravda Božja, a odmor - blaženstvo svetih!

Raduj se, ukrašena ranama stradanja za ime Gospoda našeg Isusa Hrista!

Raduj se, jer kapi krvi tvoje slađe od meda u saću behu u očima Besmrtnog Ženika!

Raduj se, jer zastupništvom svojim dveri života večnog otvaraš svima koji muke tvoje i stradanja tvoja poštuju!

Raduj se, jer si pri izlivanju tvoje svete krvi molitve uznosila Onome Koga nebeske vojske slave, a Heruvimi i Serafimi s trepetom hvale!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 9.

Bog ti darova silu nevoljnike od svake bolesti isceljivati, duh naš od uninija izbavljati, i umirivati srca svih onih koji ti, burama ovog sveta potapani, vapiju: ugodnice Božja, obraduj me molitvama tvojim. Primi zato i ovo pobožno i trepetno poštovanje koje ti prinosimo, kao što si primila gutljaj vode od čoveka koji je tebe, mučenicu Hristovu, u vreme teških stradanja tvojih napojio. Jer on otide ka Gospodu, a i ti primi nagradu svoju. I nas koji te proslavljamo udostoj ući u Nebesku i Božansku Ložnicu, u kojoj se sve duše pravednih raduju i Ocu svetlosti, Bogu Svedržitelju, blagodarnim glasom poju: Aliluja!

 

Ikos 9.

I najrečitijim govornicima ponestaje reči kojima bi dostojno opevali stradalničke podvige tvoje, sveta prepodobnomučenice Anastasijo; jer ko bi mogao opisati muke tvoje i patnje kada ti nokte sa prstiju čupahu, i ruke ti i noge sekoše, i sve ti zube polomiše, i jezik ti kleštima iščupaše, pa potok krvi iz usta tvojih tecijaše. Ti se tada, pak, ne više usanama, no molitvom iz srca, Bogu moljaše: “Ne ostavi me, Bože Spasitelju moj!” I svi ljudi u strahu povikaše, negodujući i grdeći upravitelja što tako svirepo i nečovečno muči tebe, jagnješce Hristovo i ugodnicu Božju. Mi, pak, prisećajući se muka tvojih, užasavamo se, i nedostojnim usnama našim pohvalu ti uznosimo:

Raduj se, jer ti stradanjima Hristovim podražavaše i krvlju svojom prepodobno-mučeničkom Caru slave ti se unevesti!

Raduj se, istinska i krasna lozo vinograda i Carstva Hristovog!

Raduj se, jer si neblagodarni i tvrdovrati narod zadivila sveštenim dugotrpljenjem svojim!

Raduj se, jer kroz vrele suze na nebo gledajući, ti si Bogu Spasitelju jedinome uznosila misli svoje i molbe!

Raduj se, jer Sam podvigopoložnik Isus, Sin Božji, Čovekoljubac, pohvali tvoje podvige i stradanja!

Raduj se, jer ti po daru Božjem od nevolja i beda izbavljati možeš one koji svečasni spomen tvoj s ljubavlju slave!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 10.

Želeći dušu svoju spasti za nebo i Boga, prezrela si bezbožnu ludost mučitelja, koji u jarosti naredi da tebe, nevestu sveneporočnu i mučenicu mnogohvalnu, izvedu iz grada i mačem da odseku časnu glavu tvoju. I bi ostavljeno sveto telo tvoje da ga ptice i zveri pojedu, no čudesno Bogom štićeno, ono ostade netaknuto. Ti pak, neprestano gledajući presvetlo lice Hrista Boga našeg, dušom se raduješ, i sa angelima, mučenicima i svima svetima, uznosiš pesmu pohvalnu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Velikim trpljenjem svojim ti si, sveta prepodobnomučenice Anastasijo, odbrana i siguran zaklon vernima, jer se te noći angeo Gospodnji javi blaženoj starici Sofiji i naredi joj da uzme raskomadano telo tvoje, koje u polju van Rima ležaše. I uzevši čisto platno, ona iziđe iz manastira, no ne znajući kamo da ide, pomoli se Bogu, i Njime vođena, dođe do mesta gde sveto telo tvoje bačeno beše. Sa suzama ga ona tada celivaše i umilno govoraše:

Raduj se, premila kćeri moja, koju u osami i kroz trud mnogi za Boga vaspitah!

Raduj se, device prekrasna, koju ja, postu i molitvi naučivši, u celomudriju sačuvah!

Raduj se, mnogoslavna mučenice, jer se ti strahu Božjem i zakonu Hristovom nauči!

Raduj se, prečudesno jagnje, što se u bračnom ruhu neporočne devstvenosti pojavi pred Gospodom Isusom Hristom!

Raduj se, jer krvlju časnom ukrašena za Spasitelja Hrista, ne više kćer, no mati si i gospodarica moja!

Raduj se, jer ti čvrst si oslonac i tiha radost starosti moje!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 11.

Hvalimo te i svečano proslavljamo pesmama, sveta prepodobnomučenice Anastasijo, kao devstvenicu i molitvenicu i dušom i telom, kao hram Božji, dom Hristov i stanište Duha Svetog. Stajala si na čvrstoj steni pouzdanja u nebesko, koju ne razbiše stihije ovog sveta. Prebivala si u krilu Crkve Saborne, u kojoj je, kroz Božansku jerarhiju, Sam Hristos putevoditelj u svetinju vere. On Sam je istina, i u svetim Tajnama i bićem svojim - On je život beskonačni. Shvatila si da van Crkve nema spasenja niti mučeništva; van Crkve ima borbe, i stradanja, i nevolja, ali mučeništva nema. Taj dar pruža i objašnjava sveta Crkva Božja, i samo u njoj jednim ustima i jednim srcem Trojici Jednosuštnoj i Nerazdeljivoj verni uznose bogodoličnu molitvu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Palma svetlonosna i plodna uzraste u Crkvi Hristovoj od tvog pravednog i bogougod-nog života, sveta Anastasijo, a i po prestavljenju svome ti zasja divnim čudima. Jer po promislu Božjem naiđoše dva nepoznata čoveka, časnog izgleda i dobrog zborenja, pa našavši staricu Sofiju gde nad telom tvojim plače, pomogoše joj - prikupiše odsečene udove tvoje, ruke i noge, koji iz grada tamo izbačeni behu, i svetu glavu tvoju, te sve telu pripojiše, platnom obaviše i, nadgrobne otpevavši pesme, sahraniše te, slaveći Oca i Sina i Svetog Duha. Mi pak, diveći se tome kako Bog čuva i kosti prepodobnih svojih, veličamo te i molitveno kličemo:

Raduj se, krštena i osveštana u trisveto ime predvečnog Cara vekova!

Raduj se, jer te je igumanija Sofija vaspitala tako da duša tvoja uzrastaše i sazdavaše se po načelima Carstva Božjeg!

Raduj se, ti kojoj Bog bedra opasa pravdom i istinom, i koja blistaš čistotom i pobožnošću!

Raduj se, jer mišljaše o dogmatima vere ne da se razvijaju, nego da se sa sve većom širinom i dubinom raskrivaju!

Raduj se, jer se ti, golubice Božja i neporočna dobrougodna žrtvo, prestavi i predstade Tvorcu i Promislitelju sveta!

Raduj se, jer si od nebeskog Vladike, Gospoda Isusa Hrista, predivan venac slave i blaženstva primila!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 12.

Zastupnica blagodatna budi pred presto-lom Svevišnjega, prepodobnomučenice Anastasijo, svima nama koji poštujemo sveti spomen tvoj, da se spasemo i da se od svake bede i nevolje sačuvamo. Prinesi sada Gospodu sila toplu i svetu molitvu za nas grešne, da nam sva naša sagrešenja oprosti i u vrlinama napredak podari, kako bi Tvorcu i Ocu nebeskom, divnom u svetima svojim, svi mi, zdravi duhom i telom, pohvalnu pesmu klicali: Aliluja!

 

Ikos 12.

Psalme Davidove, knjigu hvalospeva Bogu, pojala si često, sveta prepodobnomučenice Anastasijo, jer je pouka Psaltira bogata kao i život duše naše što je bogat i raznovrstan. Ljubav prema pojanju psalama porodila je mnoge preslavne obitelji, no svi psalmi nose jedinstven glas blagodarenja i poklonjenja, i pokajanja, i slavoslovlja, i neprestane molitve. Tebi pak, zemnoj ugodnici Božjoj, dostupno beše i duhovno nebo - učenje Hristovo, u kojem umesto sunca - sija Evanđelje, umesto meseca - Stari Zavet, a umesto zvezda - svetootački spisi. Zbog ovoga se radujući, mi tebi, brzoj pomoćnici našoj i molitvenici pred Bogom, kličemo ovako:

Raduj se, ti koja se neprestano moliš Isusovom molitvom, jer je ona disanje i rado-vanje tokom čitavog života!

Raduj se, jer se ime tvoje prepodobno-mučeničko s kraja na kraj zemlje naše proslavlja!

Raduj se, jer mošti tvoje čudesne, sijajući životnom svetlošću Duha Božjeg, ozaruju um i srce naše verom drevnom i svetom!

Raduj se, jer podražavaš Spasitelja sveta, koji raspeće i smrt pretrpe, ne kao nemoćan, nego kao dugotrpeljiv i mnogomilostiv!

Raduj se, jer si pouzdana u samrtnom času zaštitnica i utešiteljka svima koji stradanja tvoja proslavljaju!

Raduj se, jer nam svetom i blagodatnom ikonom tvojom pomoć i božanstvenu silu nevidljivo daruješ!

Raduj se, Anastasijo, mnogostradalna i izabrana Nevesto Hristova!

 

Kondak 13.

O, predivna i mnogostradalna Nevesto Hristova Anastasijo, primi od nas, koji poštujemo sveti spomen tvoj, ovo, premda i malo, moljenje, i zaštiti nas bogoprijatnim molitvama tvojim od svakog zla i nevolje, kako bismo miran i tih život na zemlji proživeli i rajsko na nebesima blaženstvo nasledili, te da se udostojimo zajedno s tobom i svima svetima Najsvetijem Bogu večnu i neprestanu uznositi pesmu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

Devstvenica pohvalo i mučenica slavo, Anastasijo prepodobna, sa umiljenjem u srcu tebi pripadamo i zastupništvo tvoje pred Gospodom molimo. Iako čistoti tvojoj ne podražavasmo, niti se neustrašivom ispovedanju tvome priopštismo, šta više, mnogim pregrešenjima, i teškim padovima, i odstupništvom, gnev Božji zaslužismo, ipak ne želimo u gresima svojim umreti, nego na junačke podvige tvoje gledajući, opet ustajemo da nad strastima našim pobedu izvojujemo. No znajući da bez blagodatne pomoći ništa dobro učiniti ne možemo, molimo te, sveta, takvu nam pomoć od Boga isprosi. Jer si ti, prepodobnomučenice preslavna, smelost veliku pred Gospodom stekla, proslavivši Ga u čistoj duši tvojoj i stradalnom telu tvome, kad si prezrela sve pretnje i lukave obmane mučitelja, a izbijanje zuba, čupanje noktiju, odsecanje dojki, ruku i nogu radosno pretrpela, hrabro pritom uzvikujući: “Hristos je bogatstvo moje i pohvala moja!”. Zato i nama, sirotinji duhovnoj, udeli štogod od bogatstva tvog, i od bezmernih sagrešenja život naš sačuvaj, mir nam i spokojstvo izmoli, od nevolja i čamotinje zaštiti nas zastupništvom tvojim, uzajamnoj poslušnosti i bratoljublju nauči nas, i oči srca naših svagda ka Gospodu uzvodi, da bismo neprestano slavili Oca i Sina i Svetoga Duha i tvoje toplo zastupništvo u vekove vekova. Amin.