ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Arsenije Sremski

Akatist Svetom Arseniju Sremskom, drugom arhiepiskopu srbskom

praznuje se 30. oktobara (12. novembara)

 

 

Kondak 1.

Tebi, izabranom jerarhu Crkve Hristove, koji si dostojno pasao stado njeno, usrdne molitve uznosimo, a ti, pošto si zadobio slobodu kod Gospoda, izmoli nam velike milosti Njegove, da bismo bladodarno mogli da ti kličemo:

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Ikos 1.

Tvorac Angela i Gospod svih, provide u tebi, sveti Arsenije, veliki sasud blagodati, pa te postavi na čelo Crkve Srbske, da joj budeš pastirenačalnik i arhijerej, u vreme kada joj je sveti Sava učvrstio temelje i doneo samostalnost. I ti, imajući veliki strah Božiji i ljubav Nebesku u sebi, mudro vođaše povereni ti narod ka tihom pristaništu Hristovom. Zato primi od nas ove pohvale:

Raduj se, veliki među jerarsima Crkve Srbske!

Raduj se, pastiru dobri Arhipastira Hrista!

Raduj se, svetli kamene, koji si uzidan u Crkvu Hristovu!

Raduj se, blagosloveni plode Duha Svetoga!

Raduj se, jer si mudro pasao slovesno stado Srbsko!

Raduj se, jer si ga ka Gospodu dostojno privodio!

Raduj se, jer te Svesilni Bog za slugu svoga izabra!

Raduj se, jer si od svetog Save arhijerejski žezal dostojno nasledio!

Raduj se, jer kroz usta tvoja Gospod Evanđelje svoje Srbskom narodu objavljivaše!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 2.

Ti, sveti Arsenije, beše od sremske strane, rođen i vaspitan od dobrovernih i pobožnih roditelja, i od mladosti beše posvećen Bogu, koga si zavoleo svim srcem svojim, i kome si sveradosno pojao: Aliluja!

               

Ikos 2.

A kada oganj Božanske ljubavi neugasivo zapali srce tvoje, sveti Arsenije, ti prezre svet ovaj, uze laki jaram Hristov, obukavši se u monašku rizu spasenja, i radosno pođe za Spasiteljem svojim. Zbog toga ti blagodarnim srcem i ustima kličemo:

Raduj se, jer si od mladosti Boga u sebi nosio!

Raduj se, jer si sve zemaljsko ostavio i za Hristom Gospodom pošao!

Raduj se, jer si Gospodu Hristu prineo divan plod vrlina!

Raduj se, svetli dome Presvete Trojice!

Raduj se, rajska sladosti onih koji u molitvi ime tvoje prizivaju!

Raduj se, jer si Gospodu služio svim bićem svojim!

Raduj se, jer si se sladošću Hristovog Evanđelja neprestano napajao!

Raduj se, jer si se svetlošću Božanskom ispunio!

Raduj se, jer si dobar podvig zemaljski izvojevao!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 3.

Ko će iskazati monaške podvige tvoje, sveti Arsenije, ko će izbrojati dane i noći tvoje na molitvi i bdenju provedene, ko će izmeriti potoke suza koje si pred Gospodom prolio ištući spasenja, i Kome si danonoćno umilno pojao: Aliluja!

 

Ikos 3.

Istinite su reči Gospodnje da se ne može sakriti grad koji na gori stoji, jer ti, sveti Arsenije, ču za veliko svetilo Crkve, svetoga Savu Srbskoga, i pohita k njemu u manastir Žiču. Tu te otac roda Srbskoga sa ljubavlju primi u bratstvo manastirsko da služiš Bogu i narodu svome. Zbog toga ti sa divljenjem molitveno uzvikujemo:

Raduj se, jer si od Boga za spasenje roda Srbskog izabran!

Raduj se, jer si lepotom višnjom zasijao!

Raduj se, jer si tugu ovoga sveta nadom u Boga odgonio!

Raduj se, jer je blagodaću Božijom duša tvoja postala belja od snega!

Raduj se, jer si pukove demona molitvenim ognjem sagoreo!

Raduj se, jer si u devstvenosti sebe sačuvao!

Raduj se, zastupniče grešnih pred Gospodom!

Raduj se, svetlo ukrašenje Crkve Hristove!

Raduj se, reko bezbrojnih čudesa!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 4.

Tu, u manastiru Žiči, ti, sveti Arsenije, još prilježnije služaše Bogu. Sva manastirska poslušanja ti sa strahom Božijim vršiše, gledajući sa ljubavlju u svetog Savu kao velikog učitelja svoga, čije si reči bespogovorno slušao, pojući radosno Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Videći podvige i vrline tvoje, sveti Sava te uze u keliju svoju, kako bi te uzvodio ka sve većem savršenstvu duhovnom. I ti, sveti Arsenije, budući vaspitan po svetogorskim pravilima, uzrastaše u istinskog monaha, na radost duhovnog oca svoga. Stoga čuj nas koji te slavimo:

Raduj se, jer učitelju tvome, svetome Savi, podražavaše u svemu!

Raduj se, jer si se od njega mnogim Nebeskim mudrostima poučio!

Raduj se, jer si podobno angelima neprestno Bogu služio!

Raduj se, jer si Nebeski život zavoleo!

Raduj se, jer si veru Hristovu kao zenicu oka svoga sačuvao!

Raduj se, jer si Bogu u svemu ugađao!

Raduj se, ptico Nebeska koja nam na krilima svojim spasenje donosiš!

Raduj se, propovedniče Svete Trojice!

Raduj se, pastiru stada Hristovog!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 5.

Želeći da proveri poslušnost tvoju, sveti Sava te je isprobavao mnogim iskušenjima, a ti, sveti Arsenije, sve to bez roptanja izvršavaše, jer si znao da se samo smirenjem i poslušnošću Bogu ugađa, Kome si neprestano pojao: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći tvoje istinsko služenje Bogu, sveti Sava te postavi za crkvenjaka manastirskog. I ti, sveti Arsenije, usrdno služaše u crkvi, čuvajući Bogopredani ustav crkveni, starajući se da ga i svi monasi ispunjavaju i usrdno drže. Zbog toga ti glasom radovanja prinosimo ove reči:

Raduj se, rukovoditelju monaha ka Carstvu Nebeskom!

Raduj se, ogledalo Duha Svetoga!

Raduj se, jer si evanđeljsku blagodat blagovestio narodu Srbskome!

Raduj se, jer si učitelja svoga svetog Savu kao oca slušao!

Raduj se, jer si kroz njega Samoga Gospoda Hrista gledao!

Raduj se, jer si stekao savršene hrišćanske vrline!

Raduj se, jer kroz tebe proslavljamo Gospoda Hrista!

Raduj se, slavo apostola!

Raduj se, pohvalo arhijereja!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 6.

Zbog revnosti svoje, trudoljublja i poslušnosti, ti, sveti Arsenije, postade ljubljen od svih, i glas o vrlinama tvojim poče da se pronosi po svim zemljama Srbskim, gde verni narod zbog toga blagodariše Bogu pesmom: Aliluja!

 

Ikos 6.

Sveti Sava, rukovođen Duhom Svetim, u tebi, sveti Arsenije, gledaše naslednika svoga, jer je hteo da na arhijerejskom prestolu posle njega sedi dostojan muž, koji će biti pravi pastir i učitelj deci otečestva njegovog. Zbog toga on sazva sabor arhijereja, na kome te kao dostojnog izabraše za arhiepiskoga Srbskog. Zato te veličamo i kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si od Boga izabran da spasavaš rod Srbski!

Raduj se, jer si Crkvu Srbsku mudro vodio!

Raduj se, jer si teško breme vođenja Crkve Hristove smireno nosio!

Raduj se, jer si vodom živom narod Srbski napajao!

Raduj se, jer si po svim Srbskim zemljama Evanđelje Hristovo blagovestio!

Raduj se, zastupniče roda Srbskoga na Nebesima!

Raduj se, uteho ožalošćenih!

Raduj se, nado beznadežnih!

Raduj se, utočište bespomoćnih!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 7.

A kada je sveti Sava sve mudro uredio u Crkvi Srbskoj, koju je osnovao, i kada je tebe, sveti Arsenije, postavio na čelo njeno kao dostojnog naslednika svoga, on drugi i poslednji put pođe ka Jerusalimu, pojući vaskrslom Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Došavši na čelo Crkve Srbske, ti, sveti Arsenije, budući da beše veliki molitvenik i podvižnik, sa strahom Božijim vršiše delo Gospodnje. Sve poučavaše i rukovodiše ka spasenju, bivajući svima primer uzdržanja, molitve i ljubavi. Blagoverni narod Srbski te voleše zbog toga, a i mi ti blagodarimo ovako:

Raduj se, jer si strahu Božijem učio povereni ti narod Srbski!

Raduj se, jer si bio krotak i smiren srcem!

Raduj se, jer si čeda svoja pojio pićem Bogorazuma!

Raduj se, jer si narod učio da samo Bogu slavu uznosi!

Raduj se, jer si mrak grehovni po zemljama Srbskim razgonio!

Raduj se, jer si Avramovo gostoljublje imao!

Raduj se, jer si beskrajne dubine Božije molitvom dosezao!

Raduj se, veliki molčaniče pred Gospodom za grehe naše!

Raduj se, Nebeski čoveče i zemaljski angele!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 8.

A kada u Srbske zemlje dođe vest da je njen roditelj, sveti Sava, završio zemaljski podvig svoj, narod Srbski, na čelu sa tobom, arhijerejem svojim, sveti Arsenije, tužno i neutešno zapeva Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Želeći da telo duhovnog oca tvoga počiva u Srbiji, ti; sveti Arsenije, umoli kralja Vladislava, da ide u grad Trnovo, gde je ležalo telo svetoga Save, i da ga izmoli od bugarskog kralja da ga donesu u Srbiju u manastir Mileševu. Zbog toga primi ove pohvalne molitve srca naših:

Raduj se, nepokolebljivi stube Crkve Hristove!

Raduj se, veselje zemlje Srbske!

Raduj se, pravilo pravde!

Raduj se, zastupniče porobljenih!

Raduj se, lekaru nemoćnih!

Raduj se, učitelju zemlje Srbske od Boga postavljeni!

Raduj se, Bogoglagoljiva usta Duha Svetoga!

Raduj se, angelska trubo, koja na spasenje poziva!

Raduj se, jer si stub vrlina do Nebeskih visina uzdigao!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 9.

Iz prevelike ljubavi prema svetom Savi, ti si, sveti Arsenije, pripremio svečani doček moštiju njegovih na granici Srbije, gde je mnogi blagoverni narod sa suzama pojao: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ni najrečitiji govornici nisu u stanju da opišu blaženu tugu i suze tvoje, sveti Arsenije, i celog roda Srbskog, kada netruležne mošti svetoga Save u Srbiju dođoše. Iako je tuga tvoja bila neizmerna, ti si duhom znao da se sveti Sava kao ugodnik Božiji moli za rod svoj. Utešnim rečima si krepio ožalošćeni narod, govoreći im da je otac roda Srbskoga sada zastupnik njihov pred prestolom Gospodnjim. Zato ti trepetnim srcem uzvikujemo:

Raduj se, jer si mošti svetoga Save u Srbiju vratio!

Raduj se, jer si seme pobožnosti u narodu Srbskom sejao!

Raduj se, jer si sve telesno u sebi prezreo!

Raduj se, jer si u anđelskoj čistoti život proživeo!

Raduj se, jer si uzrastao u meru rasta visine Hristove!

Raduj se, veliko utvrđenje Crkve!

Raduj se, pohvalo monaha!

Raduj se, putevoditelju vernih ka spasenju!

Raduj se, Božiji svetilniče, koji silom čudotvorstva sijaš!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 10.

Pošto su mošti svetog Save donešene u manastir Mileševu, ti, sveti Arsenije, imajući u njima besceni Nebeski biser i utehu, usrdno vođaše brod Crkve Srbske, gradeći hramove i manastire, i sve učeći da jedino Bogu poju: Aliluja!

 

Ikos 10.

Zbog stalnih ratnih opasnosti sa severa, ti, sveti Arsenije, premesti sedište Srbske arhiepiskopije u Peć, gde sagradi manastir u čast svetih Apostola. Tu mnogo godina mudro rukovođaše Crkvom Srbskom, bivajući njen dobri pastir i molitvenik pred Gospodom. Zbog toga ti prinosimo ovu molitvenu pesmu, govoreći:

Raduj se, jer si Bogu crkve i manastire podizao!

Raduj se, jer si neuki narod Srbski prosvećivao Duhom Svetim!

Raduj se, jer nas žitijem svojim na put pokajanja prizivaš!

Raduj se, jer si se u odeću smirenja obukao!

Raduj se, jer si podvigom svojim Srbsko ime proslavio!

Raduj se, jer sa apostolima i jerarsima pred Gospodom predstojiš!

Raduj se, jer si na krilima vrlina ka Gospodu uzleteo!

Raduj se, jer si se po prestavljenju udostojio Božanske trpeze!

Raduj se, nado svih koji te u molitvama prizivaju!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 11.

Tri godine pred smrt svoju, ti, sveti Arsenije, pade u tešku i ljutu bolest, tako da nisi mogao vršiti Božanstvene službe, ali si nošen u hram na rukama blagoverne dece svoje, tiho i smerno pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kada Hristoljubiva duša tvoja, sveti Arsenije, ode u naručje Gospodu, telo tvoje pogreboše u crkvi pećskog manastira, u grobnicu koju si za života pripremio. A kada posle mnogo vekova agarjani spališe pećsku patrijaršiju, svete mošti tvoje dođoše u manastir Ždrebaonik, gde Nebeski miomiris njihov ukrepljivaše verne kroz vekove. Stoga primi od nas grešnih ove pohvale:

Raduj se, jer angeli sa radošću dušu tvoju Gospodu odnesoše!

Raduj se, jer si Nebesa obradovao dolaskom svojim!

Raduj se, neuvenljivi cvete raja Hristovog!

Raduj se, Nebeska zaštito naša!

Raduj se, jer beše ozaren zrakom Duha Svetoga!

Raduj se, jer nas po dugu Nebeske ljubavi pred Gospodom zastupaš!

Raduj se, jer molitvama tvojim mnogi u Carstvo Božije dolaze!

Raduj se, jer svete mošti tvoje po svoj vaseljeni isceljenja donose!

Raduj se, jer nam netruležnošću tela Boga gromoglasno objavljuješ!

Raduj se, sveti Arsenije Sremsni, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 12.

Imajući te za Nebeskog zastupnika svoga, sveti Arsenije, mi znamo da imamo kome da se obratimo, mi znamo da ti možeš da nam izmoliš milost od Gospoda za sve grehe naše, i zato Bogu, što je blagoizvoleo tako, blagodarimo pesmom: Aliluja!

 

Ikos 12.

Sećajući se podviga tvojih, sveti Arsenije, i svetlog života tvoga, mi, još putnici zemaljski, imamo nadu da ćemo, molitvama tvojim, preplivati uzburkano more života, da ćemo Veru Pravoslavnu sačuvati, da ćemo se od greha očistiti, i da ćemo u tiho pristanište spasenja uploviti, i tebe, sa svima Svetima ugledati. Zbog toga, ljubavlju prema tebi nadahnuti, smirenoumno se usuđujemo da ti pevamo:

Raduj se, sažitelju bestelesnih angela Nebeskih!

Raduj se, svetilniče roda Srbskoga!

Raduj se, ognjezračna pohvalo arhijereja!

Raduj se, topla uteho svima koji molitveno pritiču moštima tvojim!

Raduj se, jer kroz usta tvoja Gospod Hristos objavi spasenje rodu Srbskome!

Raduj se, jer si blagodat Božiju svima blagovestio!

Raduj se, jer uspomena tvoja kroz vekove neugasivo sija!

Raduj se, jer blagouhane mošti tvoje Nebom mirišu!

Raduj se, jer se kroz tebe Božije ime proslavi!

Raduj se, sveti Arsenije Sremski, pohvalo Crkve Srbske!

 

Kondak 13.

O, sveti Arsenije sremski, veliki ugodniče Božiji iz roda Srbskoga, primi ove molitve naše, i po blagodati koju si stekao, isprosi nam milosti u Gospoda, i spasenje u večnosti, da bi blagodarno mogli da pojemo najlepšu pesmu vaseljene: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti Arsenije, pohvalo zemlje sremske i veliki jerarše Crkve Srbske, pogledaj sa Neba na nas koji te molitveno proslavljamo, i izmoli nam spasenje u Gospoda, Kome sada sa radošću predstojiš. Ti si visoko uzneo Krst Hristov koji si u životu svome nosio, prošavši kroz velike i teške podvige. Ti si za učitelja imao svetoga Savu, i njegovim rukovođenjem si dostigao u Nebeske žitnice Gospodnje. I mi, mada smo gresima oboreni, vapimo ka Nebesima, i ištemo pomoći tvoje, da nas, kako je to Bogu ugodno, izbavi od stradanja naših.

Jer od ljudi nam spasenja nema, i samo nam vi, svetitelji Božiji, sa Neba možete pomoći. Zato se pomoli Gospodu, sveti Arsenije, da nam podari dovoljno snage kako bi ustali iz zamki grehovnih, i počeli da tvorimo zakon Božiji. Jer bezbrojne nas uze grehovne stežu, telesne, i duhovne, pa molimo pomoć tvoju da se izbavimo od njih tajanstvenim putem, koji je samo Bogu znan.

A kada pogledamo na žitije svetlo tvoje, uhvati nas strah i trepet pred konačnom sudbinom našom. Jer mi nijedno dobro delo nemamo da prinesemo pred Gospoda, i đavo će sa pravom odvesti dušu našu u tamu najkrajnju. Ali ipak srca naša osećaju i žele da pobegnu iz tamnice grehovne, jer večnost je pred vratima, i ko ovde ne napuni uljem vrlina duše svoje, tamo će čuti strašni glas Ženikov: Idite od Mene, ne poznajem vas! Zato te molimo, sveti Arsenije, neka nas Gospod spase bilo kako, bilo kroz stradanje, kroz bolesti, kroz teška iskušenja, kroz životnu tugu, ili kako već On blagoizvoli. Ali te molimo, nemoj zbog nedostojnosti naše odvraćati lice svoje od nas, nego nas izvedi na put spasenja, i mi ćemo ti večno blagodariti za pomoć tvoju.

I ako jednoga dana, o kada bi to i bilo, dospemo do Nebeskih dvora Gospodnjih, smerno ćemo se pokloniti pred tobom, i pred svima Svetima, koji se neprestano molite za nas, i sveradosno ćemo uznositi slavu Svemilostivom Trojedinom Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kroz sve vekove vekova. Amin.