petak, novembar 24, 2017

 Sv Evandjelist Matej

Akatist Svetom Apostolu i Evanđelisti Mateju

praznuje se 16. (29.) novembra

 

Kondak 1.

Tebi, od Boga izabranom apostolu i evanđelisti, pohvalni pesmopoj iz dubine srca prinosimo, i kao onome koji imaš veliku slobodu kod Gospoda, molitveni vapaj uznosimo, da nas izbaviš od svih grehova i strasti, i prosvetliš evanđelskom svetlošću, kako bi mogli da ti radosno kličemo:

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Ikos 1.

Gospod Svedržitelj, stvorivši Anđele Nebeske i na Zemlji uzdiže ljude podobne Anđelima, među kojima ti tako lučezarno sijaš, sveti apostole i evanđelisto Mateje. Jer onakvu Božansku premudrost u tvome Svetom Evanđelju mogli su da napišu samo Anđeli ili oni koji su njima slični. I ti si anđelskim jezikom za svu večnost zapisao najlepšu vest pod nebom da je Isus iz Nazareta, Onaj o Kome su proroci govorili, Gospod Hristos, Spasitelj roda ljudskoga od greha, smrti i satane. Zato ti blagodarno kličemo:

Raduj se, jer si anđelskim jezikom napisao Evanđelje Hristovo!

Raduj se, jer se ljudi upodobljavaju anđelima čitajući tvoje Sveto Evanđelje!

Raduj se, jer anđelskom revnošću propovedaše reči Hristove!

Raduj se, jer u tebi sve anđelsko beše!

Raduj se, jer anđeli pripremiše tvoju svetu dušu kada izađe iz tela!

Raduj se, jer si ugledao Onoga Koga su proroci predskazali!

Raduj se, jer si reči Božanske premudrosti iz Hristovih usta slušao!

Raduj se, jer si od Gospoda Tajne Neba naučio!

Raduj se, jer si mučenički za Hrista postradao!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 2.

Ti, sveti Mateje, bi rođen u Kapernaumu, na obali Genisaretskog jezera, u vreme kada i Gospod Hristos bi rođen, i kada su sva plemena zemaljska, a najviše tvoj jevrejski narod, žudno očekivali Spasitelja, pojući sa čežnjom: Aliluja!

 

Ikos 2.

Tvoj otac, sveti Mateje, bi bogat i ugledan građanin i dade te da se učiš školi. Kada odraste, ti bi postavljen od Rimljana za carinika i sakupljača poreza od naroda svoga. Međutim tvoje zanimanje je bilo omrznuto kod Jevreja i takve ljude su oni mrzili kao neznabošce i teške grešnike. Ali ti si srcem osećao da ćeš jednoga dana raditi uzvišeniji posao, koji će biti na korist tvoga naroda. Zato ti pevamo ovako:

Raduj se, jer si od grešnika postao apostol Hristov!

Raduj se, jer te je Hristos iz tame na svetlost izveo!

Raduj se, jer te je Bog izbavio od zla ovoga sveta i Sebi na službu prizvao!

Raduj se, jer ti je Gospod Hristos dao obećanje Carstva Nebeskog!

Raduj se, jer si Boga u telu gledao!

Raduj se, jer si svetlošću Hristovom obasjan!

Raduj se, jer se Gospod večno nastanio u srce tvoje!

Raduj se, jer si imao Učitelja nad učiteljima!

Raduj se, jer si sa Gospodom Hristom često besedio!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 3.

Jednom kada ti, sveti Mateje, seđaše na carini, naiđe Gospod, praćen mnogim narodom, i ugledavši te, reče: "Hajde za Mnom!". Te Božije reči siđoše do dna tvoga srca i ti radosno pođe za Hristom, kličući ushićeno: Aliluja!

 

Ikos 3.

Tvoje srce, sveti Mateje, ozari Božanska svetlost i neopisana radost, te pozva Gospoda da bude gost u tvojoj kući gde priredi veliku gozbu u tu čast. Za vreme trpeze, lukavi književnici i fariseji zapitaše učenike Hristove zašto njihov Učitelj jede i pije sa grešnicima i carinicima, kada je to Jevrejima zabranjeno. A Svedobri Gospod, pun ljubavi i milosrđa, mudro im odgovori "Ja nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje". Ove Njegove reči veoma obradovaše i tebe, i tvoje prijatelje, ali teše i nas grešnike, koji ti kličemo:

Raduj se, jer je Gospod u tebi čisto srce video!

Raduj se, jer ostavi sve i pođe radosno za Hristom!

Raduj se, jer si od carinika posato evanđelista!

Raduj se, jer si ostaviviši zemno, stekao nebrojeno nebesko blago!

Raduj se, jer si vrlinama uzišao na goru visoku!

Raduj se, jer si propovedao spasonosnu nauku Hristovu!

Raduj se, jer si posato drug Hristov!

Raduj se, jer te proslavlja Vaseljena!

Raduj se, jer si mnoge priveo Hrsitovoj ljubavi!

Raduj se, jer si svojim Evađeljem obradovao ceo svet!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 4.

Od toga vremena, ti, sveti Mateje, ostavi dom i imanje, i samog sebe i sav život svoj predade Gospodu na dar. Ti od tada pođe za Hristom, ne odvajajući se od Njega do smrti Njegove, neprestano pojući: Aliluja!

 

Ikos 4.

Uskoro se ostvari Božija zamisao od večnosti, i ti, sveti Mateje, bi uvršćen u Dvanaestoricu Svetih Apostola Hristovih. Zajedno sa drugim učenicima Njegovim, ti si pratio Gospoda na svim Njegovim putovanjima, gledajući bezbrojna čudesa koja je učinio, diveći se sili i ljubavi Božijoj, koju je izlivao na nesrećni i bolesni narod, koji Ga je stalno okruživao. Zato ti blagodarimo ovako:

Raduj se, nesalomivi stube Vere Hristove!

Raduj se, jer si imao Božanski razum!

Raduj se, jer te je Bog učinio da postaneš svetlost sveta!

Raduj se, jer si prosvetio Vaseljenu svojim Evanđeljem!

Raduj se, propovedniče Božanske istine!

Raduj se, jer si obasjan zracima Trosunčanog Boga!

Raduj se, slugo Božanske Premudrosti!

Raduj se, svetlosti Crkve Hristove!

Raduj se, jer si se Gospodu Hristu upodobio!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 5.

Sve vas je, Apostole sveti Mateje, Gospod Hristos obdario silom da izgonite nečastive duhove iz ljudi i da isceljujete narod od svake bolesti i nemoći, i poslao vas je izgubljenim ovcama doma Izrailjevog. I vi radosno, dvojica po dvojica, pođoste da prenosite reč Božiju, pojući: Aliluja!

 

Ikos 5.

A kada se vratiste, sveti apostole Mateje, puni sreće i ushićenja, i kada rekoste Gospodu da vam se i zli duhovi pokoravaju, On vam na to odgovori "Ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su imena vaša napisana na Nebesima". I vi, shvativši Njegove reči, zablagodariste smireno Božijoj svemudrosti. Zato ti uznosimo ove pohvale:

Raduj se, Tajne Hristove objavljenje!

Raduj se, Gospodnje volje ostvarenje!

Raduj se, bolesnih dušom ozdravljenje!

Raduj se, od đavola zarobljenih izbaljenje!

Raduj se, pomračenih srca prosvetljenje!

Raduj se, nebrojenih grešnika spasenje!

Raduj se, Božanskog Duha ozarenje!

Raduj se, probuđenih duša umiljenje!

Raduj se, pokajanih grešnika preumiljenje!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 6.

Ti, sveti Mateje, tri godine za Gospodom Hristom hođaše, učaše od Njega Tajne Neba, i na kraju se udostoji da budeš svedok Tajne Večere, najuzvišenije Tajne Hristove, kada se pričesti iz ruke Gospodnje, Telom i Krvlju Njegovom, blagodarno pojući sa ostalim Apostolima: Aliluja!

 

Ikos 6.

Ali već u toku te svete noći, tvoj Gospod, sveti Mateje, bi predan od bezbožnog Jude krvoločnim Jevrejima, koji Ga sledećeg dana razapeše na Krstu. O, strašnog li bezumlja! Svemilostivog Boga razapeše između dva razbojnika! Ali tvoju neizmernu tugu zameni vaskršnja radost, jer Gospod ustade iz mrtvih i pobedi smrt. U toj radosti, ti gledaše Vaskrslog Gospoda i kada se vaznese na Nebo, završivši Svoju zemaljsku misiju. Zato ti radosni i kličemo:

Raduj se, jer si na Tajnoj Večeri prisutan bio!

Raduj se, svdoče nebrojenih čudesa Božijih!

Raduj se, jer nas hraniš Božanskom naukom!

Raduj se, jer si blagovestio veličanstva Božija!

Raduj se, jer si Nebesku nauku Zemlji govorio!

Raduj se, jer si tamu neverja odagnao svetlošću Evanđelja Hristovog!

Raduj se, jer si vaskrsenje Hristovo svetu objavio!

Raduj se, putovođo zabludelih ka spasenju!

Raduj se, jer si na prvoj Svetoj Liturgiji bio!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 7.

Posle silaska Duha Svetoga na vas, sveti Mateje, ti sa ostalim Apostolima propovedaše u Jerusalimu i okolini Hristovo večno Evanđelje, učeći svoje sunarodnike da samo Vaskrslom Hrsitu kliču: Aliluja!

 

Ikos 7.

A kada si trebao da odeš na propoved Evanđelja drugim narodima, sveti Mateje, jerusalimski Hrišćani i Apostoli te zamoliše da im zapišeš o delima i učenju Gospodnjem i ti im udovolji, pa napisa prvo Sveto Evađelje Gospoda Isusa Hrista, na radost svih Hrišćana do skončanija Veka. Zato ti blagodarimo ovako:

Raduj se, jer si prvi u svetu Blagu Vest Hristovu objavio!

Raduj se, jer si se udostojio da napišeš Božije Evanđelje!

Raduj se, jer si dubinom duha spoznao neizrecive Tajne Božije!

Raduj se, jer si kao neboletni orao uzlete na visine Bogoslovlja!

Raduj se, jer si nebesa pokorio vrlinama!

Raduj se, jer si blagovestio spasenje ljudsko od greha, smrti i đavola!

Raduj se, tajniče Hristovog Evanđelja!

Raduj se, jer si ukrasio Crkvu Hristovu!

Raduj se, jer si Svetu Trojicu svetu objavio!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 8.

Posle Jerusalima, ti si, sveti Mateje, blagovestio svetlost Evanđelja po Makedoniji, Siriji i Persiji, a posle toga na tebe pade kocka da propovedaš po Etiopiji, da prosvećuješ mnogobošce i da ih učiš da poju Trojedinom Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Vođen Duhom Svetim, ti, sveti Mateje, dođe crnokožnim i zveropodobnim Etiopljanima, i obrativši nekoliko duša Bogu, postavi im za episkopa svoga sapunika Platona, sagradivši im malu crkvu. Posle toga ti uziđe na jednu goru, boraveći tamo u postu, moleći usrdno Gospoda da obrati Sebi ovaj neznabožni narod. Zato i mi tebi usrdno pojemo:

Raduj se, jer si neznabošce obraćao Hristu!

Raduj se, jer si nerazumne razumu privodio!

Raduj se, jer si svima propovedao da Isus iz Nazareta zaista jeste Hristos!

Raduj se, jer si idolopokloništvo Blagom Vešću odagnao!

Raduj se, jer si Tajnu Božijeg spasenja objavio ljudima!

Raduj se, jer si svim narodima blagovestio dolazak Hristov u svet!

Raduj se, jer si proslavljen za svu večnost!

Raduj se, jer si dobio vlast od Boga da razrešuješ ljudske grehe!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 9.

Uslišivši tvoje molitve, tebi se, sveti Mateje, javi Sam Gospod Hristos u obliku divnog mladića, pa ti dade čuotvorni žezal da sa njim obratiš mnoge Etiopljane Bogu i da ih naučiš da poju: Aliluja!

 

Ikos 9.

I Anđeli behu začuđeni i nemahu reči da iskažu zadivljenost naroda, kada ti, sveti Mateje, dođe u grad pred crkvu i zabode u zemlju žezal, koji ti Gospod dae. Na očigled svih, taj žezal odjedanput postade veliko drvo sa divnim plodovima i pored njega poteče izvor vode. Videći to čudo, silni narod se sleže i, poverpvavši tvojoj propovedi, krstiše se i postadoše Hrišćani. Zbog toga primi od nas ove pohvale:

Raduj se, jer si bezbrojna čudesa silom Hristovom učinio!

Raduj se, Bogoduhovno pero Gospodnje!

Raduj se, jer si nerazumne bezbožnike razumu priveo!

Raduj se, jer si mrežom Hristove blagodati ulovio mnoge slovesne duše!

Raduj se, jer si umom proniknuo Božije dubine!

Raduj se, jer si postao dom Duha Svetoga!

Raduj se, jer si Crkvu obogatio Evanđeljem Hristovim!

Raduj se, jer ti je Gospod noge oprao!

Raduj se, jer ti je Gospod i dušu iscelio!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 10.

Ubrzo potom ti si, sveti Mateje, silom Gospodnjom iscelio od zlog demona ženu i sina kneza toga grada, pa si ih potom i krstio, a oni obradovani zbog toga zapevaše: Aliluja!

 

Ikos 10.

I knez se u početku obradova, ali kasnije nahuškan od đavola, on se razjari, te posla vojnike da te zarobe. A kada oni onemogućeni silom Božijom to ne mogaše, pođe on sam da te uhvati. Međutim njega Gospod oslepi i ti ga, sveti Mateje, čudesno isceli. Budući pomračen duhom, on to pripisivaše vradžbinama, pa naredi da te spale u ognju. Ali sila Božija te sačuva i ti uopšte ne bi opaljen ognjem. Zadivljeni tim čudom, mi ti pojemo:

Raduj se, jer ti je Gospod Hristos podario moć da pobediš mučitelja!

Raduj se, jer si demonsku silu pogazio!

Raduj se, jer si Božanske istine u Svetom Pismu zapisao!

Raduj se, jer si blagodat isceljenja mnogima istočio!

Raduj se, jer si kao munja vaseljenom Gospoda Hrista objavio!

Raduj se, jer si se ukrasio Božanskim vencem u Crastvu Nebeskom!

Raduj se, jer sa Anđelima prdstojiš prestolu Božijem!

Raduj se, jer si bezbrojna čudesa Božija objavio!

Raduj se, jer si od Gospoda Hrista Duha Svetoga primio!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 11.

Tada knez naredi da načine još veći oganj i da te, sveti Mateje, odozgo polivaju vrelom smolom. Međutim tebe ni to ne povrdi, nego ti učini još mnoga čudesa i, satvrorivši molitvu, mirno predade dušu svome Učitelju i Gopodu, pojući blagodarno: Aliluja!

 

Ikos 11.

Udivljen zbog svega, knez naredi da se spremi zlatni odar i da tvoje časno telo, sveti Mateje, polože u njega. Ali pošto još ne beše potpuno uveren u silu Božiju, on reče da se načini železni sanduk u koji staviše tvoje telo i da ga bace u more. Pa ako ga Bog sačuva, reče, on će onda poverovati u Hrista. I kada se i to čudo desi, te more izbaci sanduk na obalu, knez odistinski poverova u Hrista, krsti se, a kasnije postade i episkop toga grada. Zato zbog svih tih čuda primi od nas ove pohvale:

Raduj se, jer si se uselio u Hristove Božanske obitelji!

Raduj se, jer tvoje svete ikone mnoge hramove krase!

Raduj se, jer si se pokazao kao svetilnik novog života!

Raduj se, jer si se smerno pokorio Svecaru Hristu!

Raduj se, jer tvojim Evanđeljem Hrista spoznasmo!

Raduj se, jer si Bogočoveka očima svojim gledao!

Raduj se, jer si Njegovim svetim stopama hodio!

Raduj se, jer si Gospodnji apostol bio!

Raduj se, jer si upisan u knjigu Večnog Života!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 12.

Tvoje sveto delo, sveti apostole i evanđelisto Mateje, i tvoja neizmerna ljubav prema Gospodu Hristu kroz vekove je privodila milione ljudi spasenju i nadahnjivala ih da zbog toga blagodarno poju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

A tvoje Sveto Evanđelje, sveti evanđelisto Mateje, sve od Neba izatkano, sve Gospodom Hristom obasjano, kao sunce na nebu svetli svima koji na Zemlji u mraku greha i smrti traže život večni. Jer ono veleglasno obznanjuje istinu da je Bog postao Čovek i da je Svojom smrću iskupio sve ljudske grehe, a da je Svojim vaskrsenjem otvorio vrata Carstva Nebeskog svakom ko poveruje u Njega, krsti se i drži zapovesti Njegove. Zato primi od nas ove reči blagodarnosti:

Raduj se, jer si bezbrojna Božija čuda gledao!

Raduj se, jer si blagodaću Duha Svetoga osvećen!

Raduj se, jer si se iz ruke Gospodnje pričestio!

Raduj se, jer si propovedao o Carstvu Božijem!

Raduj se, jer si blagovestio o Onome o Kome su proroci pisali!

Raduj se, jer si svojim Evanđeljem večnost objavio!

Raduj se, jer si sa Gospodom Hristom tri godine zajedno proveo!

Raduj se, jer si tugu sveta odagnao radošću Svetog Evanđelja!

Raduj se, jer si video Vaskrslog Gospoda Hrista!

Raduj se, sveti apostole i evanđelisto Mateje, nebeska trubo Hristova!

 

Kondak 13.

O, sveti apostole i evanđelisto Mateje, primi ove naše male reči hvale i prosveti nas i osveti silom Svetog Evanđelja kako bi se i mi udostojili Carstva Nebeskog i kako bi tamo sa svima Svetima radosno zapevali: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti Mateje, apostole i evanđelisto Hrista Boga, zlatno pero Duha Svetoga, neboletni orle Očeve Božanske premudrosti, Anđele koji si telo ljudsko nosio, svetlosti sveta i nado naša nebeska!

Ti si temelj Crkve Hristove! Ti si Hristu blizak kao malo ko od zemnorodnih i ti imaš slobodu pred Njim preveliku. Zbog toga ti možeš što mnogi ne mogu, ti možeš čak i iz pakla da nas izbaviš svojim molitvama. Znajući sve to, pripadamo pred svetu ikonu tvoju, celivajući je i suzama oblivajući, proseći od tebe, apostola Hristovog, druga Hristovog, da se sažališ na nas, da nas pogledaš sa Nebesa i da nam pomogneš da se spasemo, da u Nebeski Jerusalim uđemo, da sinovi Carstva Božijeg postanemo.

Pomozi nam, sveti Mateje, da ispunimo one veličanstvene reči Hristove sa Gore Blaženstva i da postanemo krotki, milostivi, čistog srca, pravdoljubivi i mirotvorci i da svaku nepravdu i zlu reč, koju nam kažu Hrista radi, primamo sa blagodarnošću. Jer molitvom, postom i pokajanjem stiže se do vrata Raja, ali ih milostinja i čisto i skrušeno srce otvaraju.

Neka tvoje svete molitve pomognu da reči Evanđelja Hristovog nađu put do naših srca, kako bi se i u nama raspalila ognjena ljubav prema Gospodu. Jer ko ne zavoli Gospoda Hrista u ovome svetu, barem delićem ljubavi kojom si Ga ti voleo, sveti Mateje, ko Ga ne nastani u svome srcu, kako da se nada da će Gospod njega nastaniti u Carstvu Svome.

O, kada bi i mi kao ti, sveti Mateje, čuvši glas Gospodnji, ostavili sve i pošli za Njim, ne osvrćući se za prošlim životom. Kada bi i mi imali snage da ostavimo ove sujetne brige i truležno blago i da uzdignemo oči ka Nebesima. Jer tamo, tamo je naša Otadžbina, tamo je kraj našeg puta, tamo je jedini cilj našeg života, tamo smo svi prizvani da dođemo.

A znamo da smo grešni, da nismo dostojni nijedne milosti Božije, pa ni Carstva Nebeskog, ali i znamo da Gospod nije došao zbog pravednika, nego zbog grešnika u ovaj svet, pa se kao davljenici hvatamo za spasonosnu slamku tvojih svetih molitava. Sažali se na nas, sveti Mateje, kao što se Gospod sažalio na tebe kada te je prizvao Sebi i udahni u nas dah večnoga života kako bi ostatak zemnog života proživeli bogougodno, ispunjavajući sve zapovesti Evanđelja Hristvog.

A na kraju puta, kada nastupi čas našeg prelaska u svet duhova, budi pored nas, verni apostole i evanđelisto Hristov, i provedi nas pored zlih demona, štiteći nas od njihove zlobe i dovedi nas pred lice Gospodnje da Mu se smerno poklonimo i proslavimo Njegovo Najsvetije Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.