petak, novembar 24, 2017

 Sv Mina

Akatist Svetom Velikomučeniku Mini

praznuje se 11. (24.) novembra

 

Kondak 1.

Preobilnu korist i pomoć pokazao si ljudima u nevolji. Sveti velikomučeniče Mina, jer si gubitke nadoknađujući, od štete mnoge izbavio, i onima koji su ti s verom pribegavali molitve uslišio. Zato te molimo, budi milostiv i prema nama jer ti kličemo:

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Ikos 1.

Ovaplotivši se, Reč Božija prosveti tvorevinu, iz koje se mnoštvo mučenika projavilo, do krvi postradalih. Kao zaštitniku nemoćnih, pevamo ti:

Raduj se, zvezdo nezalazna!

Raduj se, neveštastvenog ognja svetlosti!

Raduj se, oštećenih izbavitelju!

Raduj se, jer si grabljivce porazio!

Raduj se, tajno koja bezakonike izobličava!

Raduj se, jer zalutale zaustavljaš!

Raduj se, jer si rđavima prepreka!

Raduj se, jer pohlepu uništavaš!

Raduj se, jer srca onih koji pate učvršćuješ!

Raduj se, ruko koja pronalazi ukradeno!

Raduj se, stego koja zločince okivaš!

Raduj se, svetlosti koja nečiste misli prosvetljuješ!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 2.

Sveti velikomučeniče Mina, ti si brzi pobeditelj onih koji, dobra siromašnih, teškim radom stečena žele da prisvoje, i da im raznim lukavim zamkama zla nanesu. Zbog toga Gospodu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Neka ne budu uspešni bezakonici, kada kao morski valovi, peneći na krilima pobesnelog vetra krenu na nas, želeći da nas pod svoje noge bace, već neka od lica tvoga, kao klasje na oranice padnu, da bismo te slavili kličući:

Raduj se, naša velika uzdanico!

Raduj se, bezakonih neprijatelja propasti!

Raduj se, od nezasitih zveri zaštito!

Raduj se, jer zle otimače zaustavljaš!

Raduj se, jer oni koji gaze tvoje zapovesti bivaju ustrašeni!

Raduj se, jer se oni koji tvoja čuda ne poštuju brzo osvešćuju!

Raduj se, jer su oni koji ne prizivaju ime tvoje u mukama!

Raduj se, jer oni koji te rastužuju bivaju kažnjeni!

Raduj se, jer te zahvalni proslavljaju!

Raduj se, jer celo biće postaje radosno milošću tvojom!

Raduj se, jer grešnike urazumljujući, privodiš pokajanju!

Raduj se, poniženih izbavitelju!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 3.

Imajući pravednost i spokoj u umu svome, ne mogavši više da gledaš idolopoklonstvo, napustio si Frigiju, i popevši se na planinu, postom i molitvom dušu od grehova očistio si, i u veri prema Gospodu našem Isusu Hristu učvrstio si se, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Bezbožnici, ne podnoseći tvoju svetu postojanost kojom si lažne idole izobličavao, veru u Hrista ljudima propovedajući, dokazavši da je Bog Tvorac čudesa, a ne kamenje i bakar, mučenjima, koja si ti s radošću primio, izložiše te. Stoga ti kličemo:

Raduj se, jer su te gvozdenim noktima po celom telu strugali!

Raduj se, jer su te na kraju ognjem spalili!

Raduj se, jer si opekotine od plamena sveća pretrpeo!

Raduj se, jer si po celom telu klincima izboden bio!

Raduj se, jer si na slepoočnicama gvozdene čekiće osetio!

Raduj se, jer si i druga mučenja s trpljenjem podnosio!

Raduj se, jer zbog svojih stradanja na Boga nisi uzroptao!

Raduj se, jer si se na prvom mestu protiv tela i krvi borio!

Raduj se, jer se Aleksandrija snazi tvoje vere udivila!

Raduj se, jer si tvojom smelošću mučitelje izobličio!

Raduj se, jer nemajući više čime da te plaše, posečenje mačem narediše!

Raduj se, jer mnogi koji to gledahu, proslavljahu te!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 4.

Životvorna vera Pravoslavlja, krst među neznabošcima posle propasti progonitelja hrišćana, za vreme cara Konstantina podiže. Crkvu tebi, o Sveti Mina, jedan hristoljubiv čovek sazida i tamo ostatke tvojih moštiju položiše, kojima se klanjamo pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Uzdižući svoje ruke ka nebu, kličemo: požuri, o, Sveti velikomučeniče Mina, da nas zaštitiš, ne oduzmi od nas velika naša nadanja u preobilnu milost tvoju, jer kako ćemo se mi, grešni, smiriti bez tebe, ako ne vapijući Spasitelju i Njegovoj Prečistoj Materi i tebi, koji si radi našeg spasenja s radošću muke podneo za Hrista. Pruži svoju ruku nama, Sveti velikomučeniče, da bismo te proslavljali, kličući:

Raduj se, jer izgubljene stvari pronalaziš!

Raduj se, jer ih vraćaš onima čije su nekad bile!

Raduj se, pohvalo čestitih!

Raduj se, jer poštene trgovce usrećuješ!

Raduj se, jer si selima i gradovima koji su u nevolji budni čuvar!

Raduj se, jer one kojima preti žega i oluja spašavaš!

Raduj se, jer si nesrećnima zbog strašnih napada i nepravednih progona olakšanje!

Raduj se, jer putnike koji ti se obraćaju savetuješ!

Raduj se, jer ljude od iznenadne smrti izbavljaš!

Raduj se, jer lađe od bura spašavaš!

Raduj se, tužnih i potištenih duša utešitelju!

Raduj se, naš u patnjama brzi pomoćniče!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 5.

Nasušnu hranu spasenja našeg, o, Sveti velikomučeniče Mina, od Gospoda nam izmoli, da od mnoštva nagomilanih sagrešenja naših ne poginemo, jer koji greh može biti veći od beskrajne Božije milosti. Imajući mnoštvo mučenika kao svoje zastupnike, pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti, kaže prorok, car David, zbog toga smireno padamo k tebi, Sveti velikomučeniče Mina: moli Boga za nas grešne, da pobeđujući neprijatelje koji vojuju protiv Zakonodavca smirimo bolove naše. O, Sveti, približi se nama koji stradamo, da veličamo tvoja dela, pojući:

Raduj se, vatreni posredniče između Boga i onih koji pate!

Raduj se, jer si u približavanju Bogu istrajan bio!

Raduj se, jer onima koji čuvaju Njegove zapovesti brzo pomažeš!

Raduj se, nepostidna nado hrišćana!

Raduj se, prijatni tamjane molitve!

Raduj se, Svete Trojice izabrani sasude!

Raduj se, jer bezakonja ljudska ne želiš!

Raduj se, jer zbog njihovog neznanja plačeš!

Raduj se, jer ih neprestano da dobra dela čine bodriš!

Raduj se, jer ih življenju u ljubavi i jedinstvu učiš!

Raduj se, jer si mnoge pokajanju priveo!

Raduj se, jer se neprestano za sve nas moliš!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 6.

Jevrejin, oštećen od hrišćanina koji je zatajio novac dat mu na čuvanje, pošto mu ti, Sveti velikomučeniče Mina, iznese istinu, videvši čudo, primi sveto krštenje. A hrišćanin, zgranut nad delom srebroljublja koje na propast svoje duše učini, pokaja se, pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Prekršioca hrišćanske zakletve, lukavog prijatelja onog Jevrejina, izlazeći iz tvoje crkve gde neistinu govoraše, konj na zemlju zbaci. On prsten i ključ izgubi, sa kojima se ti javi ženi njegovoj, tražeći od nje da pošalje mužu zlato Jevrejinovo, što ona i učini, i odmah se lukavstvo otkri. Zbog toga ti kličemo:

Raduj se, jer si skriveno lukavstvo javno izneo!

Raduj se, jer si oteto zlato pronašao!

Raduj se, jer zla dela kažnjavaš!

Raduj se, jer posledice njihove gorke bivaju!

Raduj se, hrišćanskih dužnosti ispunjenje!

Raduj se, zalutalog Jevrejina obraćenje!

Raduj se, izgubljenog hrišćanina pokajanje!

Raduj se, Pravoslavne Crkve pohvalo!

Raduj se, jer se tvojim čudom snaga milosti pokaza!

Raduj se, jer njime dve duše si spasao!

Raduj se, jer Hrista neumorno veličaš!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 7.

Strašni okovi kojima slabe duše đavo obavija, ne bi li ih privukao k sebi, bez usrdne želje za spasenjem, ne bi se mogli pokidati. Ovaj dar, snagom Svetih Mučenika od Boga izabranih, uvećava se, tamu prevare rasterujući, i od veza lukavih kroz pokajanje razrešujući, da bismo pevali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Slava Tebi, Care Sveti, Bože Svemogući, Koji si među nama i zbog nas Tvoje Apostole i Mučenike izabrao, da nas od zamki neprijateljskih izbave, kako bi se Tvojim beskrajnim dobrima pričestili i Tvoje Presveto Ime proslavili:

Raduj se, Mina slavljeni!

Raduj se, mučeniče trpeljivi!

Raduj se, borče neumorni!

Raduj se, viteže istrajni!

Raduj se, jer bdiš bez prestanka!

Raduj se, lekaru iskusni!

Raduj se, sudijo nepotkupljivi!

Raduj se, potporo nepristrasna!

Raduj se, jer te Bog beskrajno obdari!

Raduj se, darodavče!

Raduj se, čudotvorče!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 8.

Zato što brzo pronalaziš izgubljeno i nadoknađuješ sve gubitke, hrišćani te, o, Sveti Mina, više od bilo kog drugog svetitelja slave, zbog čega i danas oni koji stradaju, stojeći pobožno pred ikonom tvojom, vapiju ti da budeš milostiv i utešiš ih, ispunjavajući molbe njihove, da bi te hvalili, pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Kovitlani burom iskušenja koja dolaze na nas, uranjajući u ružne misli i dela, nedostojni milosti, jer nemamo pokajanja, nemoćni smo da se izbavimo. Zato ti se molimo da nas od nadirućih iskušenja i neprijatelja ljubavlju Božijom sačuvaš, da bismo ti klicali:

Raduj se, stube nepomični!

Raduj se, svetlosti blagodatna!

Raduj se, uporište sigurno!

Raduj se, tvrđavo izbavljenja!

Raduj se, misli ukrepljenja!

Raduj se, obalo spasenja!

Raduj se, sveta svetlosti!

Raduj se, oružje nepobedivo!

Raduj se, angele nebesni!

Raduj se, daru Božiji!

Raduj se, hrišćana zaštitniče!

Raduj se, siromašnih utešitelju!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 9.

Tvoja stradanja neka nam budu pomoć u stradanjima našim, a rane tela pokrov patnjama koje nam mir narušavaju. Podari nam svoje trpljenje u opasnostima, o, Sveti velikomučeniče Mina, da kroz njega dobijemo osnaženje u nemoćima našim i spasenje duše, da bismo pevali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Svojom krvlju prolivenom iz ljubavi prema Hristu, prljavštinu naših sagrešenja operi i mnogim čudesima misli onih koji nas gone obrati, da nas nepravedno ne osuđuju, i da nam vođeni za slastima, istinu ne pomrače. Jer ti si taj koji otkriva sva bezakonja, i tebi priliči da kličemo:

Raduj se, progonjenih na suđenjima uteho!

Raduj se, vojnika koji se za veru bore pobedo!

Raduj se, zemljo koja dobrodetelji rađa!

Raduj se, divni cvete iz Sirije!

Raduj se, biseru od Boga izabrani!

Raduj se, ružo mirisna među trnjem idola!

Raduj se, dragi kamenu i riznico Egipta!

Raduj se, daru kroz koga se proroštvo mudraca sa Istoka ispunilo!

Raduj se, kedre Livanski!

Raduj se, polje vodama Jordana napajano!

Raduj se, manastira Svete Gore neusnula stražo!

Raduj se, usrdni savetniče onih koji Grob Spasiteljev pohode!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 10.

Želeći da uzme zlato koje je u tvoju crkvu putnik nosio, domaćin ga ubi, isekavši ga na komade, i njegove ostatke, sakupivši u kotaricu, sakri u unutrašnjoj odaji. Ti si ih, Sveti Mina, sutradan otkrio i sastavivši komade iskasapljenog tela, vaskrsao ga, a ubica, videvši čudo, pade plačući pred tvoje noge, moleći da ga ne pogubiš. Putnik, probudivši se posle smrti kao iz sna, hvalio je Boga pojući: Aliluja!

 

Ikos 10.

Trud domaćina da sakrije ubistvo putnika, koga je primio na konak, bi uzaludan, jer ti, prateći ga nevidljivo, radi ljubavi koju on imaše prema tebi, kao carski vojnik sutradan se pokaza. Tražeći putnika, koga domaćin poricaše da poznaje, učinjeno delo si razotkrio, karajući ga nemilosrdno. Zato ti kličemo:

Raduj se, čudo nad čudima!

Raduj se, jer si dar da sastaviš i oživiš telo koje je na delove isečeno primio!

Raduj se, jer se krivac videvši tvoju snagu strahovito prepade!

Raduj se, jer ubijeni, ne znajući da je postradao od domaćina, vaskrse!

Raduj se, jer si ovo brzo otkrio!

Raduj se, jer obojica behu udivljeni tvojim delom spasenja!

Raduj se, jer je putnik, klanjajući se tebi, svoju želju ostvario!

Raduj se, jer je donoseći u tvoju crkvu mnoge darove, obećanje ispunio!

Raduj se, svima koji ti pribegavaju utešitelju!

Raduj se, onima koji te poštuju slavni izbavitelju!

Raduj se, miraze siromašnih devojaka!

Raduj se, onima koji su pali u teške dugove olakšanje!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 11.

Velika tajna Promisla Božijeg, kroz tebe otkrivena, o, Sveti velikomučeniče Mina, koji si bio kadar da sastaviš delove tela posečenog putnika, ubijenog i opet oživljenog, neshvatljiva je. Zato diveći se daru koji si od Boga primio, sa verom kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Srebroljubac Evtropije srebrni tanjir za tvoju crkvu obeća, i napravivši dva, onaj sa tvojim imenom mu se lepšim učini, i on odluči da ga za sebe zadrži. Ali ti, ne podnoseći prevaru, od sluge njegovog tanjir koji je prao na brodu uzeo si, i sa njim ga držao u moru, dok se sam Evtropije zbog svoje pohlepnosti nije pokajao. Zbog toga ti kličemo:

Raduj se, jer si odjednom i tanjir i slugu iz mora izvukao!

Raduj se, jer se sluga zdrav i nepovređen pred svojim gospodarom pokaza!

Raduj se, jer on, uznoseći blagodarnost Bogu, tanjir u crkvu odnese!

Raduj se, jer si Evtropija za bezakonje koje je učinio, izobličio!

Raduj se, jer si njegovo pohlepno ponašanje obratio!

Raduj se, jer si slugu zbog njegove nevinosti od smrti izbavio!

Raduj se, jer si ovim snagu prave vere pokazao!

Raduj se, jer si, ne zbog obećane stvari, već zbog dela, zlovolju zaustavio!

Raduj se, jer ovim si Bogu pohvale prineo!

Raduj se, jer tvojim čudesima Njegovo Ime bi proslavljeno!

Raduj se, jer za Njega si stradao da bi sa Njime pobedio!

Raduj se, jer mnoga korisna dela činiš!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

               

Kondak 12.

Žena iz Fekozelije, Sofija, koja u tvoju crkvu na poklonjenje dolažaše, osetivši se u opasnosti da od jednog vojnika na putu bude obeščašćena, od tebe je, Sveti velikomučeniče Mina, pomoć tražila, i odjednom si je od nasrtaja njegovog izbavio, javno ga pred mnogima sramoteći, posle čega žena zahvali Bogu, pevajući: Aliluja!

 

Ikos 12.

Čovek hromi i nema žena dugo stajahu ispred tvoje crkve sa mnogim bolesnicima, čekajući iscelenje. Hromi, videvši te u ponoć gde govoriš: „Priđi ćutke k nemoj ženi i uhvati je za nogu”, naljuti se na ove reči, misleći da je odbačen od tebe. Ali pošto ti ponovi zapovest, on te posluša, i odjednom oboje videše iscelenje. Zato ti kličemo:

Raduj se, jer hromi, uplašivši se, pobeže!

Raduj se, jer nema, naljutivši se, progovori!

Raduj se, jer si i druge bolesnike izlečio!

Raduj se, jer si neverne porazio!

Raduj se, jer si one koji Hrista vole obradovao!

Raduj se, jer si strancima utočište pružio!

Raduj se, jer si gladne nahranio!

Raduj se, jer si udovice utešio!

Raduj se, jer si onima koji su u opasnosti zaštita!

Raduj se, jer si onima koji su opljačkani nadoknada!

Raduj se, Sofije izbavitelju!

Raduj se, progonjenih utešitelju!

Raduj se, Sveti mnogostradalni velikomučeniče Mina!

 

Kondak 13.

O, Sveti velikomučeniče Mina, usliši molitvu našu, koju ti skrušenog srca uznosimo, od bolesti i opasnosti izbavi nas, da bismo tvoj spomen poštovali, i čudesa koja činiš silom dara Svetog Duha proslavljali, i da bismo sa verom i pobožnošću pevali Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, Sveti, svehvalni velikomučeniče i čudotvorče Mina! Primi ovu molitvu od mene, nedostojnog sluge tvoga, jer se tebi kao istinitom izvoru izlečenja i svečudesnom brzom pomoćniku obraćam ja, ništavan, i sa vrelim suzama pred svetim tvojim likom na ikoni izobraženim, vapijem: Pogledaj na moj gubitak, vidi moju ubogost i ništavnost, moje rane telesne i duševne. O, Sveti Velikomučeniče Mina, požuri da mi neprestanim i svetim tvojim molitvama pomogneš, i smiluj se na mene, slugu tvoga. Seti se mojih uzdaha, i ne zaboravi mene, ništavnog i gadnog, jer si, Svetitelju Božiji, teška stradanja i strašna mučenja od bezakonika pretrpeo radi ljubavi Hristove. Kroz te patnje ti danas prosvetljen živiš, jer si dobio od Boga dar, uverivši nas svojim nakon ovoga života u Nebesko Carstvo preseljenjem. Ko god ti se u crkvi pobožno klanjao, pomoći nije bio uskraćen. Jer, ko te je, čudotvorče, prizivao, a da si ga ti prezreo? Ili ko ti je vapio, a da ga nisi čuo? Ili kome oštećenom koji ti se molio, štetu nisi nadoknadio?

Čudesa i uteha tvoja i mene ništavnog i gadnog ohrabrila su da potražim tvoju pomoć. Čuo sam da trgovca onoga iz zemlje Isavrije koji dolažaše u tvoju crkvu ne samo da si izbavio od štete, vrativši zlatnike, i ukazao na njegovog ubicu, već si ga, o čuda, mrtvog i na komade isečenog, iscelio i povratio.

Takođe i Evtropijevog slugu sa tanjirom zlatnim koji u rukama držaše iz mora si izvadio, jer je tanjir tvojoj crkvi obećao. Tako i žena Sofija, koja na poklonjenje tvome svetom mestu dolažaše, bi ne samo izbavljena od vojnika koji je na greh primoravaše, već i on bi javno osramoćen. I hromi, koji u tvoju svetu crkvu na poklonjenje dođe, molitvom se odjednom isceli, kao i nema žena, kojoj si jezik otvorio, i čisto govoraše. Kada Jevrejin dade svom prijatelju hrišćaninu kesu zlatnika koju ovaj pokuša da zataji, svedočeći lažno u tvojoj crkvi, ti ne samo da hrišćanina pomilova, već i Jevrejin, videvši čudo, poverova tebe radi, i primi veru hrišćansku.

Tvoja velika čudesa, o, Sveti velikomučeniče Mina, i mene su nagnala da poverujem da mnogim dobročinstvima spreman si da uzvratiš, brzu korist donoseći. Jer svi koji ti vapiju tražeći pomoć, bivaju uslišeni. Zato i ja verujem da si ti i danas isti kao onda, i da se niko ko je tebi hitao nije bez pomoći vratio. Ja gadan i uprljan, sa verom i suzama hitam ka tebi, i kolena priklonivši, molim ti se da se za mene grešnog i poganog, Hristu, Sinu Božijem, moliš. Jer tvoju mučeničku molitvu nije prezreo, već te je saslušao i bodrio, i primio u Svoje Nebesko Carstvo. Tvojim molitvama neka mi se smiluje i pomogne mi, da bi od gubitka i nesreće izbavljen, hvalio i proslavljao prečasno i veličanstveno Ime Njegovo, Oca i Sina i Svetoga Duha, u sve vekove vekova. Amin.