petak, novembar 24, 2017

 Sv Optinski Starci

Akatist Svetim Prepodobnim Optinskim Starcima

praznuju se 11. (24.) oktobra

 

Kondak 1.

Od Boga izabranima od ispraznoga sveta, vama, prepodobni oci optinski, koji ste svoj krst u strahu Božijem podigli i s verom sledili za Hristom, kao našim usrdnim predstojateljima pred Gospodom sada usrdno molenje prinosimo i s ljubavlju kličemo:

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Ikos 1.

Svim srcem žudeći za angelskim monaškim življenjem, sva ste, bogomudri, svetovna pristrašća odbacili, i u naručje Očevo s ljubavlju u optinsku obitelj pritekli, i putem uskim i žalosnim do okončanja svojih života koračali, zbog čega vam ovako kličemo:

Radujte se, jer ste na priziv Gospodnji radosno pritekli!

Radujte se, jer ste sa vascelom željom za Hristom sledili!

Radujte se, jer ste krst svoj na pleća primili!

Radujte se, jer ništa niste više od Gospoda ljubili!

Radujte se, jer ste Hrista radi i same sebe potpuno odbacili!

Radujte se, blaženi naslednici Carstva Božijeg!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 2.

Videvši da se đavolske mreže kao paučina rasprostiru po svetu i u dubini srca osetivši da se čovek samo smirenjem može od njih spasti, same ste sebe u toploj molitvi pred Gospodom unizili, s umilenjem usklikujući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razumevši srcem svojim i umom da se delima svojim niko živi neće opravdati pred Gospodom i stalno imajući pred očima svoja sagrešenja, niste prestali da izlivate bujice suza, koje je jedino Gospod video, i pokajane duše Njemu da prinosite, Njegov obraz pokazujući nama, koji vam ovako kličemo:

Radujte se, jer ste svoje grehe neprestano prozirali!

Radujte se, jer ste od Gospoda dobili dar suza i umilenja!

Radujte se, jer ste blaženstvo plača zbog grehova poznali!

Radujte se, jer ste neumorno žaljenje zbog grehova zadobili!

Radujte se, jer ste na zemlji pokajanje propovedali!

Radujte se, jer se sada na nebesima tešite Gospodom!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 3.

Kao neuništivu nadu spasenja, postavili ste, sveti, silu Hristovih iskupiteljskih stradanja, misleći o sebi kao o najgorim među ljudima i nedostojnim bilo kakve milosti. Zbog toga ste sa velikim smirenjem i blagodarnošću svagda klicali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući u svojim srcima božanstveni dar smirenoumlja, vi ste, istinski učenici Hrista Koji je sebe unizio čak do krsne smrti, ništavnima smatrali sav svoj trud i podvige. Sa narastanjem podviga dvostruko je narastalo i smirenje i, njemu se diveći, govorimo:

Radujte se, jer vas je Spasitelj poučio poslušnosti i smirenju!

Radujte se, jer vas je Gospod slave zbog smirenja uzdigao!

Radujte se, jer ste smirenjem negnevljenje i krotkost dostigli.

Radujte se, jer ste smirenjem i samoprekorevanjem spokoj duševni zadobili.

Radujte se, izabranici, jer ste se siromaštvom po duhu obogatili.

Radujte se, jer je vaše carstvo nebesko, siromašnima duhom pripremljeno.

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 4.

Pogasivši buru strasti, koju podižu telo i đavo, isposnički ste postavili um kao gospodara nad pogubnim strastima, odvažno prirodu prisilivši i blagodaću Božijom pobrinuvši se da gore pokorite boljem i da telo potčinite duhu, ne prestajući da Podvigopoložniku (Sudiji) Hristu usklikujete: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući reč Gospodnju da se Carstvo Božije s naporom osvaja i da ga samo podvižnici (borci) zadobijaju, postom, bdenjem i molitvom neprestano ste se podvizavali i svoje telo sa strastima i požudama Hrista radi razapeli a ustave monaške nepovređenima sačuvali. Zbog toga vas veličamo:

Radujte se, jer ste blagi jaram Hristov trudoljubivo poneli!

Radujte se, jer trezvenoumljem (budnošću) srca duh niste ugasili!

Radujte se, jer ste usta svoja krepko uzdržavali!

Radujte se, jer ste tela svoja nepoštedno iscrpljivali!

Radujte se, jer ste telesne podvige s umnim delanjem sjedinili!

Radujte se, jer ste u trpljenju svome duše svoje zadobili!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 5.

Neprestano s verom u srcima noseći svetlonosno ime Isusovo kao nepobedivo oružje u ratu protiv demona, zadobili ste izvor blagodati koji stalno teče, uzlazeći iz sile u silu i oganj na oganj prilažući, očišćenim umom usklikujući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Prozirući svakoga trenutka svoju slabost i spasonosnu, blagodatnu silu molitve Isusove, nikada niste prestajali da je tvorite, odsecajući njome sve nasrtaje strasti i spaljujući sve zamke đavolske. Zadobivši tajanstveno u bezmolviju srca molitvenu besedu sa Gospodom, poučavate nas da vam kličemo:

Radujte se, jer ste vasceli um u molitvu pogruzili!

Radujte se, jer ste u potpunosti gore srca imali!

Radujte se, jer u molitvi ni na šta isprazno niste pomišljali!

Radujte se, jer ste ime Isusovo neumorno prizivali!

Radujte se, prekrasni podvižnici molitve Isusove!

Radujte se, jer ste dobili sve što ste u ime Gospodnje tražili!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 6.

Tokom molitve srcem stojeći pred Krstom Gospoda Koji postrada za grehe čovečije, jecajem zaplakaste, prepodobni, izjedani žalošću zbog svojih sagrešenja. Rasplamsavši se neiskazanom ljubavlju prema našem Iskupitelju, do kraja života sa trepetom ste Mu klicali: Aliluja!

 

Ikos 6.

Svetlošću božanstvene ljubavi koja je zablistala u vašim srcima, mrska vam postade zemaljska slava i pohvala, dok ste žalošćenje od ljudi i svaku žalost otvorenog srca s radošću prihvatali, postajući zajedničari u vređanjima Hristovim. Tako ste način stradanja i trpljenja pokazali nama, koji vam usrdno usklikujemo:

Radujte se, jer ste rane Gospoda Isusa Hrista na telima svojim nosili!

Radujte se, jer ste uvrede s radošću ispijali kao da su očišujući lekovi!

Radujte se, jer ste se svim srcem od zemaljskih počasti odvratili!

Radujte se, jer ste se s ljubavlju molili za one koji vas nenavide!

Radujte se, jer ste one koji su vas vređali, kao svoje dobročinitelje zavoleli!

Radujte se, jer nikada niste prestali da blagodarite milosrdnom Gospodu!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 7.

Videvši vašu dobru volju i neprstani trud na ispunjenju Njegovih zapovesti, Gospod Koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine otvorio vam je umove da razumete puteve Njegove i da vas nauči Svojim odlukama. Zato ste prosvetljenim srcem svagda klicali: Aliluja!

 

Ikos 7.

Čudesna su dela Tvoja, Gospode, i više nego književnike urazumljuješ sluge Svoje koji Te svim srcem traže. Ti otvaraš njihove oči da razumeju čudesa zakona Tvojega. Veličamo prepodobne Tvoje, naše optinske oce što su se stalno poučavali zapovestima Tvojim koje veoma zavoleše, i ovako im pojemo:

Radujte se, jer ste reči Božije kao veliko bogatstvo u srcima sakrili!

Radujte se, jer ste puteve zapovesti Božijih svim srcem zavoleli!

Radujte se, jer ste svaki put nepravde omrznuli!

Radujte se, jer ste se dobrim podvigom pripremili i niste se pomutili!

Radujte se, jer ste reč Božiju prihvatili i veliki mir u Hristu zadobili!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 8.

Misleći o sebi kao o putnicima i pridošlicama na zemlju, niste poželeli da steknete ništa od propadljivih stvari ovoga sveta da vaša srca ne bi privuklka zemlja, nego ste se jedino za Boga privezali, uznoseći Mu čistu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svako telesno pristrašće, koje nas razlučuje sa ljubavlju Gospodnjom, svom dušom ste odbacili i tražili ono jedno koje je potrebno. S ljubavlju neraskidivom ste svagda kraj nogu Hristovih sedeli, ne privezujući svoja srca za žitejsko blago i svagda svoje uzdanje na Gospoda polagali. Zbog toga vas, sveti, ovako hvalimo:

Radujte se, jer ste svoje žitije okončali bez pristrašća ka svetu!

Radujte se, jer ste, oslobodivši se zemaljskih briga, poznali sladost čiste molitve!

Radujte se, jer ste čvrstom verom žitejske brige odbacili!

Radujte se, jer ste nestjažanijem (dobrovoljnom siromaštvom) i poslušanjem strasti umrtvili!

Radujte se, jer ste monaško obećanje dobrovoljnog siromaštva (nestjažanija) sveto sačuvali!

Radujte se, Hristovi poslušnici, jer ste volju svoju odsekli!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 9.

Sve molitve i sve sile svoje pokrenuli ste, prepodobni, da biste stekli duševnu i telesnu čistotu, bez kojih niko ne može da vidi Boga: tim čistim srcem udostojeni ste da u raju Gospodnjem dostojno zapojete čudesnu pesmu pravednih, kličući: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ukrotivši postom i molivom telesne žudnje što vojuju protiv duše, niste dopustili grešnim pomislima da nad vama zavladaju, i od Gospoda Boga, Koji jedini ima vlast da pobedi prirodni poredak, primili ste dar čistote i celomudrenosti. Primite stoga i od nas ovakve pohvale:

Radujte se, jer ste u borbi sa telom smirenjem blagodat Božiju privukli!

Radujte se, jer ste zavoleli trud i odricanja i telesni počinak odbacili!

Radujte se, jer ste postom i svenoćnim molenjem telesne požude umrtvili!

Radujte se, jer ste prirodne zakone silom Hristovom pobedili!

Radujte se, jer ste vaša tela i duše čiste Gospodu prineli!

Radujte se vi, koji ste čistoga srca i Boga u večnom blaženstvu gledate!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 10.

Želeći da svoje duše spasete za život večni, sve ste pomisli o zemaljskom i prolaznom odbacili i rečju i delom sledili Spasitelja našega, Koji je učenicima dao veliku zapovest o ljubavi. Toga radi ste toplom ljubavlju zavoleli svoje bližnje, kličući Nebeskom Ocu svih ljudi: Aliluja!

 

Ikos 10.

Svom dušom zavolevši bližnjega svoga, Carstvo Božije unutar sebe ste zadobili i zato u vaša srca siđe oganj rasplamsan božanskom ljubavlju. Neiscrpno se njome nasićujući, vascelo ste sebe na žrtvu delu ljubavi prineli. Sada pak i od nas pobožno pojanje slušajte:

Radujte se, jer ste sve ljude svetom ljubavlju voleli!

Radujte se, jer ste svima bili sve, da bi se neki spasli!

Radujte se, jer ste zbog žalosti ljudske sa suzama uzdisali!

Radujte se, jer ste sve koji su vam priticali, u srca svoja prihvatili!

Radujte se, jer nikoga praznog od sebe niste otpustili!

Radujte se, jer ste duše svoje za bližnje polagali!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 11.

Prinosimo vam molitveno pojanje, prepodobni naši oci optinski, poznavši da vašom stazom uistinu pravo koračamo. Blaženi ste vi, koji ste Hristu služili i đavolsku silu postideli, i istinsko pravilo vrline pokazali svima koji Gospodu kliču: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetle podvige vaše hvalimo i veličamo vas, naši prepodobni oci optinski, kao slavne učitelje monaha i čudesne sabesednike angela, koji sada na nebesima stojite pred prestolom i molite se za nas, koji vam s ljubavlju ovako pojemo:

Radujte se, usrdni revnitelji neprestanog trezvenoumlja (budnosti)!

Radujte se, neumorni čuvari srdačnoga plamena!

Radujte se, nepokolebivi stubovi poslušanja, koji ste sve pretrpeli!

Radujte se, koji ste uz mnoge nevolje u Carstvo Božije stupili!

Radujte se, ravnoangelski podvižnici monaškoga življenja!

Radujte se, sluge Božije dobre i verne!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 12.

Molimo vas, o, blaženi, da od Gospoda isprosite blagodatni dar za one, koji vas verno hvale. Poslušajte naše uzdahe i nemojte prezreti naše suze. Umolite Gospoda da umiri naše surove strasti, da nam podari skrušeni plač zbog naših grehova, da bismo se i mi, zajedno s vama, udostojili da čiste duše i neoskrnavljenih usta u raju Gospodu usklikujemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Mi koji vam sada pohvalnim glasovima pojemo, znamo, prepodobni, da ne tražite pohvalu naših usta nego da sledimo vaše podvige, srdačno smirenje i popravljanje života. Tražeći stoga da nam pomognete u pokajanju, ljubavlju podstaknuti govorimo:

Radujte se, jer one koji dobro žive ograđujete!

Radujte se, jer slabe i uboge krepite!

Radujte se, jer ruku pružate onima što padaju!

Radujte se, jer pokajnicima suze utehe šaljete!

Radujte se, brzi pomoćnici svima, koji vas prizivaju!

Radujte se, prepodobni oci optinski, svetiljke blagodati starčestva!

 

Kondak 13.

O, preslavni ugodnici Hristovi, prepodobni oci i starci, Mojseju, Antonije, Isakije, Ilarione, Anatolije, Josife i drugi Isakije, Lave, Makarije, Amvrosije, Varsanufije, drugi Anatolije, Nektarije i Nikone, koji ste kao sedam stubova i sedam svetiljki u optinskoj obitelji zablistali: uslišite naše sadašnje molenje i isprosite nam od Gospoda smirenje i sećanje na smrt, i neka Gospod izbavi od svakoga zla i udostoji hrišćanskog okončanja sve, koji Mu kliču: Aliluja, aliluja, aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

Božanstveni zbore prepodobnih otaca, bogonosni oci optinski, koji ste angelskim življenjem na zemlji zablistali i na Nebesima se proslavili! Znamo da u danima vašeg zemaljskog služenja niko od vas nije otišao prazan i neutešen, nego da ste svima bili sve: bolesnima iscelitelji, sumnjičavima utvrđenje a žalosnima uteha, jer se u vama projavi obilna blagodat iscelenja, prozorljivosti i lečenja slabih duša. Vi ste i sada svima nama predstojatelji i stalno se pred prestolom Božijim sa žalošću molite za našu stradalnu otadžbinu, jer vam se dade blagodat da se za nju molite. Pogledajte iz višnje slave i vidite vaše ubogo stado koje ste napasali na pašnjaku učenja Hristovog, jer je pometeno i razvejano, i od dušegubnih vukova poharano. Posetite svojim usrdnošću nas, slabe i bespomoćne, zabludele potražite, rasejane saberite, prelešćene obratite i prisajedinte ih Svetoj, Sabornoj i Apostolskoj Crkvi. One koji žive monaškim (inočkim) životom ogradite od svakog nagovora đavolskog, mladost urazumite, starost podržite a supružništvo očuvajte u miru i jedinomisliju. Uslišite nas, božanstveni iscelitelji duša, i izvedite nas na put pokajanja, da bismo sledeći vaše reči, sebe i ceo svoj život položili u ruke prevelikog milosrđa Božijeg, da bi Njegova volja rukovodila svim našim mislima i osećanjima u svim našim rečima i delima. Pružite nam ruku pomoći, sveblaženi oci, i naučite nas da se molimo, da verujemo, da se nadamo, da trpimo, da praštamo i da ljubimo, i da se tako, koračajući uvek u zapovestima Gospodnjim, vašim zastupanjem udostojimo večne radosti Carstva Nebeskog, gde ćemo zajedno s vama proslaviti Boga, divnoga u svetima Svojim, Oca i Sina i Svetoga Duha u vekove. Amin.

 

Tropar

Svetiljke pravoslavne vere, nepokolebivi stubovi monaštva, utešitelji ruske zemlje, prepodobni starci optinski, koji ste ljubav Hristovu zadobili i duše svoje za čeda polagali, molite se Gospodu da našu zemaljsku otadžbinu utvrdi u Pravoslavlju i blagočešću i da spase duše naše.

 

Kondak

Uistinu je divan Bog u svetima Svojim i otkri Optinu pustinju kao vrt starčestva, gde su se javili bogoprosvetljeni oci, poznavajući tajne ljudskog srca i vrlinski se starajući o narodu Božijem. Oni su grehom obremenjene na put pokajanja obratili, a one koji su se u veri kolebali svetlošću Hristovog učenja prosvetlili i premudrosti Božijoj poučili. Sa stradalnima i slabima sastradavaše i iscelenje im podariše a sada, u slavi Božijoj obitavajući, neprestano se mole za duše naše.

 

Veličanje

Veličamo vas, prepodobni oci, Lave, Makarije, Mojseju, Antonije, Ilarione, Amvrosije, Anatolije, Isakije, Josife, Varsanufije, Anatolije, Nektarije, Nikone, Isakije, i poštujemo vaš sveti pomen, učitelji monaha i sabesednici angela.