ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Tekla

Akatist Svetoj Prvomučenici i Ravnoapostolnoj Tekli

praznuje se 24. septembra (07. oktobra)

(čita se za pomoć u smrtnoj opasnosti u ratu)

 

 

Kondak 1.

Prezrevši svoga zemnog ženika i poslušavši božanske reči Pavlove, postala si nevesta sveneporočna Gospodnja. I stoga, u velikim podvizima prosijavši, dostigla si slavu i učinila da blagodat pokriva one koji ti kliču:

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Ikos 1.

Angeli sa neba, videvši bodrost tvoje duše, udiviše se, Te-kla. Jer muškim naporima neprijatelja si, blagočestivih jagnjica sveštena pohvalo, razoružala i podstakla verne da ti dostojno kliču:

Raduj se, ti koja si mučenika ukras!

Raduj se, žena radosti!

Raduj se, ti koja si obrazac usamljenika Gospodnjih!

Raduj se, svih blagočestivih utvrdo!

Raduj se, Pavlova učenice, skromna i blagoposlušna!

Raduj se, gorska podvižnice preblagočestiva!

Raduj se, jer si se od ženika zemnog udaljila!

Raduj se, jer si se ložnice nebeske udostojila!

Raduj se, jagnjice Hristova sveneporočna!

Raduj se, svetilo čestitosti i skromnosti!

Raduj se, ti kroz koju se verni utvrđuju!

Raduj se, ti kroz koju neprijatelji padaju!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 2.

Strele Evanđelja sa časnih usana Pavlovih odapete, sveblaže-na, raniše te nasmrt i svetlost božanske ljubavi tvoju dušu obasja, svečista, otvarajući usta tvoja, Tekla, da kliču: Aliluja!

 

Ikos 2.

Porode Teoklijin divni, mučenice Tekla, iz slavnog grada Ikonije, sa revnošću si prišla Hristu, prezrevši lepotu i sva uživanja mladosti. Stoga ti pobožno kličemo:

Raduj se, ti koja si ukras devojaka!

Raduj se, ti koja si obraz Apostola!

Raduj se, ti koja pokazuješ nebeski razum!

Raduj se, savršenstvo svemuškog podviga!

Raduj se, maču koji svagda odsecaš nasrtaje strasti!

Raduj se, savršenstvo odricanja od naslada i propadljivog!

Raduj se, stanovnice Onisiforovog doma!

Raduj se, ti koja si zažudela drvo spasenja!

Raduj se, ognju mudrosti i trezvenja!

Raduj se, ti koja odsecaš zlo bezumlje!

Raduj se, svetilo ljubavi prema Sazdatelju!

Raduj se, ti koja razobličavaš lažno odricanje od sveta!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 3.

Klasje blagočešća sabirajući u svoje sveneukaljano srce, pokazala si se kao zdenac pun Božijih darova koji toči, Tekla, svešte-ne reči od kojih zahvatahu i napajahu se oni koji Bogu klicahu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući srce raspaljeno ognjem ljubavi prema Bogu, brzo si se ljubavi svoga zaručnika Tamirida, Tekla, odrekla i življenje ravnoanđeosko zaželela. Stoga kličemo:

Raduj se, stupe uzdržanja!

Raduj se, kapijo blagočešća!

Raduj se, ti koja si tamu strasti umanjila!

Raduj se, ti koja si bogatstvo na nebu uvećala!

Raduj se, dome blagodati i hrame svetovidni!

Raduj se, obitalište mnogoceno vrlinskog života!

Raduj se, jer božanskom rečju hraniš srca!

Raduj se, jer isušuješ potoke greha!

Raduj se, časnih jagnjica zaštitnice!

Raduj se, ti koja si čašću ravna poštovanim svetiteljima

Raduj se, strujo neveštastvenih voda!

Raduj se, jestivo radosti nestarive!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 4.

Revnost imajući božansku, kao mnogoglasna truba Gospodnja opevala si slavu u koju te je Pavle tajanstveno posvetio, Tekla u tamnici, svečasna, i koji te je uistinu i naveo da neprestano kličeš Hristu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Podvizavala si se na mučilištu srčano i plamen ognjeni si u rosu pretvorila, device. Stoga si blagodat Božiju koja je y tebi obitavala pokazala narodu koji ti je zatim pojao, Tekla, i klicao:

Raduj se, vrlina besprekornih riznice!

Raduj se, pravilo muških muka!

Raduj se, neprikosnoveno blago mučilišta!

Raduj se, svetioniče Ikonije, svetlošću okupani!

Raduj se, jer si uzveličala Ženika svoga Hrista!

Raduj se, jer si ocrnila vraga i mrzitelja dobra!

Raduj se, nebosežni stupe čistote!

Raduj se, Hristove ljubavi najsvetliji svetioniče!

Raduj se, ti koja odsecaš trnje strasti!

Raduj se, ti koja napajaš njivu duša!

Raduj se, gromki glasu mudrosti!

Raduj se, izvore izobilnog sastradavanja!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 5.

Izvrgnuta ruglu pred narodom ikonijskim i mnoštvo muka po-dnevši, ti beše sačuvana od mračnih zala molitvom Pavlovom, i Hristovu si pokazala silu, prvopodvižnice, kličući zahvalnim glasom: Aliluja!

 

Ikos 5.

Da svoje devstvo, blažena Tekla, sačuvaš neukaljanim, odepu strašnog velikaša Aleksandra, koji je hteo i telo i dušu Da t ukalja, sopstvenim si rukama poderala. Stoga ti, device, kličemo:

Raduj se, sjaju slavnih podvižnika!

Raduj se, ti koja si obrazac mučenicama!

Raduj se, daha božanskog riznice!

Raduj se, ti koja si Crkve Hristove ukras!

Raduj se, jer si Hristu na dar dala svoju čistotu!

Raduj se, jer si se pokazala kao sasud čisti Utešiteljev!

Raduj se, ti koja si Aleksandrovu zgazila zlobu!

Raduj se, ti koja si privukla Životodavčevu blagodat!

Raduj se, pečate ljubavi Tvorčeve!

Raduj se, zamko za prevaru demonsku!

Raduj se, pravilo ženske odvažnosti!

Radujse, ti koja si obraz muške smelosti

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 6.

Silu bogomrsca u Antiohiji ponizila si svojim božanskim otporom i beše predana da te pojedu divlje zveri, ali si netaknu-ta ostala silom svoga Ženika, Kojem si neprestano pevala: Aliluja!

 

Ikos 6.

Reči tvoje medotočne udovicu koju si zatražila od kneza, da sa-čuva tvoju čistotu, velikom silom su uoči tvoga podviga, čudesna, ispunile. Stoga je i, odvodeći te od čeljusti zveri, klicala:

Radujte se, usta istine!

Raduj se, jeziče pouke!

Raduj se, sijanje sozercanja i delanja!

Raduj se, slavuju darova Duha!

Raduj se, cvetni venče slavnih podvižnika!

Raduj se, mnogostrujni potoče spasonosnih pouka!

Raduj se, jer čeljusti zveri zatvaraš!

Raduj se, jer dom nebeski ukrašavaš!

Raduj se, zrako sjaja sa visine!

Raduj se, radosti svakog ko blagočestivo umuje!

Raduj se, naslednice svetle ložnice!

Raduj se, nasaditeljko radosnog ružičnjaka!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 7.

Seti se Falkonile, kćeri Trifenine, koja te je svom dušom zavolela u vreme tvoga podviga, kada si Bogu klicala: "Prezri Gospode, njene grehe, da Ti neućutno pojem: Aliluja!"

 

Ikos 7.

Nard i Kasiju, žene blagočestivoga razuma, u jezero sa zverima bacahu, kako bi ih uspavale, mučenice božanska Hristova Tekla i kako ti one nimalo ne bi naudile, kličući svom dušom i voljom:

Raduj se, Hristovo miro skupoceno!

Raduj se, Božiji sasude besceni!

Raduj se, ti koja si čašću ravna neveštastvenim Angelima!

Raduj se, podvižnika hrabrih sabesednice!

Raduj se, nedosežna visino nebeskih vrlina!

Raduj se, nesaglediva slavo žena nepokolebljive duše!

Raduj se, jer si silom božanskom učinila podvig!

Raduj se, jer tvoja blagodat kroti zveri!

Raduj se, nepokolebljiva uništiteljko truležnosti!

Raduj se, svetlo pribežište vernih!

Raduj se, topla zastupnice pred Sazdateljem!

Raduj se, časna zaštitnice onih koji kliču:

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 8.

Kao divno čudo gledahu te nekadašnji tirani, Tekla, ravnoapostolna mučenice, jer si divlje nasrtaje bikova blagodaću Božijom koja u tebi obitava ukrotila i pridobila mnoge da ti u skrušenosti poju: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sva svetlošću okupana, kao nevesta Sazdateljeva, lepa i blagorodna, pomračenost nevernih tirana si, čista prvomučenice Hristova Tekla, odagnala. Stoga svi, hitajući da te opevamo, verno kličemo:

Raduj se, padu praznoslovaca!

Raduj se, ukrepljenje nemoćnih!

Raduj se, učesnice neprolazne slave!

Raduj se, pričasnice večne radosti!

Raduj se, časni si ukras svehrabrih žena!

Raduj se, neprikosnovena riznice darova koji hrane dušu!

Raduj se, ti koja si se darova neizrecivih ispunila!

Raduj se, ti koja si se devstvenicama pokazala kao svetlost božanska!

Raduj se, grlice čista i neukaljana!

Raduj se, svetli si obraz Svevladike!

Raduj se, zvezdo umne sile!

Raduj se, izobličiteljko duševnog nemara!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 9.

Puna radosti neizrecive i po Pavlovom božanskom savetu, bogorazumna, vratila si se u svoju otadžbinu, da Hristu Koji verne spasava od svake nevolje neućutno poješ, te si, Tekla, u pesmama klicala: Aliluja!

 

Ikos 9.

Poslušavši reči Pavlove, bogatstvo koje si primila od Tri-fene razdelila si napaćenim, ubogim, siročićima i svakom potre-bitom, te si ih, Tekla mučenice, pridobila, dok ti ovako klicahu slavopoj:

Raduj se, gladnih izobilje!

Raduj se, žalosnih radosti!

Raduj se, življenja večnosvetlog riznice!

Raduj se, vladanja bogougodnog savršenstvo!

Raduj se, manno nebeska koja nasićuješ siromašne!

Raduj se, usta preslatka koja krepe smrtne!

Raduj se, orošena tajanstvenom kišom!

Raduj se, ispunjena sveštenim obasjanjima!

Raduj se, jagnjice Hristova Bogom žigosana!

Raduj se, ložnice svetla čistote!

Raduj se, haljino zlatotkane smelosti!

Raduj se, izvore neprolazne ljubavi!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 10.

U goru selevkijsku no imenu Kalamon odvede te Gospodnji oblak i pećinu ti, sveštena Tekla i silna mučenice, pokaza u kojoj da ostaneš, i ti u njoj podnese raznovrsna iskušenja, kličući-Aliluja!

 

Ikos 10.

Blagodat čudesa primivši sa visine, mnoga čudesa savršavaš Oduzete si podizala, oči slepih svojom molitvom si otvarala i vojske si izgonila demonske iz onih koji ti kliču:

Raduj se, čudesa raznovrsnih temelju!

Raduj se, izobilnih vrlina zvezdo!

Raduj se, nečistih duhova izagnanje!

Raduj se, oduzetih brzo ispravljenje!

Raduj se, ognjeobrazni stupe duševne blagorodnosti!

Raduj se, zlatni sasude neućutne molitve!

Raduj se, jer glas stradalnika slušaš!

Raduj se, jer si se pokazala kao božanska zaštitnica napaće-nih!

Raduj se, ti kroz koju je zmija zgažena!

Raduj se, ti kroz koju je obmana pobeđena!

Raduj se, ti koja si sasušila cvet ploti!

Raduj se, božanska njivo dobrote!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 11.

Slavopoj ti dolikuje, Tekla, kao mudroj učenici Pavla i lika apostolskog, slavnoj i čašću im ravnoj, jer njihovim si stopama božanskim na zemlji, slavo mučenika, pošla, kličući Gospodu sa čežnjom: Aliluja!

 

Ikos 11.

Bojeći se, avaj!, ljudske zlobe i žudeći za tim da sačuvaš neu-kaljanu haljinu čistote, molila si Hrista da se stena nesalomiva, svečista Tekla, rastupi i da te primi. Stoga ti govorimo:

Raduj se, steno Crkve!

Raduj se, ti koja si neverje spepelila!

Raduj se, neoborivi temelju čestitosti!

Raduj se, neukaljana haljino čistote!

Raduj se, jer si ranila zlonačalnog neprijatelja!

Raduj se, jer si istinski zgazila lukavog!

Raduj se, uzdržanja svetiho pristanište!

Raduj se, svetioniče podviga na mučilištu!

Raduj se, devstvenica božanska palato!

Raduj se, jer si jagnjica Tvorčevih praobraz!

Raduj se, slatki cvete raja!

Raduj se, hitro uništenje bestidnosti!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 12.

Blagodaću tvoga Ženika razdvoji se stena i sakri tvoj božan-ski lik, pokazujući svim vernim smelost koju si pred Bogom imala, mučenika prvino, a Kojem od sve duše kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući ti ovu himnu, svedobra Tekla, slavopojemo mnoštvo tvojih muka i bogatstvo tvoje ljubavi ka Sazdatelju i Bogu svega, hrabra podvižnice. Stoga ti pobožno govorimo:

Raduj se, zaštito podvižnika!

Raduj se, časti bogopropovednika!

Raduj se, razrešenje od svakojakih stradanja!

Raduj se, jer odaješ miris mužastva!

Raduj se, jer si opojni miomiris čistoga življenja!

Raduj se, jer si sveradosni miris svetloga sozercanja!

Raduj se, jer likove mučenika obasjavaš!

Raduj se, jer razum vernih osvećuješ!

Raduj se, ti koja nosiš silu krsta!

Raduj se, ti koja se nisi uplašila vražije zlobe!

Raduj se, lepoto svih naraštaja!

Raduj se, jer si ukras duša svetlih!

Raduj se, Tekla prvopodvižnice!

 

Kondak 13.

O, prvopodvižnice Tekla, Apostola savršenstvo i slavo sme-lih podvižnika, ovaj naš prinos blagonaklono primi i svim ver-nim daruj svojim molitvama zdravlje, da ti kličemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)