ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Stefan Prvovencani

Akatist Svetom Stefanu Prvovenčanom - Prepodobnom Simonu Monahu

praznuje se 24. septembar (07. oktobra)

 

 

Kondak 1.

Tebi izabranom vojvodi zemlje Srbske i svetlom ukrasu Crkve Pravoslavne, sveti prvovenčani Kralju Simone, pohvale uznosimo, jer si verom u Gospoda Hrista vidljive i nevidljive neprijatelje pobedio. I zbog toga što si u Veri Pravoslavnoj, po rečima apostola Pavla, stekao vrlinama razum, razumom uzdržanje, uzdržanjem trpljenje, bratoljublje i ljubav, sa umiljenjem i radošću ti kličemo:

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Ikos 1.

Sa angelima i svima svetima predstojiš sada Gospodu Hristu, blaženi Simone, i moliš se za one koji te sa ljubavlju poštuju. Zato, sećajući se kako si od mladosti Hrista zavoleo, prilepivši se duhom ka Nebesima, životom svojim angelima podražavajući, veličamo te, vapijući:

Raduj se, jer si izrastao iz blagočestivog korena!

Raduj se, nasledniče prave vere predaka svojih!

Raduj se, podražavaoče vrlina oca Bogoljubivog!

Raduj se, nasledniče krotosti i pobožnosti majke svoje!

Raduj se, vođo Hristoljubivog stada svoga ka Nebesima!

Raduj se, prijatelju u životu svome svih slugu Božijih i sabesedniče revnitelja pobožnosti!

Raduj se, sapričasniče Bogosvetlog sabora Svetih!

Raduj se, nepobedivi ispovedniče vere Hristove!

Raduj se, jer si voljom svojom sličan saboru dobropobednih mučenika!

Raduj se, propovedniče Hrišćanske ljubavi i devstvenosti!

Raduj se, jer si usrdno poštovao Božanski crkveni zakon i ustav!

Raduj se, nasledniče vernih čeda Crkve i ugodnika Božijih!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 2.

Videći lepotu lica i tela tvoga, narod Srbski se radovaše i slavljaše Boga Koji te je takvog stvorio. Mi pak, sećajući se svetlijih od sunca vrlina tvojih, blaženi Simone, Gospodu Koji te je proslavio, pojemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razumeo si, Bogomudri Simone, kako prolazi obličje sveta ovoga, i da je jedino na potrebu čoveku da Bogu blagougodi. Zbog toga si se od mladosti uklonio od ljubavi ka svetu i onome što je u njemu. Zaželevši da sav narod tvoj zasluži Carstvo Nebesko, kao verni sluga vredno si poslužio Gospodu celog života svoga. Zbog toga ti kličemo:

Raduj se, podvižniče vere, koji si više od svega želeo da Bogu ugodiš!

Raduj se, jer si podobno Avramu u životu neporočno pred Bogom poživeo!

Raduj se, jer si pokazao Isakovo poslušanje!

Raduj se, jer si putem Jakovljevog smirenja i mudrosti hodio!

Raduj se, jer si Josifovu čistotu i celomudrije stekao!

Raduj se, jer si Mojsijevu ljubav ka narodu svome kroz sebe pokazao!

Raduj se, jer si kao Samuilo sačuvao sebe od svake pohlepe i srebroljublja!

Raduj se, jer si krotošću Davidovom neprijatelje svoje pobedio!

Raduj se, jer si Petrovu plamenu veru imao!

Raduj se, jer si podobno apostolu Pavlu jaram Hristov na sebe stavio!

Raduj se, jer si Jovanovu Bogomudrost podvigom širenja nauke Božije stekao!

Raduj se, jer si mnoge svete vrline u sebi sakupio!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 3.

Silom vere, stekao si, blaženi Simone, višnju premudrost, zbog čega si prezirao telo, starajući se samo za dušu besmrtnu. Zato te i veličamo, jer si blaženu besmrtnost stekao, vapijući Hristu Koji te je proslavio: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući svagda na umu svom Gospoda, trezveno si poživeo, blaženi Simone, i sve što si tvorio, tvorio si u slavu Božiju, Kome si ugodio, i Kome sada predstojiš sa zborom onih koji su Mu od veka ugodili. Zato, kličući ti, raduj se, govorimo ti ovako:

Raduj se, podvižniče istinske mudrosti!

Raduj se, ljubitelju spasonosnog sozercanja!

Raduj se, nastavniče naš u podvizima Bogougodnih vrlina!

Raduj se, jer si stekao dar bodrog straženja nad sobom!

Raduj se, postojani borče protiv svih bezumnih želja!

Raduj se, dobri čuvaru pobožnosti, savršeni u razumu i delanju!

Raduj se, jer si silom molitve pobedio đavolska iskušenja!

Raduj se, jer si sebe od greha sačuvao sećajući se kraja svoga!

Raduj se, jer si dušom zavoleo da misliš samo o Nebeskom!

Raduj se, jer si bodro pred Bogom u molitvi stajao!

Raduj se, jer si život svoj osvetio neprestanim prizivanjem imena Božijeg!

Raduj se, jer si Bogu ugodio čestitošću svojom!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 4.

Mnoge bure iskušenja podigoše vrazi na tebe, blaženi Simone. Ti si ih pobedio silom blagodati Hristove, i zato si i došao ka tihom pristaništu spasenja sa zborom onih koji su kušani svetom, pobedili svet, vapijući Hristu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Poslušavši reči apostola Pavla u svim vrlinama si se podvizavao, od svega si se uzdržavao, sve si umeo da promeniš, sveti Simone, samo da Hrista zadobiješ. Podvizima si se odrekao sebe i čineći dobra dela, stekao si slobodu slave dece Božije. Zato, veličajući te, pevamo ti ovako:

Raduj se, jer si nam pokazao kako se zarad spasenja treba sebe odreći!

Raduj se, jer si nas naučio da nosimo Krst sledeći Gospoda Hrista!

Raduj se, jer si telo sa strastima i pohotama njegovim ukrotio!

Raduj se, jer si životom svojim svetsku sujetu izobličio!

Raduj se, jer si svaku pristrasnost zemaljskom odagnao od sebe!

Raduj se, jer si razum svoj zarobio poslušanjem ka izvršavanju zapovesti vere!

Raduj se, jer si svojom voljom na sebe uzeo jaram zapovesti Hristovih!

Raduj se, jer si srce svoje od svih pogubnih strasti čisto sačuvao!

Raduj se, jer si se Bogu svim bićem predao!

Raduj se, jer si ispunjavajući zapovesti stekao ljubav Božiju u sebi!

Raduj se, jer si nasledio Carstvo Nebesko blagougodivši Bogu!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 5.

Kao svetla zvezda prešao si svetom, blaženi Simone, blistajući slavom i vrlinama. Zato sada sijaš na Nebesima slavom večnom sa zborom pravednika, i sa njima zajedno pevaš Gospodu Hristu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći te, blaženi Simone, kako si u ratovima pobožnošću, mudrošću i ljubavlju pobeđivao neprijatelje otečestva tvoga, mi se smireno sećamo hrabrosti tvoje u ispunjavanju zapovesti vere i ljubavi, i veličamote, govoreći:

Raduj se, dobri zaštitniče Vere i Svete Crkve!

Raduj se, hrabri vojniče zemlje Srbske!

Raduj se, mudri razoritelju napada vražijih!

Raduj se, silni zaštitniče bespomoćnih!

Raduj se, slavni pobedniče duhovnih obmana!

Raduj se, čuvaru zemlje Srbske!

Raduj se, razrušitelju zlih lukavstava nevernih!

Raduj se, utvrditelju pravde među srodnicima i narodom Srbskim!

Raduj se, mudri čuvaru nasleđa koje ti je otac ostavio!

Raduj se, umiritelju onih koji mir mrze!

Raduj se, ukrotitelju ludosti suseda i braće svoje!

Raduj se, ukrasu oca Simeona i brata ti Save!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 6.

Pokazao si se kao propovednik krotosti i trpljenja, blaženi Simone, kroz preslavna dela tvoja, zbog čega si stekao dvostruki venac od Cara Hrista, Kome sada predstojiš i kličeš: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijao si, blaženi Simone, hrabrošću i trpljenjem svojim koje si stekao, gledajući Načalnika i Savršitelja vere Gospoda Isusa Hrista. I umesto da si život provodio u radostima ovoga sveta, ti si Krst pretrpeo, zbog čega te hvalimo, i usrdnoti vapijemo:

Raduj se, jer si do kraja sve pretrpeo služeći Bogu u podvizima!

Raduj se, jer si verno podražavao trpljenju Hristovom!

Raduj se, jer si silom najveće zapovesti Hristove, ljubavi, neprijatelje premudro urazumevao!

Raduj se, jer si i prema onima koji su ti sagrešili istinitu ljubav pokazivao!

Raduj se, jer si u neprijateljstvu brata ti Vukana, prozreo zamke lukavoga!

Raduj se, jer si silom Bogomudrih reči prvosvetitelja Save pobedio zlobu neprijateljskog ugarskog kralja!

Raduj se, jer si u celom životu svome satanine zamke prozirao!

Raduj se, jer si zlo pobeđivao dobrim, po rečima apostola Pavla!

Raduj se, jer si u teške godine po narod tvoj stao u zaštitu pravoverja!

Raduj se, jer te je zbog toga narod tvoj plamenom ljubavlju zavoleo!

Raduj se, jer si zbog toga od Boga proslavljen!

Raduj se, jer si Božije šibe sa nadom trpeo!

Raduj se, jer si zbog toga svetli venac od Gospoda stekao!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 7.

Želeći da te prosvetli svim vrlinama, blaženi Simone, Vladika Hristos te je prizvao u službu rodu Srbskome, kada ga je napustio Bogoljubivi otac tvoj, sveti Simeon. Ti si stekao u trpljenju smirenje, zbog čega si sada proslavljen i predstojiš Bogu sa pesmom: Aliluja!

 

Ikos 7.

Divno beše videti kako kralj sa žezlom i u porfiru obučen smireno priklanja glavu svoju pred Bogoizabranim prvosvetiteljem Srbskim Savom i naredbi njegovoj se povinuje sa narodom svojim, i prvi u preukrašenoj obitelji Žičkoj izgovara da veruje kako Sveta, Istočna, Apostolska i Pravoslavna Crkva veruje. Sećajući se tvoga ispovedanja istinite Vere, blaženi Simone, kojom si i Gospodu ugodio i narod svoj spasao, mi ti zbog toga blagodarno vapijemo:

Raduj se, podražatelju Gospodnjeg smirenja!

Raduj se, učitelju poslušanja sveštene vlasti Crkve, od Boga postavljene!

Raduj se, borče protiv svake gordosti!

Raduj se, podvižniče istinitog poslušanja!

Raduj se, divni primeru vernog služenja Bogu!

Raduj se, nastavniče onih koji vladaju narodom Božijim!

Raduj se, jer si poslušao prvosvetitelja Savu, vencem kraljevstva glavu svoju venčavši, produžavajući dostojanstvo i slavu oca svoga Nemanje!

Raduj se, jer si ogradio narod Srbski od zlog neverja!

Raduj se, jer si mudro ogradio zemlju i državu Srbsku pobožnošću, sve dobro u njoj ustrojivši!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 8.

Proživeo si na zemlji kao stranac, ištući večnosti, blaženi Simone, ne videvši pokoja zbog trudova svojih, zbog čega ti ni po usnuću tvome neprijatelji tvoji ne dadoše mira, pa kao i za života, tako ni po smrti nisi imao gde glavu skloniti. Zbog toga si se, blaženi, odselio u večne obitelji, gde neprestano poješ Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svom dušom posluživši Gospodu, i svim životom svojim ugodivši Njemu, blaženi Simone, proslavio si se pobožnošću, zbog čega ti kao ispovedniku vere vapijemo:

Raduj se, razrušitelju zlobe lukavih prevara nevernih!

Raduj se, jer nisi pristajao na lažne obmane đavola!

Raduj se, jer si veru svoju u iskušenjima sačuvao!

Raduj se, jer si mrzeo nečastivost, celog života prebivajući u veri oca svoga!

Raduj se, jer si se premudro sklanjao od obmana duhovnih!

Raduj se, jer si jasno izobličavao obmane jeresi!

Raduj se, jer si se pokazao silan u pravoverju!

Raduj se, jer si u žalosti roda Srbskoga, odrekao se mira i pokoja!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 9.

Celoga sebe predavši Bogu, poslužio si Mu kao verni sluga, blaženi Simone, nesebično pomažući u svemu prvosvetitelja Savu, brata svoga. Zbog toga si se udostojio da sa njim uđeš u radost Gospoda svoga, Kome predstojiš sada, i sa Angelima poješ: Aliluja!

 

Ikos 9.

Krasnorečivi jezik ne može pohvaliti dela tvoja, blaženi Simone, koja si učinio, čuvajući sveto nasleđe tvoje. Smireno pominjući ovo, umilnuti pesmu prinosimo, govoreći:

Raduj se, iskreni revnitelju bratoljublja Hrišćanskog!

Raduj se, jer si kao Mojsije i Ilija imao veliku ljubav prema braći svojoj!

Raduj se, verni ispunitelju najveće Hristove zapovesti: ljubavi!

Raduj se, divni naš nastavniče u ljubavi prema bližnjima!

Raduj se, jer si primerom svojim javio se kao Bogonaučeni mirotvorac!

Raduj se, jer si se usrdno brinuo za blagostanje zemlje svoje!

Raduj se, opšteg mira u dane svoje ustrojitelju!

Raduj se, bespomoćnih iskreni zaštitniče!

Raduj se, siromašnih i gladnih hranitelju!

Raduj se, moćni pokrovitelju siromašnih!

Raduj se, jer si i po usnuću rodu svome neoborivi zaštitnik!

Raduj se, jer si i sada svima ubogima silni pred Bogom zastupnik!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš dušu svoju, blaženi Simone, znao si, da ako ne budeš imao ljubavi prema Bogu, nikakvi podvizi i vrline do spasenja te ne mogu dovesti. Zbog toga si stekao venac vrlina kojima si iskazao ljubav prema Bogu, kome predstojiš sada, radosno vapijući: Aliluja!

 

Ikos 10.

Zavoleo si Cara Nebeskog svim srcem tvojim, svom dušom tvojom, i svom mišlju tvojom, prinevši Mu, blaženi Simone, pored mnogih vrlina, sebe samoga, kao žrtvu živu, svetu i blagougodnu. Zato veličajući te, vapijemo ti:

Raduj se, jer si u životu svome Bogougodnim delima Gospodu poslužio!

Raduj se, jer si plameno želeo da se udostojiš angelskog obraza!

Raduj se, jer si zavetima monaškim sveti život svoj uvenčao!

Raduj se, jer si mnoge hramove Bogu podigao!

Raduj se, pokrovitelju svete obitelji Studeničke!

Raduj se, jer si zavoleo podvižnike pobožnosti!

Raduj se, jer si se udostojio angelskog obraza zbog čistote duše svoje!

Raduj se, jer si kraj života ukrasio, celoga sebe posvetivši Bogu!

Raduj se, jer si po veri svojoj čudesno vaskrsao!

Raduj se, jer si zavetom devstvenosti čistotu srca svoga pokazao!

Raduj se, jer si zavetom siromaštva visinu duha svoga projavio!

Raduj se, jer si zavetom poslušanja svecelo služenje svoje Bogu večno utvrdio!

Raduj se, jer si vencu mudroga i dobroga kralja, monaški angelski obraz pridodao!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 11.

Pri uspenju tvome, blaženi Simone, narodtvoj pesme pogrebne sa suzama rastvaraše, i plačući, čekaše Bogoizabranog svetitelja Savu, i kroz plač pojaše umilnu pesmu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlost slave Nebeske obasja te uskoro, blaženi Simone, tešeći uplakani narod tvoj, jer videše znake i čudesa pri uspenju tvome. Sinovi Srbski te dostojno uzveličaše, kao Nebeskog molitvenika svoga, a mi, sećajući se molitava tvojih za nas, vapijemo ti:

Raduj se, ugodniče Božiji, jer si pri samome uspenju tvome od Boga proslavljenje zadobio!

Raduj se, brzi zastupniče naš, koga prizivahu i oci naši u opasnostima!

Raduj se, jer si u borbi protiv Agarjana narodu svome i zemlji svojoj Nebeski pomoćnik bio!

Raduj se, jer si isprosio otačestvu svome slobodu i pobedu nad neprijateljima!

Raduj se, nedremljivi čuvaru roda Srbskoga!

Raduj se, jer svima daruješ neiscrpna isceljenja!

Raduj se, jer slepima molitvama tvojim vid povraćaš!

Raduj se, jer hromima, koji prilaze moštima tvojim, hod daruješ!

Raduj se, jer raslabljenima snagu povraćaš!

Raduj se, jer zle duhove iz opsednutih izgoniš!

Raduj se, jer beznadežnima oživljavaš nadu na spasenje!

Raduj se, jer povraćaš razum onima koji su ga izgubili!

Raduj se, jer se nad moštima tvojim neprestano čuda događaju!

Raduj se, jer isceljuješ sve koji ti sa verom pritiču!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 12.

Poznajući živu blagodat koja ističe od netljenih moštiju tvojih, blaženi Simone, narod Srbski sa ljubavlju im priticaše, i radosno ih celivajući, slaviše Boga Koji proslavlja svete svoje, i sa umiljenjem Mu vapijaše: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući o vrlinama i čudesima tvojim, koja se blagodaću događahu, oci naši sa radošću priticahu ka moštima tvojim, blaženi Simone, gledajući u tuzi svojoj razorenje otečestva od Agarjana. Da bi te sačuvali kao bescen riznicu svoju, seliše te sa mesta pokoja tvoga, i kao Izrailjci nekada, sa verom iskahu od tebe mira i pokoja u zemlji tuđoj, gonjeni zlobom đavola, novoga faraona. I svuda gde te nosiše, sa suzama sretahu i pratiše sveto telo tvoje oci naši. A kada gonjenja molitvama tvojim popustiše i dođe mir u otačestvo tvoje, ti se ubrzo vrati u obitelj oca tvoga Simeona u Studenicu, tešivši opet i opet verne ljude svoje. I mi sada, radujući se Nebeskoj slavi tvojoj, sa utehom i radošću ti vapijemo:

Raduj se, Srbski Ilija, jer si i po smrti pretrpeo gonjenje od zlih Agarjana, kao on nekada od Ahava!

Raduj se, zaštitniče svih zemalja Srbskih!

Raduj se, blagougodna nado Srbska!

Raduj se, obitelji studeničke bescena riznico i ukrasu!

Raduj se, jer vođama našim podaješ molitvama tvojim zdravlje i spasenje!

Raduj se, jer zabludele privodiš Veri Svetoj!

Raduj se, jer si po usnuću opravdao blagočestivost života svoga!

Raduj se, jer monasima kao monah podaješ blagočestive savete!

Raduj se, jer ljudima koji se u svetu trude mudro rukovodiš i vladare učiš pobožnosti!

Raduj se, jer netruležnošću tela svoga svima nama nadu na vaskrsenje podaješ!

Raduj se, zaštitniče, čuvaru i oslobodioče svih nas od napasti i nedaća!

Raduj se, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone!

 

Kondak 13.

O, sveti prvovenčani Kralju, prepodobni Simone! Primi od nas koji pobožno i sa ljubavlju proslavljamo uspomenu tvoju, pohvalnu pesmu ovu, koji tu kao usrdnu žrtvu srca prinosimo. Sačuvaj i ogradi, molitvenim zastupništvom tvojim, sve nas i narod Srbski naš, i udostoj nas da tiho i u miru zemaljski život proživimo, da blaženstvo večno nasledimo, i zajedno sa tobom i svima svetima udostojimo se da Bogu pevamo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti Simone, prvi zemaljski kralju Srbski, blagočestivi izdanče svetoga oca i svete matere, i još svetijeg ti brata, pogledaj sa Neba na nas, onemoćale, ohladnele, u veri posustale, u grehe odlutale, u smrt zapućene, i pomozi nam. Molitvama tvojim Svemogućem i Svemilostivom Bogu, razagnaj tamne oblake neverja i bezverja što se razviše oko nas, i nispošlji nam izobilno blagodati Duha Svetoga, koja nas jedina može iz ovakvogstanja izbaviti.

Gospod je rekao da bez Njega ne možemo ništa činiti, pa Ga umoli, sveti Simone, da On začne u nama spasonosnu klicu pokajanja, koja će nas, blagodaću razgorena, razbuditi i u revnost uvesti, kako bi na spasenju delali uvek i sa velikim žarom. Jer do sada, mi smo bezbroj puta pali, i bezbroj puta obećali Gospodu da više nećemo ponavljati bezakonja naša, ali, po slabosti, ali i po sladostrašću našem, mi činismo i činimo sve gore i gore grehe. Dokle će nas Gospod trpeti, dokle će nas držati na svetu ovome, ne smemo ni da mislimo, jer može da se razgnevi svakoga časa, i pošalje nas u tamu večnu, koja nam pripada po delima našim. Zato te kolenopreklono molimo, sveti Simone, poseti nas tajnim hodatajstvom tvojim, i udahni u nas silu Božiju, koja će nas voditi i rukovoditi ka spasenju.

I neka to hodatajstvo tvoje nispošlje blagodati na svaki dom Srbski, dom Pravoslavni, ne bi li se ova naša ogrehovljena i obezbožena Srbija otrgla iz kandži nečastivoga, koji je pakleno seme svoje na sve strane posejao. Nesrećno pleme Srbsko samo za zemaljskim blagom i zadovoljstvima hrli, samo o njima misli, a o Carstvu Nebeskom i ne pomišlja. I zbog toga nas gaze bezbrojni neprijatelji naši, jer mi pogazismo i zamrzismo zakon i put Božiji. Neka se, molitvama tvojim, misli i srca naša ka Nebu okrenu, pa ćemo onda sve nedaće i sve neprijatelje lako pobediti. Jer ako budemo Nebesko iskreno iskali, Gospod će nam onda izobilno i sve drugo poslati.

Ali misao da smo ovde gosti samo, da je večna otadžbina naša u Carstvu Božijem, gde i ti prebivaš, sveti Simone, neka nas nikada ne napušta, molitvama tvojim. Jer ta misao neprestano će nas strahom Božijim ispunjavati, i voditi i rukovoditi ka tihom pristaništu spasenja, gde sve i sva uzdasima neiskazanim slavoslovi neiskazanu ljubav Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.