ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Joakim i Ana

Akatist Svetim i Pravednim Bogoroditeljima Joakimu i Ani

praznuje se 09. septembra (22. septembra)

 

Kondak 1.

O, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ana, od roda ljudskog izabrani, koji ste rodili Preblagoslovenu Bogootrokovicu, da bi se od Nje po telu rodio Sin Božiji, pošto imate veliku smelost prema Hristu Bogu i uvek predstojite Njegovom nebeskom prestolu, njemu se prilježno molite, da se od nevolja izbavimo i da vas uvek prizivamo:

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Ikos 1.

Angeo prvak je od Boga bio poslan vama, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano, kada ste radi neplodnosti svoje hteli otići u pustinju. Oboje ste u vrtu svome jadikovali, uznoseći Bogu molitvu, i tako ste od besplotnih primili radosne blagovesti, da ćete kao roditelji imati Preblagoslovenu kćer. Preko nje će se blagosloviti sav rod ljudski, sa kojim vam i mi uznosimo radosne pohvale:

Radujte se, jer ste vi sto puta procvetali čokoti životnog vinograda iz korena Davidovog!

Radujte se, jer ste rodili kćer, koja je najblagoslovenija u svim pokolenjima!

Radujte se, svečasni praroditelji ovaploćenog Sina Božijeg!

Radujte se sveizvrsni projavitelji od veka skrivene tajne!

Radujte se, Utehe Izrailjeve najbliži po telu srodnici!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 2.

Videvši sebe, sveti Joakime, u jerusalimskom hramu bez prinosa, poniženog od arhijereja, vrlo si se ožalostio, i rastuživši se dušom svojom, udaljio si se u pustinju, stadu svome. Tamo si se sa mnogim suzama toplo Gospodu molio da te udostoji da se ocem svoga čeda nazoveš. Molitvi si post dodao, i u skrušenju srca Svedržitelju Bogu klicao: Aliluja!

 

Ikos 2.

Sveta Ana vide koliko je njen muž žalostan. Sedevši u svom domu gorko je plakala i molila se Gospodu da sramotu radi neplodnosti od nje otkloni. A mi, podsećajući se tolikog trpljenja pravednika, njima kličemo:

Radujte se, bogoizabrani pare, jer ste Jednome u Trojici Majku po telu rodili!

Radujte se, jer ste Životodavcu vašem neporočnu roditeljku darovali!

Radujte se, blagosloveni supruzi, koji ste vaspitali kćer, koja je Preblagoslovena među ženama!

Radujte se, jer ste u neplodnosti svojoj od Gospoda uslišeni!

Radujte se, jer je suzna molitva vaša dospela do neba, i Bog Izrailjev ju je uslišio!

Radujte se, jer ste stid vaš vremeni u večnu slavu na nebesima i na zemlji promenili!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 3.

Preispunjen Božijom silom, javi se Angeo Gospodnji svetom Joakimu u pustinji i reče mu: „Uslišio je Bog molitvu tvoju i izvoleo ti dati blagodat Svoju. Žena tvoja će začeti, i rodiće ti kćer i radi nje će se ceo svet radovati. “ I još mu reče besplotni, da opet u jerusalimski hram ode i da se tu sa suprugom svojom pomoli i sa njom zajedno preuznese Bogu Izrailjevom hvalebnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući veliku žalost u svom srcu, sveta Ana, ušavši u vrt doma svoga, vide ptičje gnezdo sagrađeno na drvetu i male ptiće kako u njemu leže i odmah dodavaše moljenja moljenju, da je Gospod udostoji da majka deteta bude. Tada joj se javio Angeo Gospodnji koji reče: “Uslišena je molitva tvoja i uzdisanje tvoje uzdiže se iznad oblaka i suze tvoje dođoše pred Boga. Začećeš, i rodićeš Preblagoslovenu kćer, preko koje će biti proslavljena sva kolena zemaljska. Njom će se dati spasenje celom svetu, i dobiće ime Marija.“ Pominjući takvu angelsku sveradosnu blagovest, bogooce opevamo ovako:

Radujte se, pravedni supruzi, odozgo od Boga predizabrani!

Radujte se, jer ste u svim zapovestima Gospodnjim bez poroka hodili!

Radujte se jer ste u vremenskoj žalosti svojoj utehu večnu dobili!

Radujte se, jer ste iz očajanja vašeg desnicom Božijom otrgnuti!

Radujte se, jer vas se, u skrušenosti i žalosti vašoj, Gospod seti!

Radujte se, jer ste se udostojili da praroditelji Sinu Božijem budete!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 4.

Pravedni Joakim, imajući buru sumljičavih pomisli, radi blagovesti koju je primio od angela, beše u nedoumici. Odmah ode u grad Jerusalim gde pred vratima hrama zateče svetu Anu kako usrdno slavoslovi Gospoda i ona mu objavi radost radi angelskog javljanja i proroštvo o detetu. Joakim o svom viđenju obavesti suprugu i zajedno sa njom zavapi Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Srodnici i poznanici, čuvši o preslavnom začeću Svete Ane, proslavljaše Boga Izrailjeva, a bogomudra Ana, uznoseći toplu blagodarnost Gospodu, plod utrobe svoje za službu Bogu obeća. Mi pak, sveslavno začeće Bogootrokovice Marije radosno opevamo, a njene svete roditelje proslavljamo ovako:

Radujte se, jer ste nam Iskupiteljev radosni dolazak u svet unapred objavili!

Radujte se, uvek pominjani praoci očekivanog Spasitelja!

Radujte, se, jer ste preko Preblagoslovene kćeri svoje, Logosu Božijem telo pozajmili!

Radujte se, jer ste unukom svojim ovaploćenog Boga zvali!

Radujte se, dostojni služitelji velike tajne blagočešća!

Radujte se, Božijeg snishođenja prema ljudima osobiti posrednici!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 5.

Sveblaženi Joakime i Ano, vi ste se udostojili da telesno rodite bogosvetlu zvezdu, Presvetu Bogorodicu, koja nam je Sunce Pravde, Hrista Boga objavila i stekli ste priželjkivano ime – Bogoroditelji. Svetom rođenju vaše kćeri i nebo i zemlja se obradovaše i sav rod ljudski zapoja divnome u svetima Svojim Bogu Izrailjevom: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši od sebe rođenu Bogootrokovicu Mariju, Mater Životodavca, roditelji joj sa strahopoštovanjem, kao Kivotu Božijem, poslužiše. Zbog toga se nemojte odvratiti ni od nas, koji vam molitveno pritičemo i govorimo:

Radujte se, jer ste radi roždestva Bogootrokovice Marije radosno likovali!

Radujte se, glaedanjem Bogootrokovice naslađeni!

Radujte se, slušanjem Nje umiljeni!

Radujte se, potom od Arhijereja Božijeg blagosloveni i hvaljeni!

Radujte se, jer ste Jagnješce neporočno u domu svome dobro napasali!

Radujte se, jer je kćer vaša Mater Jagnjeta i Pastira postala!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 6.

Javili ste se, kao propovednici Božijih čudesa, kada obećanje svoje Bogu ispuniste i trogodišnju Bogootrokovicu Mariju u hram Božiji sa slavom uvedoste, da u Svetinji nad svetinjama obitava. Hitali ste da za sve Bogu otaca naših radosno preuznosite pesmu hvale: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija pobožnošću svojom Bogootrokovica, kada je u hram Božiji uvođena, da se čistoti Njenoj Angeli zadiviše i arhijerej Božiji Zaharija, primi je iz ruku vaših, Joakime i Ano, u unutrašnji deo Svetinje nad svetinjama. Sa čašću je uvede kao vaistinu živonosni Božiji kivot, a vas, kao dostojne hvale, proslavljamo ovako:

Radujte se, jer ste opštu radost rodu ljudskom rodili!

Radujte se, jer ste zaslužnu za obnovljenje ljudi vaspitali!

Radujte se, jer ste u hram Gospodnji živi Božiji kivot, priveli!

Radujte se jer ste kćer vašu svetu u Svetinju nad svetinjama smestili!

Radujte se, jer ste se javili kao srodnici Boga, Koji je želeo da se ovaploti!

Radujte se, jer ste sabesednici angela bili!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 7.

Ispunio si želju duše tvoje i zavet svoj prema Bogu, preblaženi Joakime. U starosti si vrlinski, sveto i pravedno, u Gospodu zemni život skončao. Zbog toga sada Njemu za nas satvori molitvu, da se udostojimo da dobru, mirnu i nepostidnu končinu zadobijemo, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Provodila si novo i bogougodno življenje u udovištvu svome, Ano sveta, prebivajući u hramu Božijem, služeći svetoj kćeri Tvojoj. Zbog toga te proslavljamo kao istinski bogougodnu udovicu i baku Hristovu, zajedno sa mužem tvojim Bogoocem Joakimom, i usrdno te poštujemo i sa ljubavlju vam ove pesme prinosimo:

Radujte se, pravednici, jer vaša pravda kroz vekove sija!

Radujte se, prijatelji Angela, sažitelji svetih, i prisni Bogu!

Radujte se, blaženi predstatelji Nebeskom Prestolu!

Radujte se, jer veliku smelost pred Hristom Bogom imate!

Radujte se, jer ste crkve na nebesima toržestveno ukrašavanje!

Radujte se, verujuće crkve na zemlji dobro zastupništvo!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 8.

Okončavši zemno stranstvovanje, sveta i pravedna Ana, na rukama svoje preblažene kćeri, Bogorodice Marije, usnula je snom smrtnim, i sa nadanjem se Bogu preselila. Zbog toga, slaveći sveto uspenje tvoje, molimo te, o Bogomatero svečasna, da Spasa Hrista umoliš da, kada i mi počinemo snom smrtnim, u miru dušu našu od tela odvoji, od besovske vlasti izbavi i da nas udostoji večnog spasenja, da Mu u radosti svetih kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav hrišćanski svet vas, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano, kao dostojne hvale veliča, i molitveno vaša česna imena proslavlja, a crkva Hristova uspomenu na vas radosno praznuje, i ova hvalebna pjenija prinosi:

Radujte se, svetilnici, koji mrak duša naših blagodatno ozarujete!

Radujte se, sa gornjih visina slavu vašu ka zemnorodnim milostivo privlačite!

Radujte se, svagdašnji samolitvenici sa Bogorodicom Marijom!

Radujte se, mnogomoćni umilostivitelji Hrista Boga!

Radujte se, jer će oni koji ka vama ljubav i veru imaju, od svih nevolja biti spaseni!

Radujte se, jer će oni koji vas molitveno prizivaju od svake nevolje biti izbavljeni!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 9.

Pozdravljaju vas svi Angeli Božiji i horovi Svetih Božijih na nebesima, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano, a plemena ljudska vas na zemlji molitvenim pesmama proslavljaju. A mi, radi posredništva vašeg, blagodarno vapijemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Umovanje nam je nemoćno, sveti praroditelji Hristovi, da vas dostojno pohvali, ali vi, istinski milostivi, ne odbacite naše uboge hvale, no budite za nas topli posrednici i pred Gospodom molitvenici. Oskudnost duša naših dopunite svojim svetim molitvama, da vam blagodarstveno kličemo:

Radujte se, jer ste nam radosti i slave večne dodeljeni posrednici!

Radujte se, vremenitih i večnih blaga usrdni nam pred Gospodom posrednici!

Radujte se jer od smrtonosnih rana, posredništvom vašim, verne štitite!

Radujte se, jer molitvama svojim ubitačne vetrove razgonite!

Radujte se, jer posredništvom svojim zemljotrese i bure zemne smirujete i tišinu ustanovljavate!

Radujte se, jer nam u svim nevoljama i tamnicama u pomoć hitate!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 10.

Želeći da duše spasete, vi ste se uvek, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano, usrdno podvizavali i kao pomoćnici dobri nam se javili. Imenovaste se čuvarima: Joakim – monaha, Ana – monahinja; zajedničke molitve za sve verne Bogu prinoseći, da svi blagodarstveno prizivamo Onoga Koji vas je proslavio po vaseljeni, i da Caru slave kličemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Zidom svojih nebesnih molitava, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano, nas sačuvajte i ogradite od iskušenja neprijatelja đavola, koji traži drevne prestupe naše, u znanju i neznanju učinjene. Mnogo može molitva vaša pred licem Hrista Boga našega, vašeg po telu unuka. Njega ne prestajte umoljavati za sve. Sa ljubavlju vas poštujemo i opevamo:

Radujte se, masline veoma rodne, koje ste nam jelej, Mater Božiju, obilno izlili!

Radujte se, dva hladovita kiparisa, koji znoj strasti naših u spokoj bestrašća privodite!

Radujte se, ogrtači i purpurne odežde, u kojima skinija Božija stan neba nađe!

Radujte se, grlice, koje ste nam zajedno, kao supružnici, neporočnu golubicu darovali!

Radujte se, jer sa ćerkom vašom, caricom svih, večno carujete!

Radujte se, jer u gornjem Sionu, u obiteljima njegovim, radosno toržestvujete!

Radujte se sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 11.

Milostivo primite naše hvalebno pojanje, o, sveti praroditelji Hristovi, Joakime i Ano, i ne lišite nas darova svojih molitava. Ako smo i nedostojni vašeg svetog zastupništva, grehova naših radi, ipak kao dobri i istinski svemilostivi, ovo nam darujte i pomozite da se od grehovnih skverni pokajanjem očistimo i iz čistog srca sazdatelju našem zapevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Dva svetilnika koja nam svetlost daju, nama poznati sveti Bogoroditelji Joakime i Ana, celom svetu su sveću zažegli i mi im, sijanjem njihove nebeske slave ozareni, uznosimo ove pohvale:

Radujte se, jer ste se udostojili da neuporedivo slavniju i od Serafima vaspitate!

Radujte se, jer ste lučama blagodati Božije obasjani!

Radujte se, jer ste blagouhanijem duhovnog preispunjeni!

Radujte se, jer tamjan molitava vaših za sav hrišćanski svet Bogu prinosite!

Radujte se, jer sa Bogorodicom Marijom i Pretečom Jovanom pred Prestolom Hristovim sa razlogom stojite!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 12.

Sveti Bogoroditelji Joakime i Ano, izmolite nam od Gospoda blagodat Božiju, milost, oproštaj grehova i da ispravljenje steknemo. Ne prestajte da se za nas pred licem Svedržitelja Boga molite, jer imate veliku slobodu pred njim. Zato usrdno vama, kao stalnim posrednicima i zastupnicima našim pripadamo, proseći i blagoumilno kličući Tvorcu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući, o, pravedni Joakime i Ano, vaše mnogomoćno posredništvo pred Gospodom, veličamo Onoga Koji vas je uzveličao, Hrista Boga. Opevamo i rođenu od vas, Sveneporočnu Njegovu Majku, a vama, pak, iz usrđa ove dostojne pohvale, kao vaši dužnici, prinosimo:

Radujte se, jer ste od istoka do zapada preproslavljeni!

Radijte se, božanstveni stražari, koji neuspavljivo bdite, moleći se Bogu za nas verne!

Radujte se, jer svoju blagodatnu pomoć svakoj hrišćanskoj duši ukazujete!

Radujte se, jer dobra moljenja i molbe blagočestivih ispunjavate!

Radujte se, jer ste od duševnih i telesnih neduga izvrsni i blagoprijatni nam posrednici!

Radujte se, sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano!

 

Kondak 13.

Sveti i pravedni Bogoroditelji Joakime i Ano, pripadajući podnožju nogu vaših, sa usrđem i ljubavlju vas molimo, umolite Gospoda Boga i izbavite nas od večne pogibelji, koja je grešnima pripremljena. Da milosrđem Boga našega spasavani, i vašim svetim molitvama podstaknuti, Njemu uznosimo blagodarnu angelsku pesmu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, uvek slavni Hristovi pravednici, sveti Bogoroditelji Joakime i Ano, koji prestojite pred nebeskim prestolom Velikoga Cara i veliku smelost pred Njim imate, jer se On izvoleo ovaplotiti od preblagoslovene kćeri vaše, Prečiste Bogorodice i Prisnodjeve Marije. Mi, grešni i nedostojni, pribegavamo vama kao mnogomoćnim posrednicima i usrdnim za nas molitvenicima. Molite blagost Njegovu, da odvrati od nas gnev Svoj, pravedno podignut na nas radi dela naših, da ne pomene bezbrojna pregrešenja naša, da nas obrati na put pokajanja, i utvrdi nas na stazama zapovesti Svojih. Molitvama vašim sačuvajte život naš u miru i za sva dobra korisnu pomoć isprosite, da nam bude darovano od Boga sve što nam je potrebno u životu i blagočešću. Da od svake napasti i nevolja i naprasne smrti, posredništvom vašim budemo izbavljeni, zaštićujući nas od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, kako bismo sa svakim blagočešćem i u čistoti, tiho i bezmolvno žitije poživeli, i tako u miru ovo vremeno življenje prošli i dostigli večni pokoj, da se vašim svetim molitvama udostojimo Nebeskog Carstva, Hrista Boga našeg, Kome sa Ocem i Presvetim Duhom sleduje svaka čast i poklonjenje u vekove vekova. Amin.