ponedeljak, januar 22, 2018

 Srpski Svetitelji

Akatist Svim Svetim Srbima

praznuje se 31. avgusta (13. septembra ) – Sabor srbskih svetitelja

 

Kondak 1 .

Izabrani ugodnici Božji, najčestitiji predstavnici roda srpskog, miomirni cvetovi rajski, iz krila Crkve srpske uzabrani i u raj nebeski uzneseni, pošto ste stekli slobodu pred Gospodom, molimo vas, bogonosni oci, pomozite nam molitvama vašim i oslobodite nas svih nevolja, da vam kličemo:

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Ikos 1 .

Anđeli rodu srpskom bili ste, bogonosni oci, anđelski ste na zemlji poživeli, anđelima ste se na nebu pridružili, odakle nas duhovno greje blagodatni dah molitava vaših, ozaravajući nas nebeskom svetlošću i odgoneći grehovni mrak sa duša naših. Zato vam od srca prinosimo ovu pohvalu:

Radujte se, dobri anđeli roda srpskog !

Radujte se, putevoditelji naši stazom spasenja !

Radujte se, čvrsti stubovi Srpske Pravoslavne Crkve !

Radujte se, svetionici nebeske svetlosti !

Radujte se, divni učitelji pravoslavlja !

Radujte se, mirisni cvetovi svetosavlja !

Radujte se, presveti jerarsi Hristovi !

Radujte se, sveti blagoverni carevi, kneževi i despoti srpski !

Radujte se, mnoštvo mučenika i mučenica postradalih za Hrista !

Radujte se, prepodobni oci i prepodobne majke, što Hristu usrdno poslužiste !

Radujte se, pravednici Hristovi !

Radujte se, molitvenici pred Gospodom !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 2 .

Videći pred nama vas, svetle ognjene stubove, koji nam jasno osvetljavate put u noći ovoga života, prepodobni Simeone mirotočivi i svetitelju Savo, verni izdanče njegov, kao prvence svetiteljstva u rodu srpskom, zahvaljujemo Gospodu Bogu na milosti Njegovoj i kličemo Mu: Aliluja !

 

Ikos 2 .

Razumom nebeskim rasuđujući, bogomudri oci naši, prezreli ste sve lepote ovoga sveta, i u Hristu ste našli utehu i mir duševni. I sada, zajedno sa Hristom, obitavate u carstvu nebeskom, slaveći Boga i moleći Mu se za dobro, blagostanje, mir i spasenje roda srpskog. Zbog toga vam mi uznosimo ovu pohvalu:

Radujte se, nosioci blagodati Hristove !

Radujte se, podvižnici, koji podvizima svojim svu zemlju srpsku oplemenjujete !

Radujte se, postnici, koji postom i molitvom sve osvećujete !

Radujte se, čudotvorci, koji čudesima svojim sav rod srpski obasjavate !

Radujte se, biseri duhovni, koji ste iz srpskog roda do Gornjeg Siona zablistali !

Radujte se, jer ste dobrotom duša vaših Hristu Bogu ugodili !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 3 .

Silom Hristovom ispunjeni svetitelji srpski, bogomudri oci naši, arhiepiskopi i episkopi: Arsenije, Savo drugi, Grigorije raški, Jevstatije, Jakove, Savo treći i Nikodime, verni pastiri duhovnoga stada Srpske Crkve Hristove, molite pastirenačalnika Hrista da i nas, zabludele ovce Njegove, prihvati, osnaži i uputi, da budemo dostojni naslednici vaši, živeći pravedno i bogougodno u ovome svetu, da bismo, zajedno sa vama mogli uvek pevati Bogu: Aliluja !

 

Ikos 3 .

Imajući jedinu želju: samo Hristu Spasitelju ugoditi, i pravdom i istinom Njemu poslužiti, sveti i preblaženi oci naši, arhipastiri stada Hristova, udostojili ste se carstva nebeskog i postali dobitnici venaca neprolazne slave. Molimo vas, oci sveti, pomolite se Gospodu Hris tu, da i nas udostoji udela spasenih, da bismo vam mogli sa zahvalnošću prinositi ovu pohvalu:

Radujte se, verni arhipastiri Srpske Crkve Pravoslavne !

Radujte se, dobri učitelji i prosvetitelji roda srpskog !

Radujte se, dostojni naslednici nebeske radosti i neprolazne slave svetih !

Radujte se, zaslužni učesnici rajskoga blaženstva i nevečernje svetlosti !

Radujte se, jer s gornjih visina slave vaše milostivo pogledate na nas dole !

Radujte se, jer nas, duhovno stado vaše, i decu roda vašeg, i sada s ljubavlju posećujete !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 4 .

Buru životnu hrabro podneste, i carstvo zemaljsko nebeskim zameniste, bogoblaženi jerarsi i mudri rukovoditelji Crkve Srpske Pravoslavne: Danilo drugi, Joanikije, Spiridone, Jefreme, Kirilo i Nikone i Maksime, despote srpski. Zato vas Hristos obogati večnim nepropadljivim bogatstvom. Molimo vas, oci sveti, ne zaboravite nas, no molite za spasenje svih koji kliču Bogu: Aliluja !

 

Ikos 4 .

Videći vašu ljubav prema Gospodu, bogonosni oci naši, svetitelji srpski, i vašu revnost u izvršavanju svih zapovesti Hristovih, a podstrekavani vašim primerom, trudimo se da odbacimo duhovnu lenjost i da se latimo duhovnih podviga. Imajući vas na tome putu sigurne učitelje i rukovoditelje, mi vam radosno prinosimo ovu pohvalu:

Radujte se, neumorni molitvenici, pred Bogom za mir celog sveta !

Radujte se, dostojni naslednici rajskog blaženstva !

Radujte se, jer ste postom i molitvom duše vaše hranili !

Radujte se, jer ste trpljenjem i svenoćnim bdenjima nevidljivog vraga potpuno savladali !

Radujte se, jer svojim usrdnim molitvama Bogu, narodu svome najbolje pomažete !

Radujte se, jer, primerom svog bogougodnog života, narod srpski Bogu obraćate !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 5 .

Bogosvetle zvezde pokazaste se na nebu Pravoslavne Crkve Srpske, slavni jerarsi Hristovi: Makarije, Gavrilo prvi, Klimente ohridski, Vasilije ostroški, Savo erdeljski, Petre cetinjski i Jevstatije. Molimo vas, bogoljubivi oci naši, ne prestajte moliti se Gospodu, da nas sačuva od svake napasti i svakoga zla, da, vašim zauzimanjem spaseni, kličemo uvek Bogu Spasitelju: Aliluja !

 

Ikos 5 .

Slušajući o vašem svetom životu, kojim ste zemlju srpsku osvetili i narod srpski oblagorodili, divimo se revnosti vašoj i ljubavi prema Hristu. Kao verni podražavaoci milosrdnog Hrista, osenite i nas molitvama vašim i uputite na stazu pokajanja i spasenja, da vam svesrdno kličemo:

Radujte se, orlovi nebeski, koji sa zemaljskih nizina smelo uzleteste na goru nebesku !

Radujte se, slatkoglasne lastavice, koje zemlju srpsku ispuniste brujanjem molitava vaših !

Radujte se, jer vas Gospod, još na zemlji, proslavi blagodaću čuda i darom isceljenja !

Radujte se, jer vas na nebu obasja trosunčanom svetlošću !

Radujte se, jer je nagrada vaša velika na nebesima !

Radujte se, jer duše vaše, slično suncu, sijaju nebeskom svetlošću !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 6 .

Propovedajući Evanđelsku nauku, ne samo rečju no i životom svojim, pokazaste se slični apostolima Hristovim, prepodobni i bogonosni oci naši: Naume ohridski, Gorazde, Angelarije i Savo, Gavrilo lesnovski, Prohore pčinjski, Joakime osogovski, Simone monaše, Davide i Petre koriški. Zato vas Gospod Hristos i nagradi vencem slave, da sa Njim večno carujete u rajskim obiteljima. O, preblaženi oci sveti, čudotvorci, molite Spasitelja Hrista, da ne liši nebeskog nasleđa i nas, koji radosno kličemo Bogu: Aliluja !

 

Ikos 6 .

Zasijaste na nebu Crkve Srpske, kao bogosvetli svetionici, ozaravajući vašim čudima svu zemlju srpsku, preblaženi oci naši. I sa ljubavlju i zahvalnošću spominju se sveta imena vaša s kraja na kraj zemlje srpske, i svi vam svesrdno pevamo hvalu:

Radujte se, radosni vesnici svemoći i slave Hristove !

Radujte se, revnosni podvižnici, svedoci ljubavi Hristove !

Radujte se, jer molitvama svojim isceljujete duševne i telesne bolesti !

Radujte se, jer krotošću svojom mnoštvo vernih privodite nebeskom Caru - Hristu !

Radujte se, jer ste od Gospoda primili vlast nad nečistim duhovima !

Radujte se, ratoborci duhovni, naoružani časnim krstom, smirenjem i pravdom !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 7 .

Hoće li ko da živi pobožno u Hristu, naći će u vama najbolji primer bogougodnog života, prepodobni i bogonosni oci naši: Teoktiste — Dragutine kralju srpski, Grigorije ćutljivi, Joanikije devički, Jeftimije, Jefreme i Nestore — dečanski, Joasafe careviću — meteorite, i Nektarije bitoljski, jer vi ostaviste sve krasote ovoga sveta i u Hristu nađoste mir dušama svojim. Molite se Gospodu Hristu za dobro i spas srpskog naroda, da i nas smirene udostoji Carstva Nebeskoga, da možemo, zajedno sa vama, uvek pevati Tvorcu svome: Aliluja !

 

Ikos 7 .

Novi Sion postade zemlja srpska kad iz nje proiziđoše duhovna čeda koja danonoćno blagosiljaju Gospoda. I evo nas danas svetli sabor prepodobnih otaca, časnih izdanaka naroda srpskog, priziva na duhovno slavlje, a trudovi i podvizi njihovi podstiču nas da im uznosimo zaslužnu pohvalu:

Radujte se, veliki ugodnici Božji, jer ste veličinom podviga svojih i anđele zadivili !

Radujte se, preslavni čudotvorci, koji u svim bedama i žalostima pomažete ljudima !

Radujte se, blagodatni izdanci naroda srpskog !

Radujte se, duhovni ukrasi i radovanje Srpske Crkve Pravoslavne !

Radujte se, usrdni posrednici pred Bogom radosti naše i slave večne !

Radujte se, hitri ispunitelji svih naših dobri želja !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 8 .

Neobičan je i divan venac koji vi sobom predstavljate, slavni Božji ugodnici, prepodobni oci naši: Nikodime, Visarione, Stefane piperski, Romilo ravanički, Romane, Nestore, Martirije, Danilo i Sisoje — Sinaiti, Zosime tumanski, Grigorije gornjački, Jove u Drači i Rafailo banatski. Jer vi u raznim krajevima zemlje poživeste, no u veri jednodušni biste, i jednom svetošću prosijaste u Gospodu i Bogu našem Isusu Hristu. Pomozite, molitvama vašim, da i mi budemo učesnici slave nebeske, pevajući, s vama zajedno, Bogu: Aliluja !

 

Ikos 8 .

Svi krajevi zemlje srpske, gore i doline, polja i planine, osećaju i projavljuju blagodat Božju, jer iz njih, kao kakva plodonosna rajska drveta, proiziđoše zborovi svetitelja, mučenika, prepodobnih otaca i majki i pravednih duša, čijim plodovima hranjeni jačamo duše svoje. Zato im, zahvalnim srcem i ustima, uznosimo ovu zaslužnu pohvalu:

Radujte se, anđeli zemaljski i ljudi nebeski !

Radujte se, mirisni krinovi proiznikli u Srpstvu !

Radujte se, jer ste svojim nebeskim vrlinama srpsku zemlju onebesili !

Radujte se, stalni zastupnici pred Gospodom za ceo svet Hrišćanski !

Radujte se, izbranici Božji, koji ste zaslužnost toga izbora mnogim čudima zasvedočili !

Radujte se, slavni pobednici, koji ste Hristovom desnicom ovenčani !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 9 .

Svi anđeli Božji zadivljeni su toplinom ljubavi vaše prema Hristu, rodu i crkvi, kao i veličinom podviga i odricanja vaših, prepodobne majke naše: Anastasijo, majko svetog Save, Paraskevo, Jeleno kraljice, Jeleno dečanska, Jefrosinijo ljubostinjska — carice; Angelino despotice, Jelisaveto kneginjo, velikomučenice Zlato meglenska i blažena Eufimijo devička. Vas je Gospod Hristos priznao i ispovedio pred Ocem svojim nebeskim, Koji je prihvatio odanost vašu i primio žrtve trudova vaših, te su vaša imena zapisana u knjigu večnoga života. I vi sada sa svima svetima pevate Bogu: Aliluja !

 

Ikos 9 .

Najveštiji govornici ne bi mogli nabrojati i izneti sve vrline vaše, niti opisati svu toplinu ljubavi vaše prema Gospodu Hristu, svete bogoljubive majke naše, jer vi i posle smrti sijate vrlinama svojim, i ljubavlju prema Gospodu zagrevate duše naroda srpskog. Zato vam zahvalni rod vaš srpski i uznosi ovu pohvalu:

Radujte se, blagovoljenjem Božjim, izabrane na zemlji !

Radujte se, netruležnim vencima ovenčane na nebesima !

Radujte se, divni cvetovi evanđelskog sada Pravoslavne Crkve Srpske !

Radujte se, zracima trosunčane svetlosti na nebu obasjane !

Radujte se, jer Hrista Gospoda dušom zavoleste !

Radujte se, jer Njemu jedinom svesrdno poslužiste !

Radujte se, sve svete ugodnice Božje, molitvenice srpskoga roda !

 

Kondak 10 .

Spasitelju Bogu usrdno poslužiste, ne bojeći se ni same smrti, no smelo za Hrista postradaste svetli mučenici Gospodnji: care Urošu, Jovane Vladimire, kneže zetski, Đorđe kratovski, Hristo albanski, Anastasije, Nikito svetogorski, igumane Pajsije i Đakone Avakume i sve mnoštvo mučenika s vama, i Teodore Sladiću, komogovinski. Zato se i udostojiste mučeničkih venaca, i sjediniste se sa svetim mučenicima, sa kojima se sada na nebu radujete, pevajući Bogu Spasitelju: Aliluja !

 

Ikos 10 .

Cara nebeskog pokazaste se hrabri vojnici i vi svi srpski mučenici, jer za Njega postradaste do krvi i biste Mu verni do smrti. Zbog toga vas On nagradi blagodaću svojom, i silom, da i posle smrti vaše, narod srpski rukovodite i ka Hristu putevodite. Zato vas blagodarni narod srpski slavi i veliča i uznosi vam ovu pohvalu:

Radujte se, na zemlji divni svedoci slave Božje !

Radujte se, na nebesima slavni predstavnici roda srpskog !

Radujte se, prekrasni dragulji vere prave, koji sijate zracima Božje blagodati !

Radujte se, branioci pravoslavlja, koji primerom svojim utvrđujete narod svoj u veri !

Radujte se, moćni pomagači naši u svakom dobrom delu !

Radujte se, krepki zaštitnici naši pred Bogom od svakoga zla !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 11 .

Pesmu Presvetoj Trojici uznose svi sveti srpski kraljevi: Stefan — Vladislav, Milutin i Stefan dečanski i kneževi: Stefan — Urošica, Lazar kosovski i Stefan Štiljanović, slaveći pobede nad bezbožnim agarjanima i nad svim nepri jateljima Hristovog i srpskog imena i, moleći se usrdno za dobro i spas srpskog naroda, radosno kliču Bogu: Aliluja !

 

Ikos 11 .

Sveti zraci bogougodnog života vašeg, o, svi sveti blagoverni kraljevi i kneževi srpski, kao kakva sunca, obasjavaju svu zemlju srpsku, — zagrevajući je nebeskom toplinom, da može plodonositi Evanđelske plodove. I mi, poštujući svete uspomene vaše i ljubav vašu prema pravoslavnom rodu srpskom, usuđujemo se uzneti vam iz dubine duša naših ovu pohvalu:

Radujte se, jer vi nebesko carstvo pretpostaviste zemaljskom !

Radujte se, jer zemaljsku slavu upotrebiste za sticanje nebeske !

Radujte se, jer delom pokazaste, kako se i sa vladalačkih prestola može smireno služiti Bogu !

Radujte se, jer svojim primerom dokazaste, da se istinskom službom Bogu najbolje služi svome rodu !

Radujte se, dobri vladari na zemlji !

Radujte se, smerni služitelji na nebu !

Radujte se, svi sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 12 .

Blagodat Božja izabrala vas je, kao svoje sasude, sveti pravedni despoti srpski: Stefane Lazareviću, Stefane novi, slepi i Jovane novi, i sveti Josife novi, i svi srpski sveti ugodnici Božji, imenovani ovde i neimenovani, da nam budete sjajne zvezde vodilje kroz život naš na zemlji, i da nas privedete Gospodu Hristu, te da zajedno sa vama večito pevamo Bogu: Aliluja !

 

Ikos 12 .

Opevajući zasluge vaše pred Bogom, svi sveti srpski ugodnici i ugodnice Božje, mi veličamo, hvalimo i slavimo Gospoda Isusa Hrista, osvetitelja svetih i Tvorca čudotvoraca, Koji vas je osvetio izlivši na vas obilje svojih blagodatnih darova. A vama, moćni zaštitnici naši pred Bogom, uz toplu zahvalnost, uznosimo ovu pohvalu kličući vam:

Radujte se, prijatelji svih svetih !

Radujte se, građani nebeskog Jerusalima !

Radujte se, pokrovitelji naroda srpskog !

Radujte se, čuvari i ukrasitelji Crkve Srpske Pravoslavne !

Radujte se, nebeski budilnici savesti naše !

Radujte se, neumorni trudbenici na njivi Gospodnjoj !

Radujte se, sveti ugodnici Božji, molitvenici srpskoga roda !

 

Kondak 13 .

O, veliki ugodnici Božji, najslavniji izdanci roda srpskog, darovani nam od Boga pokrovitelji i zaštitnici na nebu, daleko smo od vas, ne toliko rastojanjem od zemlje do neba, koliko brojnim gresima našim. Ipak se, evo, usuđujemo prineti vam ovu malu pohvalu, i o jednom vas samo umoliti: molite Spasitelja Hrista, Boga našeg, da nama, i celom rodu srpskom oprosti sve grehe naše; da nas poseti, očisti i osveti, obnovi i blagoslovi, i udostoji Carstva Svog Nebeskog, da bismo Mu, kao sveta Nebeska Srbija, zajedno sa vama večito pevali: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O najdivniji i najsvetliji izdanci pravoslavnog roda srpskog, dostojni naslednici Hristovog Carstva Nebeskog: patrijarsi, arhiepiskopi, episkopi, carevi, kneževi i despoti, carice, kneginje i despotice, sveštenomučenici, mučenici i mučenice, prepodobni oci i prepodobne matere, i svi sveti ugodnici Božji, koji iz roda srpskog prosijaste i u Hristu Bogu veliku blagodat stekoste, evo, padamo na kolena i najsmirenije vas molimo: molite se Hristu Bogu da izlije na nas bogatu milost svoju, i blagoslovi, da se u Crkvi Srpskoj Pravoslavnoj, i u celom rodu srpskom, učvrsti duh prave vere i pobožnosti, duh ljubavi i mira i radosti u Duhu Svetom; da se svi duhovno i telesno očistimo, i da se duhom i istinom poklanjamo Bogu, starajući se uvek o izvršavanju zapovesti Božjih i spasenju duša.

Arhipastirima i pastirima crkve isprosite u Gospoda svetu revnost i staranje za spasenje poverene im pastve: naroda srpskog pravoslavnog. Silom ljubavi vaše ohrabrite ih i podržite u svetoj delatnosti njihovoj: da verne podržavaju u veri, neverujuće da prosvećuju, neznalice da upućuju i poučavaju, sumnjivce da ubeđuju i u veri utvrđuju, otpale od pravoslavne crkve da obraćaju i u krilo crkve vraćaju, grešne da pokreću na pokajanje, pokajnike da teše i na putu ispravljanja podržavaju i u svetosti života utvrđuju. Da rečju i delom narod srpski vode putem Evanđelskog sledovanja Hristu: ka večnom carstvu svetih, koje je pripremljeno za pravednike.

Još se molite, o, vi moćni zaštitnici naši pred Bogom, da blagoslovi Gospod, da u zemlji našoj milost i istina budu uvek zajedno, a pravda i mir nerazdvojno.

Molite se još i za mir celog sveta. Da se učini kraj svima ratovima i svakom krvoproliću na zemlji; da se nigde i nikad više ne proliva krv ljudska kao voda; da se ne iskorenjuje čestitost i pobožnost kod ljudi; da se ne razaraju hramovi Božji na zemlji i da se ne uništi sveto bogosluženje. Nego da se mir Božji zacari u čitavom svetu: da među svim ljudima i narodima na svetu zavlada ljubav i sloga i međusobno razumevanje, pa da svi ljudi budu sinovi mira, koji će odsad živeti u slozi i ljubavi i, zajedno sa vama, i svima svetima, slaviti i hvaliti Boga: Oca, i Sina, i Svetoga Duha, Trojicu jednobitnu i nerazdeljivu, sada i uvek i u sve vekove. Amin.