ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Nikita

Akatist Svetom Velikomučeniku Nikiti

praznuje se 15. (28) septembra

(čita se za uspešan porođaj i zdravo rađanje dece)

 

Kondak 1.

Tebe, izabrani mukotrpniče Hristov i hrabri vojniče Cara nad carevima, Nikita preslavni, koji si oružjem krsta neprijatelje vidljive i nevidljive krepko pobedio i kao blagoprijatnu žrtvu paljenicu sebe samog Gospodu prineo, u pesmama sa ljubavlju hvalimo kao svetoga zastupnika našeg, i kličemo ti radosno:

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Ikos 1.

Poput dobrog Angela na zemlji poživevši, imenjače pobede, velikomučeniče Nikita, slično Njemu zablistao si verom Hristovom pred tamom neverja pomračenim ljudima propovedajući u zemlji gotskoj. Stoga si se po delima svojim ravnim apostolima pokazao. Mi pak po zasluzi te, kao propovednika Hristova, blažimo, sa umilenjem kličući ti:

Raduj se, blagovesniče evanđelske istine!

Raduj se, ti koji si pagansko beščašće zgazio!

Raduj se, jer si veru Hristovu uzljubio!

Raduj se, jer si zemlju gotsku duhovno prosvetio!

Raduj se, ti koji razobličavaš đavola i sluge njegove!

Raduj se, jer si prema imenu tvome njih pobedonosno oborio!

Raduj se, jer si do krvi u ispovedanju Hristovom poslužio!

Raduj se, ti, što mučenja mnogovrsna za Hrista neustrašivo podnese!

Raduj se, ognjem sažeženi i u obitelji rajske uzneti!

Raduj se, jer si se kao žrtva neporočna Trojici Svetoj pokazao!

Raduj se, krepki stube svete Crkve!

Raduj se, lepoto i oslonče vere Hristove!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 2.

Videći kako Nikita svetu veru Hristovu među Gotima pobedonosno propoveda, Atanarih, ljuti mučitelj hrišćana, poput zveri divlje na njega se ustremi, i na ljute muke baci telo njegovo. Ali srčanost duše njegove pokolebati ne uspe, jer on, pokazujući se kao pobedilac mučitelja, pobedonosno klicaše Hristu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Poznavši ništavnost muka telesnih, kao na gozbu na mučenja za Hrista izašao si, Nikita sveti, ikonu Presvete Bogorodice sa sobom noseći; uz nju si i u svim zlostradanjima bez odvajanja prebivao, i, budući silom njenom blagodatno ukrepljivan, pobedonosno si put mučenja prošao, od Hrista se ovenčao, naučivši nas da ti kličemo:

Raduj se, ti, zbog koga se Angeli obradovaše!

Raduj se, ti, kome se ljudi zadiviše!

Raduj se, krepkoga trpljenja dijamante!

Raduj se, sliko savršene hrabrosti!

Raduj se, pobedioče đavola!

Raduj se, posramitelju sviju slugu njegovih!

Raduj se, nepobedivi vojniče Hristov!

Raduj se, jer si krst Hristov kao oružje pobede primio!

Raduj se, jer si njime neprijatelje oborio!

Raduj se, u oklop vere Hristove obučeni!

Raduj se, desnicom Hristovom s nebesa ovenčani!

Raduj se, jer si činovima angelskim pribrojan!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 3.

Sila se Božija u tebi, dobropobedni velikomučeniče Nikita, slavno proslavi, jer si ne samo mučitelja Atanariha nego i samoga đavola trpljenjem svojim pobedio, i odvažnost duše svoje pokazavši, zapalivši se ognjem, poput feniksa si se u večnome životu obnovio, i u obitelji višnje dušom svojom uzleteo, da sa Angelima Bogu poješ: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući u Hristu snagu veliku, Nikita premudri, muke ljute kojima te mučitelj izlagaše nisi ni za šta držao, no si, radujući se, u oganj ušao: u ognju si, kao u gradini cvetnoj, slavu Božiju opevao. Stoga te i mi slavimo i opevamo usklicima ovim:

Raduj se, mukotrpniče Hristov, u čudesima predivni!

Raduj se, jer si u ognju smrt okusio i neožežen ostao!

Raduj se, jer si Atanariha i saučesnike njegove ovim zadivio!

Raduj se, jer si sve verne utešio!

Raduj se, tvrđavo svih koji u Gospodu trpe!

Raduj se, razobličitelju lenih i slabodušnih!

Raduj se, jer si čudesima mnogim po smrti proslavljen!

Raduj se, ti koji si blagodat isceljujuću od Gospoda primio!

Raduj se, zemlje gotske slavo i pohvalo!

Raduj se, Crkve svete radovanje i uteho!

Raduj se, sveti zastupniče i molitveniče naš pred Gospodom!

Raduj se, obitelji ove svete svagdašnji zastupniče!

Raduj se, vojniče Isusov dobropobedni!

Raduj se, ljubljeni prijatelju Njegov!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 4.

Bura ljutih muka ne potopi lađe duše tvoje, Nikita predivni, nego te ka tihom pristaništu blaženstva večnoga privede; jer si ti, sveti, naoružavši se krstom Hristovim, kroz oganj mučenja nepovređen prošao i večni pokoj dostigao, gde sa slašću Hristu Bogu poješ pesmu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Udiviše se hrišćani, čuvši kako zvezda lučezarna noću prijatelju tvome Marijanu pokaza svete mošti tvoje, mučeniče Nikita, kao nekada mudracima u Vitlejemu Hrista novorođenog. Zbog toga se radujući, Marijan časno telo tvoje, mukotrpniče, u domu svome pogrebe, kličući ti:

Raduj se, ugodniče Božiji, na nebesima i na zemlji proslavljeni!

Raduj se, venconošče dobropobedni!

Raduj se, mnogocena riznice iscelenja!

Raduj se, cvete miomirisni, koji u raju procveta!

Raduj se, radosti onih što su na nebu i uteho onih na zemlji!

Raduj se, besplatno iscelenje bolnih!

Raduj se, presvetlih vojski mučeničkih ukrasu!

Raduj se, nepropadljivo bogatstvo vernih!

Raduj se, jer si nebeskim znamenjem časno pogrebenje zadobio!

Raduj se, jer si se blagodatnim darovima prijatelju svome odužio!

Raduj se, jer si izobiljem zemaljskih dobara dom njegov blagoslovio!

Raduj se, jer si ga čudesima mnogim prosvetlio!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 5.

Kao Bogom vođeno vrelo iscelenja pokazao se u domu Marijanovom grob tvoj časni, Nikita sveti, kada on, u zemlju se Grčku preselivši, mošti tvoje svete onamo prenese i iznese ih u hramu Božijem, u tvoje ime, sagrađenom na opšte poklonjenje vernima, koji Bogu, što tebe proslavi, klicahu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši čudesa preslavna, Nikita sveti, kako od moštiju tvojih ishode, Avksentije episkop uzažele da deo njihov u drugi grad odnese; ali drski poduhvat ovaj odmah si sprečio i ruku koja se moštiju tvojih dotače umrtvljenjem si pogodio, dokle Avksentije sa pokajanjem ne pritiče k tebi i, iscelenje od tebe primivši, govoraše:

Raduj se, dugotrpeljivi podražavaoče Hristov!

Raduj se, ti koji si kaznom svojom milost meni pokazao!

Raduj se, jer si drski poduhvat na čudesan način omeo!

Raduj se, jer si ruku sasušenu odmah iscelio!

Raduj se, ti koji i posle smrti u Hristu živ prebivaš!

Raduj se, ti koji i nakon končine čudesa savršavaš!

Raduj se, netruležnošću na zemlji proslavljeni!

Raduj se, jer si zbog podviga svoga na nebesima ovenčan!

Raduj se, sigurni umilostivitelju Cara Hrista! se, pred Njim moćni zastupniče vernih! se, ti, što urazumljuješ i one što greše!

Raduj se, jep i malovernima umudrenje daruješ!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 6.

Propovedamo čudesa tvoja, i ne skrivamo milost tvojih iscelenja, velikomučeniče Nikita, jer ocima našim od dalekih godina znane behu, i hramovi se Božiji u ime tvoje sveto u zemlji našoj podizahu, u kojima se i ikone sa likom tvojim čudesima proslaviše, i gde se svi verni u veri utvrđuju, ka nebesima srca svoja uznoseći, koja poju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Čudesa mnoga prosijaše iz svete ikone čudotvorca Nikite, podstičući one što u obitelji njegovoj prebivaju kao i sve verne da mučenika opevaju; stoga i mi sa ljubavlju sveti spomen njegov poštujemo i u pesmama mu kličemo:

Raduj se, preizobilni iѕvore čudesa!

Raduj se, predivni darodavče milosti!

Raduj se, pobedonošče Bogom proslavljeni !

Raduj se, iscelitelju slabosti duševnih i telesnih!

Raduj se, svagdašnji lekaru bolesne dece!

Raduj se, blagodatni posetioče napaćenih i tužnih!

Raduj se, krepki posramitelju sile đavolske!

Raduj se, ti koji si vlast nad dusima nečistim od Gospoda primio !

Raduj se, jer od ljudi dejstva đavolja odgoniš!

Raduj se, jer oslobađaš one koje mahnitanje ljuto muči!

Raduj se, jer si darove apostolske primio!

Raduj se, jer krotost angelsku podražavaš!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 7.

Nama koji želimo da slavimo čudesa i podvige tvoje, velikomučeniče preslavni, pomozi blagodaću koja ti je data sa nebesa; a srca naša od grehovnih pomisli očisti, da bismo te dostojno i neosuđeno proslavili, pojući tebe radi Hristu Bogu zahvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Pobedonosca divnog i slavnog vojnika Hristovog Nikitu, čije se ime proslavi, ko će od zemnorodnih dostojno po zasluzi pohvaliti? Jer on Velijara pobedi i sve sluge njegove obori, dok Hrista, Boga našega, sve do smrti verno ispovedaše i od njega proslavljen beše. Stoga mi, u hramu njegovom svetom likujući i pred ikonom se čudotvornom njegovom moleći, kličemo:

Raduj se, uteho naša u dolini ovoj zemaljskoj!

Raduj se, uzdanico naša po Bogu i Bogorodici Presvetoj!

Raduj se, sabesedniče činova angelskih!

Raduj se, zajedničaru svih Svetih!

Raduj se, zvezdo blistava presvetog sabora mučeničkog!

Raduj se, ti koji nas sa gornjih visina posećuješ!

Raduj se, ti, što darove lekovite zemnorodnima pružaš!

Raduj se, jer onima što su u nevoljama hitro pritičeš!

Raduj se, jer molitve molitelja milostivo primaš!

Raduj se, jer onima koji te ljube svetom ljubavlju uzvraćaš!

Raduj se, sveštedri i milostivi naš zastupniče!

Raduj se, svedobri i u zauzimanju brzi naš pokrovitelju!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 8.

Stranstvovanje zemaljsko okončavši i put mučeništva pobedonosno prošavši, velikomučeniče Nikita, od činjenja dobra nisi predahnuo, već nam darove raznolike daruješ, gledajući sa visina gornjih obitelj svoju i ljude koji ti se sa verom mole. Jer tebi se dade od Gospoda blagodat velika da nemoćne isceljuješ, i one kojima se nepravda čini zastupaš, da siročad hraniš. Stoga blagodarno tebe proslavljamo i Bogu Koji te slave udostoji pojemo pesmu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav u Bogu prebivajući, mukotrpniče Hristov, u Bogu si čudesa mnoga u životu i po smrti satvorio, i, pred Njim smelost zadobivši, svagda se za ljude što se imenom Hristovim imenuju moliš i onima što te sa verom u pomoć prizivaju pomažeš. He ostavi stoga ni nas bez blagodatne pomoći i zastupništva tvoga, da ti sa blagodarnošću kličemo:

Raduj se, predivni pomoćniče hrišćana!

Raduj se, preslavni zastupniče vernih!

Raduj se, saborče vojnika, tvoje je ime veliko!

Raduj se, pribežište udovica i siročadi!

Raduj se, ti što u snovima i viđenjima verne posećuješ!

Raduj se, jer im u nevoljama i iskušenjima u pomoć hitaš!

Raduj se, imenjače pobede!

Raduj se, venconošče znameniti!

Raduj se, čvrsti stube Crkve svete!

Raduj se, štitu i bedeme pravoslavnih!

Raduj se, utvrđenje carskoga skiptara!

Raduj se, careva pravoslavnih zaštitniče!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 9.

Svi sinovi zemlje ruske od davnina blagodatnu pomoć tvoju u bitkama prizivaju, Nikita predivni, jer ti vojnicima pravoslavnim u borbi sa protivnicima svagda pomoć pružaš i molitvama svojim donosiš pobedu nad tuđincima koji na nas i veru našu napadaju. To y dane najezdi tatarskih oci naši mnogo puta od davnina poznaše. Stoga mi, po zasluzi te blažeći, Bogu tebe radi kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečitost naša nije kadra po zasluzi tebe proslaviti, velikomučeniče Hristov Nikita, ali se ti, kao dobri i milostivi podražavalac Hristov, nemoj gnušati ubogih pesmopoja naših, nego ih primi kao dobro delo, ti koji znaš namere srdaca naših, i budi nam neodstupni pomoćnik, sva dobra nam svojim molitvama darujući, da ti umilno kličemo:

Raduj se, kedre hladoviti, pod kojim se sklanjaju mnogi!

Raduj se, cvete prekrasni, kojim se ljudi teše!

Raduj se, maslino plodna, što nam jelej milosti izobilno točiš!

Raduj se, kiparisu gradine Hristove, što one koji k tebi pritiču miomirom zapahnjuješ!

Raduj se, nevidljivi vojvodo vojske Hristove!

Raduj se, strahu i poraze vojski tuđinskih!

Raduj se, imenom slavni pokrovitelju zemlje hrišćanske!

Raduj se, sa svetiteljem Nikolajem njen svagdašnji zastupniče!

Raduj se, jer si protiv bezbožnoga Mamaja knezu Dimitriju na nevidljiv način pomagao!

Raduj se, jep si se sa carem Ivanom kod Kazanja blagodatno borio!

Raduj se, jer si bojara Romanova, imenjaka i usrdnog poštovaoca tvoga, kao rodonačelnika doma carskog pokazao!

Raduj se, jer si hram Božiji, koji on u ime tvoje podiže, blagovoljenjem svojim osenio!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 10.

Hrista Spasa umoli za ljude koji tebe poštuju, čudotvorče Nikita, i kao ocima našim nekada, tako i sada nama smirenima na dobro pomagati ne prestaj, mukotrpniče Hristov, imenjače pobede, nego i nad neprijateljima pobedu od Gospoda narodu našem izmoli, da svagda tebe slavimo i Caru nad carevima pobednu pesmu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Ti, što bedemom molitava svojih, velikomučeniče Nikita, obitelj svoju svetu svagda od svakoga zla ograđuješ, sve koji u njoj žive i podvizavaju se vodi pravim putem ka Carstvu Hristovom, jer ti se dade blagodat da se za ljude moliš. Toga radi sa usrđem ti pevamo:

Raduj se, neodstupni zaštitniče vojski devstvenika!

Raduj se, nebeski učitelju devojaka i udovica što u blagočešću monahuju!

Raduj se, ti koji nas molitvama svojim, kao kvočka piliće svoje, štitiš!

Raduj se, ti koji nas kao orao krilima svojim zakriljuješ i čuvaš!

Raduj se, jer sedim starcima sile obnavljaš!

Raduj se, utvrđenje mladih u pobožnosti i celomudriju!

Raduj se, pomoćniče onih koji se ka dobru upravljaju!

Raduj se, pomagaču svih koji za spasenje revnuju!

Raduj se, jer nas čudima svojim tešiš!

Raduj se, jer neprijatelje nevidljive od nas odbijaš!

Raduj se, svešteni ukrasu grada carskoga!

Raduj se, svetlozarni žitelju raja nebeskog!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 11.

Molbeno pojanje naše koje ti danas pred čudotvornom ikonom tvojom prinosimo milostivo usliši, velikomučeniče Hristov Nikita, i bezdan milosti svojih ne zagradi pred nama kojima je tvoja blagodatna pomoć svagda potrebna, no budi nam, kao što si nam i do danas bio, dobri zastupnik i svagdašnji za nas pred Gospodom molitvenik, da, tobom se radujući i Boga slaveći, Njemu pojemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetlozarno svetilo i čudotvorac predivni pokazao se velikomučenik Nikita; jer od davnina on otadžbinu i obitelj našu molitvama i milošću svojom ne ostavlja, no kao pobedilac sve neprijatelje naše vidljive i nevidljive odbija i blagočestivo nam življenje u miru ustrojava. Stoga i od nas, ugodniče Božiji, blagodarno slavoslovlje ovo primi:

Raduj se, veliki naš zastupniče!

Raduj se, nad nevidljivim neprijateljima našim pobedniče!

Raduj se, ti koji im ne dopuštaš da nad nama zavladaju!

Raduj se, jer zamke njihove kidaš poput paučine!

Raduj se, jer i u času smrti one što te ljube i poštuju ne osta

Raduj se, jer ih od nasilja đavolskog moćnom rukom čuvaš!

Raduj se, ti, što za spasenje naše svagda Boga moliš!

Raduj se, ti koji na mitarstvima vazdušnim vernima pomoć pružaš!

Raduj se, i na zemlji neduga teških odgonitelju!

Raduj se, bolesti neizlečivih iscelitelju!

Raduj se, uzdanje onih koji nemaju nade!

Raduj se, pohvalo hrišćana!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 12.

Spoznasmo da je blagodat svete i čudotvorne ikone tvoje delotvorna, velikoimeniti Nikita, jer oni koji k njoj sa verom pritiču iscelenja zadobijaju i zdravi iz hrama tvoga odlaze; stoga i mi svešteni lik tvoj sa trepetom poštujemo i sa ljubavlju celivamo, a Hristu Bogu Koji tobom čudesa tvori pojemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući milosti tvoje i premnogo sastradanje sa patnicima, velikomučeniče Nikita, slavimo te i veličamo, Bogom preuznetog; i od ljubavi srdačne ovakve ti pesme pojemo:

Raduj se, brzi pomoćniče onima koji su u nevoljama!

Raduj se, urazumljenje onima što se bogate!

Raduj se, svoj Rusiji Bogom dati pokrovitelju!

Raduj se, obitelji tvojoj svagdašnje radovanje!

Raduj se, neućutni za nju zastupniče!

Raduj se, besplatni lekaru onih što ti se mole!

Raduj se, jer za iscelenje jedino veru tražiš!

Raduj se, jer duše i tela isceljuješ!

Raduj se, jer vernima svagda pomažeš!

Raduj se, maloverne u veri utvrđuješ!

Raduj se, ti koji one što se odvrate od vere ljuto kažnjavaš!

Raduj se, ti koji učiš strahu Božijem!

Raduj se, razobličitelju drske samovolje!

Raduj se, velikomučeniče i čudotvorče Nikita!

 

Kondak 13.

O, veliki ugodniče Božiji, mukotrpniče Hristov i čudotvorče Nikita! Poslušaj glas molitve naše i ne prezri ovo malo moljenje, nego umoli Hrista Boga da se izbavimo od mučenja večnih, i da se kroz pokajanje udostojimo Carstva nebeskog, da s tobom u zemlji živih zapevamo pesmu Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, veliki mukotrpniče Hristov i čudotvorče, velikomučeniče Nikita! Svetoj i čudotvornoj ikoni tvojoj pritičući, podvige i čudesa tvoja i veliko sastradanje tvoje sa ljudima slaveći, molimo ti se usrdno: pokaži nama grešnima i smirenima sveto i mnogomoćno zastupništvo tvoje, jer gle, zbog grehova naših nemamo slobodu dece Božije da za potrebe svoje Gospoda i Vladiku našeg smelo molimo, nego tebe kao blagoprijatnog molitvenika pred njim predlažemo i za tvoje zastupništvo vapijemo: isprosi nam od Gospoda darove koji su na dobro duša i tela naših: veru pravu, nesumnjivu nadu u spasenje, nelicemernu ljubav prema svima, u iskušenjima srčanost, u zlostradanjima trpljenje, u molitvama postojanost, duša i tela naših zdravlje, plodorodnost zemlje, blagorastvorenje vazduha, zadovoljenje životnih potreba, mirno i blagočestivo življenje na zemlji, hrišćanski kraj života i dobar odgovor na Strašnom sudu Hristovom. I još, o mukotrpniče Hristov, u Cara nebeskog izmoli zemlji našoj mir, zdravlje i spasenje, nad neprijateljima pobedu i premoć, blagoustrojenje, spokojstvo i blagostanje. Hristoljubivoj vojsci budi saborac i pomoćnik protivu neprijatelja, i svima ljudima pravoslavnim pokaži sveto zastupništvo tvoje: bolne isceli, tužne uteši, onima što su u nevoljama pomozi. O, ugodniče Božiji i mučeniče dugotrpeljivi, nemoj zaboraviti svetu obitelj tvoju i sve monahinje i mirjane što u njoj žive i podvizavaju se, no im pomozi da u smirenju i trpljenju nose jaram Hristov i od svih ih nevolja i iskušenja milostivo izbavi. Sve nas ka tihome pristaništu spasenja privedi i udostoj nas da svetim molitvama tvojim postanemo naslednici presvetlog Carstva Hristovog, da slavimo i opevamo velike milosti Oca i Sina i Svetoga Duha, Boga Kome se u Trojici uznosi slava i poklonjenje, i zastupništvo tvoje sveto u vekove vekova. Amin.