ponedeljak, januar 22, 2018

 

Pokajničke Molitve

 

Pokajna Molitva

Sagreših pred Nebom i Tobom, Gospode, Svedržitelju, i već nisam dostojan da se nazovem sinom Tvojim, niti da pogledam i vidim visinu Nebesku od množine sagrešenja svojih i da izgovorim Tvoje Sveto Ime svojim grešnim ustima. Učinih sebe nedostojnim i Neba i zemlje, ogorčivši Tebe, dobroga Vladiku.

Preklinjem te, Gospode, ne odgurni me od lica Svoga i ne odstupi od mene da ne bih potonuo i bio kao prah pred licem vetra, kao da me nije ni bilo u ovome životu. Od onoga dana kada sam ostavio Tvoj Put, dobroga dana nisam imao, zato što dan proveden u gresima, makar i izgledao dobar, jeste od sviju dana najgori. Od sada se nadam na Tvoju milost, da ćeš mi dati snage da se potrudim za svoje spasenje. I evo, pripadam Ti, moleći se: pomozi mi, jer se udaljih od puta Istine. Izlij na mene množinu milosti Svoje kao na sina bludnoga, zato što obesčastih život svoj, rastočivši bogatstvo blagodati Tvoje.

Pomiluj me, Bože, i ne gnevi se na mene kao ni na bludnicu i carinika i razbojnika. Oni, dok bejahu na zemlji, bejahu od svih prezreni, ali Ti ih, Gospode, primi i učini žiteljima Raja sladosti. Zato primi pokajanje i od mene, nepotrebnog sluge Svoga, jer Ti si, Gospode, došao da prizoveš grešnike, a ne pravednike na pokajanje. Tebi priliči slava u vekove vekova. Amin!

 

Molitva Pokajnika – Sv. Simeona Novog Bogoslova

Gospode , Ti sve vidiš i nema ničega što Ti ne bi video. Ja, iako sam delo ruku Tvojih ipak nisam činio dela po zapovestima Tvojim, nego sam po velikom bezumlju svom činio svako zlo, ne pomišljajući da si Ti, Tvorac moj i Bog, koliko dobar toliko i pravosudan. A sada, setivši se toga, mene spopada strah, i ja ne znam šta da činim. Osećam osudu Tvoju i ne nalazim reči opravdanja u ustima svojim.

Nemam nikakve vrline i nisam učinio nikakvo delo pokajanja, koje bi zasluživalo da mi se zbog njega oprosti makar jedna prazna reč usta mojih. Osim toga, i onaj koji ima sve vrline i čini svakovrsna dobra dela, čini to kao sluga i dužnik; u svemu tome on neće naći otkup za Greh svoj: tu jedino milost Tvoja pritiče.

Greh je smrt, i ko od onih koji su kroz njega umrli može vaskrsnuti sam sebe? Vaistinu niko. Jedini si Ti umro i vaskrsao, zato što greha nisi učinio i prevara se ne nađe u ustima Tvojim. I eto, Gospode Svedržitelju, počinivši mnogo zlih dela, ja se kajem. Ali samo pokajanje nemoćno je da me opravda. Pokajanje je poznanje grehova svojih, a skida ih milost Tvoja.

Ti vidiš, Svedržitelju Gospode, da ja sada ništa nemam osim tela; no za mene nema nikakve koristi od toga što sam ostavio svako bogatstvo. Ja sam sav - jedna rana; u meni nije ostalo nikakve nade na spasenje, i pakao je gotov da me proguta živog.

Ti me jedini možeš spasti i izlečiti patnje srca moga. Ruka Tvoja može sve; ona doseže do samih dubina bezdana, i sve biva po migu Tvome. Ne usuđujem se govoriti: pomiluj me, Gospode! Jer sam nedostojan milosti Tvoje, kao onaj koji s pravom zaslužuje svaku muku. A Ti, Gospode, znaš sve, i kako zna Čovekoljublje Tvoje postupi sa mnom, nedostojnim i samog života.

Da bude sveta volja Tvoja u svemu. Amin!

 

Pokajna Molitva – Sv. Jefrema Sirina

 

Pre nego li se točak vremena u mome životu zaustavi, pomiluj me!

Pre nego li dune smrtni vetar i na telu mome pojave se bolesti kao vesnici smrti, pomiluj me!

Pre nego li se veličanstveno sunce na visini smrkne za mene, pomiluj me!

Neka sine za mene svetlost Tvoja odzogo i rastera strašnu tamu uma moga!

Pre nego se zemlja vrati u zemlju i postane trulež i pre propasti svih crta krasote njene, pomiluj!

Pre nego li gresi moju prevagnu na Sudu i posrame me pred Sudijom, pomiluj, Gospode ispunjeni blagošću!

Pre nego vojinstva izađu, prethodeći Sinu Carevu, da saberu bedni rod naš pred Presto Sudije, pomiluj!

Pre nego li se začuje glas trube pred dolaskom Tvojim, poštedi sluge Tvoje i pomiluj, Gospode naš, Isuse!

Pre nego li zaključaš dveri Tvoje preda mnom, Sine Božiji i pre nego li postanem hrana neugasivog ognja paklenog, pomilju me!