ponedeljak, januar 22, 2018

 

Porodične Molitve

 

Molitva za Umnoženje Ljubavi

Gospode, koji si zapovest novu dao učenicima Tvojim da ljube drug druga, obnovi istu i upečati u duše i srca naša blagodaću presvetoga Duha Tvojega, kako bi se brinuli: ne kako ćemo sebi ugoditi, no Tebi, i poslužiti bližnjem na korist i spasenje: molimo Ti se, Blagodatelju milostivi, usliši i milostivno pogledaj.

Da budemo savršeni u ljubavi Tvojoj, Bože naš, da imamo nelicemernu ljubav ka bližnjem, prinudi nas, Gospode, blagodaću Tvojega Duha. Ko misli da ima ljubav prema Tebi, a brata svojega mrzi, laža je, i u tami hodi. Zato, Milostivi, razgori duše i srca naša na ljubav prema Tebi i prema braći – molimo Ti se, kao milostiv usliši i kao preblag pomiluj. Amin.

 

Molitva za Umnoženje Ljubavi i Iskorenje Mržnje

Gospode Bože naš, kao Bog milostivo pogledaj na osušenu bez ljubavi zemlju srca našeg i zaleđenu od mržnje, od samoljublja i bezbrojnih bezakonja. Ispusti kaplju blagodati Tvog Presvetog Duha, bogato je orosi, da bude plodonosna; da od plamena ljubavi prema Tebi uzraste koren svih vrlina – strah Tvoj, i nelenjiva briga za spasenje bližnjih, uz to još iskorenje svih strasti, raznih zala i licemerja. Usrdno te molimo kao blagodetelja svih ljudi: hitno nas usliši i čovekoljubno pomiluj. Obnovi zapovest novu, koju si dao, Gospode, učenicima da ljube drug druga, obnovi je istinskom blagodaću Svetog Duha Tvog u dušama i srcima našim, tako kako bi pohitali da se potrudimo za ono što je Tebi ugodno a bližnjima na korist i spasenje. Molimo Ti se, blagodetelju, usliši nas i milostivo pogledaj. Da budemo savršeni u ljubavi Tvojoj, Bože naš, i da imamo nelicemernu ljubav prema bližnjem, prinudi nas na to, Gospode blagodaću Duha Tvog. Jer ako neko misli da Tebe ljubi, međutim brata svoga mrzi, laža je i u tami hodi. Zato Milostivi, razgori duše i srca naša ljubavlju prema Tebi i prema braći – molimo Ti se: kao milostiv hitno usliši nas i kao darežljiv pomiluj. Amin.

 

Molitva za Ženidbu

Gospode, Bože Večni, Ti si rastavljeno doveo do jedinstva i ustanovio međusobnu neraskidivu vezu muškarca i žene. Od Tebe biva da se muž sjedinjuje sa ženom radi pomoći i produženja ljudskog roda, zato daj i meni, Gospode, da se sretnem i združim sa ženom koja me razume i kojoj bih mogao sve reći. Sjedini me sa takvom koja bi me iskreno, supružanski ljubila celog života. Daj Gospode da pronađem onu koja razlikuje ljubav od strasti i pohotljivosti. Daruj mi Gospode nevestu koja će uvek iskati i tražiti moju dušu i moje srce, a ne samo moje telo. Ti sam Gospode Spasitelju na sveti način izvrši tajanstveni i čisti brak među nama da budemo složni dušom i telom, da međusobno obogaćujemo svoj bračni život, da jedno drugo ne ostavimo osiromašene i upropaštene, već da kao supružnici budemo pobožni, jednodušni i zadovoljno srećni. Preslavni Gospode, još Ti se molim da onoj koju traži duša moja i meni, daruješ da u naš život unesemo radost i Tvoj mir, da nađemo neprolaznu ljubav kojom nas Ti ljubiš i da uživamo u zdravoj i dobroj deci. Amin!

 

Molitva za Udaju

Gospode, Bože Večni, Ti Si rastavljeno doveo do jedinstva i ustanovio međusobnu neraskidivu vezu muškarca i žene. Od Tebe biva da se žena sjedinjuje sa mužem radi pomoći i produženja ljudskog roda, zato daj i meni, Gospode, da se sretnem i združim sa čovekom koji me razume i kom bih mogla sve reći. Sjedini me sa takvim koji bi me iskreno, supružanski ljubio celog života. Daj Gospode da me pronađe onaj koji razlikuje ljubav od strasti i pohotljivosti. Daruj mi Gospode ženika koji će uvek iskati i tražiti moju dušu i moje srce, a ne samo moje telo. Ti sam Gospode Spasitelju na sveti način izvrši tajanstveni i čisti brak među nama da budemo složni duhom i telom, da međusobno obogaćujemo svoj bračni život, da jedno drugo ne ostavimo osiromašene i uporopaštene, već da kao supružnici budemo pobožni, jednodušni i zadovoljno srećni. Preslavni Gospode, još Ti se molim da onome koga traži duša moja i meni, daruješ da u naš život unesemo radost i Tvoj mir, da nađemo neprolaznu ljubav kojom nas Ti ljubiš i da uživamo u zdravoj i dobroj deci. Amin!

 

Molitve za Svetu Tajnu Braka

Radi podsećanja kakvi treba da budemo i blagoslova Božijeg, ove molitve mogu čitati:

- oni koji žele da stupe u svetu tajnu braka, kao i

- oni koji se već nalaze u braku.

 

Molitva prva

Blagosloven si Gospode Bože otaca naših, koji si nam darovao život. Ti si Gospode stvorio čoveka po liku Svom i podobiju, od duše razumne i tela blagolikog, tako da telo služi razumnoj duši. Ti si nas Gospode sačuvao od onih koji love duše naše, od mnogih zamki lukavoga i spasao si nas od mnogih iskušenja i opasnosti do današnjeg dana. Zato ne dozvoli, Gospode Bože naš, da budemo na spoticanje i sablazan bližnjim svojim, već da se pokažemo sluge Tvoje, da nam ne bude uzalud blagodat Tvoja.

Naoružaj nas oružjem pravednosti, u reči, delu i istini, podari nam silu kroz dugotrpljenje u nevolji. Da budemo širokog srca: ako smo ožalošćeni da budemo uvek radosni; ako smo siromašni da možemo obogatiti druge, kao oni koji ništa nemaju a sve poseduju u Tebi Tvorcu i Ocu našem.

Da se ne uprežemo u isti jaram sa neznabošcima, jer šta ima pravednost sa bezakonjem, kakav je deo vernih sa nevernima i kakvo je slaganje hrama Božijeg sa idolima? A Ti si za sluge svoje Gospode rekao: Useliću se u njih, živeću sa njima, Biću im Bog i oni će biti moj narod. Biću vam Otac i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj, koji je bogat u milosti.

Radi velike ljubavi kojom si nas zavoleo, podari nam Gospode da budemo dostojni zvanja u koje smo pozvani, sa svakom smirenošću, krotošću i dugotrpljenjem, podnoseći jedan drugog u ljubavi, čuvajući jedinstvo u svezi mira. Da ne razmišljamo telesno umom svojim, i ne budemo deca koju zanosi svaki vetar ljudske obmane, već da uzrastamo istinito u ljubavi Onog koji je Glava - Hristos. Da ne živimo kao neznabošci u praznoumlju, pomračenih misli i osećanja, okamenjenog srca i otuđeni od Života zbog neznanja. Da ne dajemo mesta đavolu, kao oni koji otupevši predadoše sebe razuzdanosti da čine svaku nečistotu sa pohlepom. Nego da odbacimo starog čoveka koji se raspada u željama varljivim i obučemo se u novog, koji se obnavlja po liku Onog koji ga je sazdao. Da budemo među sobom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom kao što je Bog u Hristu oprostio nama. Da mislimo ono što je istinito i pravedno, čisto i dostojno ljubavi, što je na dobrom glasu i u vrlini, što primismo i naučismo od Otaca naših. Seti se, Gospode Bože naš, roditelja naših koji su nas odgajili, jer molitve roditelja učvršćuju temelje domova. Amin.

 

Molitva druga

Blagosloven si, Gospode Bože naš, Sveštenodelatelju tajnog i čistog braka i Zakonodavče telesnog, Čuvaru nepropadljivosti i dobri Strojitelju svega životnog. Ti si, Gospodaru, u početku stvorio čoveka i postavio ga da vlada tvorevinom, i tada si rekao: Nije dobro da čovek bude sam na zemlji, da mu stvorimo pomoćnika prema njemu; i uzevši jedno od rebara njegovih tada si stvorio ženu, koju videvši Adam reče: evo sada kost od mojih kostiju, i telo od mog tela, ona će se zvati žena, jer je uzeta od muža svog. Radi toga ostaviće čovek oca svog i majku, i prilepiće se ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo; i one koje je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja. Jer si Ti, Gospode Bože Večni, rastavljene doveo do jedinstva i ustanovio njihovu međusobnu neraskidivu vezu. Od Tebe se žena sjedinjuje sa mužem radi pomoći i produženja ljudskog roda. Ti sam Gospode Spasitelju na sveti način vršiš tajanstveni i čisti brak. Zato daruj i meni Gospode da razlikujem ljubav od strasti i pohotljivosti, da jedno drugo ne ostavimo siromašne i upropašćene, već kao supružnici da budemo složni, dušom i telom, da živeći u istini i ljubavi Tvojoj međusobno obogaćujemo život svoj.

Izbavi nas Gospode Bože naš, od lažnog mudrovanja telesnog i svakog mračnog i tamnog sladostrašća. Umiri pobune tela našeg, ukroti nasrtaje strasti i ugasi raspaljene strele lukavoga koje na nas podmuklo lete. Sačuvaj nas blagodaću svojom od toga, kao što si od ognja sačuvao sveta tri mladića, poslavši im rosu s neba. Neka dođe na nas ona radost koju je imala blažena carica Jelena kada je pronašla Časni Krst. Sačuvaj nas Gospode Bože naš, kao što si sačuvao Noja u kovčegu, kao što si sačuvao Jonu u utrobi morske nemani. Seti se i nas, Gospode Bože naš, kao što si se setio Enoha, Sima, Ilije, kao što si se opomenuo četrdesetorice svojih svetih Mučenika, poslavši im vence s neba, podari i nama venac tvoje svete tajne braka.

Još Te molim, Preslavni Gospode, da nam daruješ mir Tvoj, da unesemo radost u život naš i da nađemo neprolaznu ljubav kojom si nas Ti sam zavoleo. Da složni budemo na korist i pomoć drugima, i da se radujemo zdravoj i dobroj deci. Amin!

 

Molitva treća

Gospode koji si se nastanio među nama, koji si preko apostola Pavla rekao: Duha ne gasite, sve ispitujte, dobra se držite, sklanjajte se od zla u svakom obliku, da se isceli duša vaša i telo. Bože mira, sačuvaj nas bez poroka za svetu tajnu braka, za ceo život naš i za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.

Da se ukrašavamo vrlinama i dobrim delima, što je dragocenije i skuplje od bisera, zlata i srebra. Da se čistoga srca obučemo u pravdu, da ostanemo u veri, ljubavi i svetinji, sa svakim dostojanstvom i čestitošću. Da živeći celomudreno poštujemo jedan drugog, radujemo se svagda i kroz molitvu bez prestanka zahvaljujemo Bogu mira koji je veran svome obećanju i izabranima svojim. Jer smo na slobodu pozvani, ne samo na ugađanje telu, već da iz ljubavi služimo jedan drugom.

Da se uteše srca naša, da se sjedinimo u ljubavi i bogatstvu razumevanja, u poznanju tajne Boga i Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista, u kome su skrivena sva blaga premudrosti i znanja, u svakoj pobožnosti i ljubavi. Da kao sinovi i kćeri budemo trezveni, obučeni u oklop vere i ljubavi, sa kacigom nade spasenja. Jer, Gospod nam nije dao duha plašljivosti i zbunjenosti, nego Duha sile u ljubavi i svakoj čistoti. Da se Utešitelj, Duh Istine, nastani u nama, da se kroz revnost pokazuje iskrenost u ljubavi. Jer si Ti, Gospode, rekao da će nas po tome poznati da smo učenici Tvoji ako budemo imali ljubavi među sobom. A mi smo sluge Tvoje, Gospode, sinovi i kćeri slugu Tvojih.

Bože naš, oprosti nam grehe mladosti naše i ne ostavljaj nas ni ubuduće. Budi nam pokrovitelj i pomoćnik, celog života našeg. Podaj nam, Bože, ljubav nelicemernu, nauči nas da istrajemo u dobru, da praštamo i volimo. Amin.

 

Molitve za Decu

Gospode Isuse Hriste, Koji si Sam bio Dete, i Koji si decu voleo i blagosiljao, pomiluj i spasi decu našeg vremena, da se nekrštena krste, a krštena da se verom u Tebe i ljubavlju prema Tebi utvrde. Spasi, Gospode, onu decu koju njihovi neverujući ili zloverni roditelji kvare bezbožjem ili zloverjem i odvlače ih od Tebe, Koji si jedini Spas i Izbavitelj njihov. Spasi, Gospode, i onu decu koju bezdušni zli učitelji, bezbožni ili zloverni, udaljuju od Tebe Tvorca njihovog, i uvode u društvo dušom ogubanih. Spasi, Gospode, onu decu čije čiste duše oskrvnjuje svaki nemoral na ulici i razvrat u pozorištu, na televiziji i u bioskopu. Spasi ih od ovih nečistota. Spasi, Milostivi, i onu dečicu bez roditelja koja su pala pod ruku surovih staratelja, zlih očuha i maćeha, spasi ih od slušanja hulnih reči i gledanja zlih dela. Pomozi, Svemogući, da deca uzrastu i sazru za sinovstvo Božije i građanstvo Nebeskog Grada na večno spasenje, a u Tvoju slavu i hvalu. Amin.

Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo! Gospod s Tobom, Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven plod utrobeTvoje, jer si Spasa rodila duša naših!

 

Molitveno uzdisanje majke za svoju decu

Bože, Tvorče svih tvari!

Dodajući milosti milost, Ti si me učinio dostojnom da budem majka porodice; blagost Tvoja podarila mi je decu, i ja se usuđujem da kažem: oni su Tvoja deca! Jer si im Ti darovao život, oživeo ih besmrtnom dušom, preporodio ih Krštenjem za život, koji je u skladu sa Tvojom voljom, usvojio si ih i primio u nedra Svoje Crkve.

Gospode, sačuvaj ih u blagodatnom stanju do kraja života; udostoj ih da budu pričasnici tajni Tvoga Zaveta. Osvetljuj ih Tvojom istinom. Neka je sveto u njima i kroz njih, sveto Ime Tvoje. Daruj im za to načine, strpljenje i snagu.

Oče Nebeski, daruj mi blagodat da svestrano pazim da ne sablaznim decu svoju mojim postupcima, već, stalno imajući u vidu njihovo ponašanje, da ih odvraćam od zabluda, ispravljam njihove greške, obuzdavam njihovu tvrdoglavost i samovolju, da se ne zanose bezumnim pomislima, da se ne pogorde u svojim pomišljanjima, da ne zaborave Tebe i Tvoj zakon, da bezakonje ne uništi njihov um i zdravlje.

Da gresi ne oslabe njihove duševne i telesne snage. Pošalji im Tvoju blagodatnu pomoć u njihovom vaspitanju za slavu Imena Tvog i za korist bližnjih. Sveblagi Bože, učini me majkom, koja se veseli zbog dece svoje, da ona budu moja sreća u sve dane života moga i oslonac moj, u mojoj starosti. Udostoj me, mene koja se uzdam u Tvoje milosrđe, da stanem s njima na Strašnom Sudu Tvom i sa nedostojnom odvažnošću kažem: Evo mene i dece moje, koju si mi Ti dao, Gospode! Da zajedno s njima, proslavljajući neizrečenu blagost i Tvoju večnu ljubav, hvalim presveto Ime Tvoje, Oče, Sine i Duše Sveti, u vekove vekova. Amin.

 

Materinska Molitva

Oče sveti, Besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušeno Ti se molim za decu koju si mi podario da rodim.

Sačuvaj ih u Tvojoj milosti i svetosti, da bi se Tvoje ime proslavljalo u njima.

Uputi ih Tvojom milošću, kako da ih podignem za slavljenje Tvoga svetoga imena, a na korist ostalih ljudi.

Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to.

O, Gospode, prosveti razum moje dece Tvojom Premudrošću, da nauče dušom i mišlju da Tebe vole.

Usadi u srca njihova strah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez greha.

Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću, marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom.

Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži.

Blagoslovi moju decu, da bi mogla napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod Tvojom zaštitom, a i ljubavi poštenih ljudi.

Neka bi njihovi čuvari Anđeli bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta i od svih zamki nečistih duhova.

A kad moja deca pogreše pred Tobom, ne okreni svoje lice od njih, nego prema Tvome velikom milosrđu budi milostiv i njima, jer Ti si jedini koji čistiš ljude od svakog greha.

Nagradi moju decu ovim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje.

Sačuvaj ih od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka kroz sve dane života njihovog.

O, dobri Gospode, ja Ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece.

Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom decom mogu stati pred Tebe u dan Strašnog suda Tvoga i da bez straha kažem: Evo me Gospode, sa svojom decom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam Tvoje najsvetije Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sve dok traje ovog Sveta. Amin.

 

Molitva za Roditelje

O Milostivi Gospode i Bože koji si zapovedio da poštujem oca i majku, i zaista si do smrti sam pokazao skromnu poslušnost Tvojim roditeljima, iz dubine duše molim Ti se, o Isuse Hriste, Bože moj, čuj moju molitvu i pomiluj moje roditelje koji me podižu u Tvojoj blagodati i ljubavi. Zaštiti ih od đavola, opasnosti i bolesti, daruj im zdravlje i milostivo izlij na njih Tvoje bogate darove. Blagoslovi njihove napore i dela, pomiluj ih po velikoj milosti Tvojoj, da bi ti verno služili i da kroz njih i ja budem dostojan da Te slavim i služim. Amin.

 

Molitva za Prijatelje

Predobri Bože, molim Te, iskaži svoju dobrotu svima, koji me zbog Tebe ljube, koji se za mene žrtvuju i zbog mene trpe telesne i duševne boli. Udeli snage svima kojima je potrebna Tvoja pomoć, usliši želje onih kojima sam obećao da ću se za njih moliti ili za koje sam dužan moliti. Ja ih sve ljubim nebeski Oče, jer ih Ti ljubiš. Ti si mi ih dao kao braću i sestre u Hristu i hoćeš da ih ljubim kao što ih Ti ljubiš. Pošalji nam svima svoga Svetoga Duha ljubavi, da bismo u slozi ispunili Tvoju svetu volju. Amin.

 

Molitva za Bratsku Ljubav

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, koji si novu zapovest dao Svojim učenicima da ljube jedni druge, primi ovu moju molitvu i Duhom Tvojim Svetim obnovi u nama ljubav prema Tebi i našim bližnjima i tu ljubav učvrsti u srcima našim, da tom ljubavlju izvršujući zapovesti Tvoje, ne tražimo na ovoj zemlji ugodnosti sebi, nego da težimo slavi Tvojoj i napretku i spasenju naših bližnjih. Molimo Ti se, Gospode Bože naš, da blagodaću Tvoga Presvetoga Duha useliš i ukoreniš u nama novu zapovest Tvoga Novoga Zaveta: da ljubimo jedan drugoga i da sebi ne ugađamo, nego da svagda mislimo i činimo ono što je na slavu Tvoju i na dobro naših bližnjih. Molimo Ti se, Čovekoljubivi Gospode, da u dušama i srcima našim pobudiš čistu i nelicemernu ljubav prema Tebi i braći našoj. Jer ko misli da može ljubiti Tebe, a mrzi na brata svoga, lažljivac je i po mraku hodi. Stoga nam, Ti Gospode, Izvore i Davaoče prave ljubavi, daruj da iskreno i istinito volimo sve ljude Tvoje, ne samo braću i prijatelje naše, nego i same neprijatelje naše, po sveistinitoj zapovesti Tvojoj i da dobro činimo i onima koji nas mrze i progone i da se staramo o njihovom spasenju. Jer si Ti Bog ljubavi i dobrote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo: Ocu – večnom Izvoru bogoljublja i čovekoljublja, i Sinu Tvome Ljubljenome, koji je iz ljubavi prema svetu došao u svet da spase čoveka, i Duhu Tvome, Nadahnitelju svete ljubavi, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.