petak, novembar 24, 2017

 

Molitva Svetoga Save


Dobri Bože, stopama Tvojim daj da hodim!
Duh Tvoj Sveti da mi je vođa!
Zrači moju dušu večnim zracima ljubavi!
Pusti dobrotu Tvoju da zagreje dušu moju!
Pravda Tvoja neka zavlada dušama svojih ljudi!
Tvoje Carstvo neka je naš dom!
Slava Tvoja neka zasija čovečanstvu da upozna Tebe i ljubav večnu!
Pesma Tvoje radosti večno neka buji u našim srcima!
Molim Ti se , Bože Veliki, usliši moje želje!

 

Molitva Svetoga Save pred upokojenje


Uslišaj me pravdom Tvojom, Gospode!
Gospode, usliši molitvu moju, i vapaj moj ka Tebi neka dođe; i ne odvrati lica Tvoga od mene!
U koji dan budem tužio, prikloni ka meni uvo Tvoje i brzo me uslišaj. Jer iščezoše dani moji kao dim, i kosti moje smetoše se veoma, i malaksa u meni duh moj, i srce moje smete se u meni.
I ostavi me sila moja.
I dižem ka Tebi ruke moje, duša moja kao bezvodna zemlja želi pomilovanja Tvoga. Brzo me uslišaj, Gospode: skonča duh moj, ne odvrati lica Tvoga od mene. I izbavi me od neprijatelja mojih!
Ka Tebi pribegoh, Gospode, i duh Tvoj dobri vodiće me na zemlju pravu. Imena Tvoga radi oživećeš me, Gospode, po pravdi Svojoj.
Iz pečali izvedi dušu moju, Gospode, i milošću Svojom istrebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji duši mojoj dosađuju - jer ja sam sluga Tvoj.
Uslišaj me pravdom Tvojom i ne uđi u sud sa slugom Svojim, Gospode, jer se pred Tobom nijedan živi neće opravdati.
I izvedi iz tamnice dušu moju, da se imenu Tvome ispoveda.