petak, novembar 24, 2017

 

Katizma 1

(Psalmi 1-9)

 

Psalam 1.

1. Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko, i na putu grješničkom ne stoji, i u društvu nevaljalijeh ljudi ne sjedi,

2. Nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć!

3. On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, i kojemu list ne vene: što god radi, u svemu napreduje.

4. Nijesu taki bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar.

5. Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grješnici na zboru pravedničkom.

6. Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.

 

Psalam 2.

1. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?

2. Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova.

3. Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov.

4. Onaj, što živi na nebesima, smije se, Gospod im se potsmijeva.

5. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje

6. Ja sam pomazao cara svojega na Sionu, na svetoj gori svojoj.

7. Kazaću naredbu Gospodnju; on reče meni: ti si sin moj, ja te sad rodih.

8. Išti u mene, i daću ti narode u našljedstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.

9. Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud.

10. Sad carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!

11. Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.

12. Poštujte sina, da se ne razgnjevi, i vi ne izginete na putu svome; jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti. Blago svjema koji se u nj uzdaju!

 

Psalam 3.

1. Gospode! kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na me.

2. Mnogi govore za dušu moju: nema mu pomoći od Boga.

3. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja; ti podižeš glavu moju.

4. Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.

5. Ja liježem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva.

6. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što sa svijeh strana navaljuje na me.

7. Ustani, Gospode! pomozi mi, Bože moj! Jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje; razbijaš zube bezbožnicima.

8. Od Gospoda je spasenje; neka bude na narodu Tvom blagoslov Tvoj!

 

Psalam 4.

1. Kad te zovem, čuj me, Bože, pravdo moja! U tjeskobi daj mi prostor; smiluj se na me i usliši molitvu moju.

2. Sinovi čovječiji! Dokle će slava moja biti u sramoti? Dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži?

3. Znajte da Gospod divno čuva svetoga svojega; Gospod čuje kad ga zovem.

4. Gnjeveći se ne griješite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite.

5. Prinesite žrtvu za pravdu, i uzdajte se u Gospoda.

6. Mnogi govore: ko će nam pokazati što je dobro? Obrati k nama, Gospode, svijetlo lice svoje.

7. A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino.

8. Ja mirno liježem i spavam; jer ti, Gospode, sam daješ mi te sam bez straha.

 

Psalam 5.

1. Čuj, Gospode, riječi moje, razumij pomisli moje.

2. Slušaj viku moju, care moj i Bože moj! Jer se tebi molim, Gospode!

3. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom, i čekam.

4. Jer si ti Bog koji neće bezakonja; u tebe nema mjesta ko je zao.

5. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje; ti nenavidiš sve koji čine bezakonje.

6. Potireš lažljivce; na krvopioce i lukave mrzi Gospod.

7. A ja po velikoj milosti Tvojoj ulazim u dom Tvoj, i klanjam se u svetoj crkvi Tvojoj sa strahom Tvojim.

8. Gospode! vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.

9. Jer nema u ustima njihovijem istine; u njima je nevaljalstvo; grlo im je grob otvoren; na jeziku im je dvoličenje.

10. Bože! Ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove. Za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na Tebe.

11. Pa će se radovati svi koji se u Te uzdaju; dovijeka će se veseliti koje Ti zaklanjaš; dičiće se koji ljube ime Tvoje.

12. Jer Ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom.

 

Psalam 6.

1. Gospode! Nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakazati.

2. Smiluj se na me, Gospode, jer sam iznemogao; iscijeli me, jer su kosti moje ustreptale,

3. I duša se moja vrlo uzdrhtala. A ti, Gospode, dokle ćeš.

4. Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje.

5. Jer mrtvi ne spominju tebe; u grobu ko će te slaviti?

6. Iznemogoh uzdišući; svaku noć kvasim odar svoj, suzama svojim natapam postelju svoju.

7. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih.

8. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj.

9. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi.

10. Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.

 

Psalam 7.

1. Gospode, Bože moj! U Tebe se uzdam, sačuvaj me od svijeh koji me gone, i izbavi me.

2. Da mi neprijatelj ne iščupa dušu kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi.

3. Gospode, Bože moj! Ako sam to učinio, ako je nepravda u rukama mojima,

4. Ako sam zlo vratio prijatelju svojemu, ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu;

5. Neka goni neprijatelj dušu moju, i neka je stigne, i pogazi na zemlju život moj i slavu moju u prah obrati.

6. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem; digni se na žestinu neprijatelja mojih; probudi se meni na pomoć, i otvori sud.

7. I ljudstvo će se sleći oko Tebe; iznad njega izađi u visinu.

8. Gospod sudi narodima. Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj, i po bezazlenosti mojoj neka mi bude.

9. Nek se prekine zloća bezbožnika, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni!

10. Štit je meni u Boga, koji čuva one koji su prava srca.

11. Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnjev.

12. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj, i naperuje ga;

13. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele svoje da pale.

14. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan bijaše zločinstvom, i rodi sebi prijevaru.

15. Kopa jamu i iskopa, i pade u jamu koju je načinio.

16. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu, i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo.

17. Hvalim Gospoda za pravdu Njegovu, i pjevam imenu Gospoda Višnjega.

 

Psalam 8.

1. Gospode, Gospode naš! Kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji! Podigao si slavu svoju više nebesa.

2. U ustima male djece i koja sisaju činiš sebi hvalu nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik.

3. Kad pogledam nebesa Tvoja, djelo prsta Tvojih, mjesec i zvijezde, koje si Ti postavio;

4. Šta je čovjek, te ga se opominješ, ili sin čovječji, te ga polaziš?

5. Učinio si ga malo manjega od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga;

6. Postavio si ga gospodarom nad djelima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove,

7. Ovce i volove sve, i divlje zvjerinje,

8. Ptice nebeske i ribe morske, što god ide morskim putovima.

9. Gospode, Gospode naš! Kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji!

 

Slava, I sada: Aliluja!